novice
pošlji razglednico | piši nam | english
Kaj delamo
Spodbujamo zelena delovna mesta
Plan B za Slovenijo
Trgovanje s prihodnostjo
Pravična banka
Ljubljana 2020
Trajnostna gradnja
Evropska zelena pisarna
Krilca
Javno naročanje za nizkoogljično gospodarstvo
Zeleni razvojni preboj
Eko podjetniški zajtrk
Koalicija za gozd
Načrt narovoslovne učne poti
Pravična trgovina 3MUHE
Trajnostni razvoj: predavanje in delavnica
Odgovorni turizem
Ogledalo vladi
Podnebne spremembe
ČISTA ZMAGA
Tretji člen
Zelena proračunska reforma
Ogljični odtis
Slovenija znižuje CO2: dobre prakse
Ne prezrite
Izračunaj svoj ogljični odtis
TEŠ 6
Kotiček za podnebne skeptike
Zanimivo branje
Sami in z nami
Družabni mediji

 

 

 

 


Donator za brezplačno medijsko spremljanje
Predlagani drastični rezi v proračun na področju okolja

»Krčenje proračuna na področju okolja je najbolj dramatično in nesorazmerno globoko glede na druge resorje,« predlog rebalansa proračuna za letošnje leto komentira direktorica Umanotere Vida Ogorelec.

Primerjave so sicer dokaj zahtevne, saj je bila ob vladnem prestrukturiranju zamegljena sledljivost in preglednost rebalansa. Hitri primerjalni izračun pa pokaže, da so najbolj drastično skrčene naslednje postavke:

Ravnanje z odpadki za 51 milijonov evrov ( zmanjšanje za 80%)
Raba voda in upravljanje z njimi za 80 milijonov evrov (zmanjšanje za polovico)
Podnebne spremembe za 318.081 evrov (zmanjšanje za  56%)
Agencija za RS za okolje (ARSO) za 22 milijonov evrov (zmanjšanje za 40%)
Informiranje, ozaveščanje in nevladne organizacije (sicer majhna, a potencialno pomembna postavka za »preventivo« na področju okolja)  za 834.102 evrov (zmanjšanje za 80%)

»Številke odpirajo več vprašanj, kot odgovorov, ni pa nobenega dvoma, da gre za več kot le za zdave prihranke. V odsotnosti obrazložitev rebalansa naj odgovarjajo tisti, ki so rebalans pisali,« pravi Ogorelčeva in dodaja, da bodo okoljske nevladne organizacije na srečanju z ministrom Bogovičem pričakovale nekaj obrazložitev:
Kaj to pomeni za (ne)izvajanje zakonodaje in potencialne kazni EU, kjer je ministrstvo in celotno področje okolja že do sedaj bilo podhranjeno, in je odprta vrsta postopkov proti Sloveniji?
Kaj to pomeni za izgubljene priložnosti zelene rasti?
Kaj pomeni za našo izpostavljenost različnim tveganjem ob ekstremnih vremenskih pojavih (npr. urejanje vodotokov)?
Kje je sploh analitična in moralna osnova za takšne poteze vlade?
In nenazadnje - kaj to pomeni za našo kakovost življenja: kakovost voda, zraka, virov in dediščino, ki jo zapuščamo otrokom?
   
Predlagani drastični rezi v proračun na področju okolja

»Krčenje proračuna na področju okolja je najbolj dramatično in nesorazmerno globoko glede na druge resorje,« predlog rebalansa proračuna za letošnje leto komentira direktorica Umanotere Vida Ogorelec.

Ob obisku komisarja Potočnika v Sloveniji: priložnost za okolje in okolje kot priložnost

Na srečanju komisarja Potočnika z nevladnimi organizacijami je Gaja Brecelj iz Umanotere predstavila vizijo pomena tega obiska v pomembnem razvojnem trenutku Slovenije.

Sumi korupcije v povezavi s projektom TEŠ 6
Projekt TEŠ 6 je predmet več uradnih preiskav sumov korupcije, nasprotja interesov in drugih kršitev predpisov. Teh dejstev pri odločanju o državnem poroštvu poslanci ne smejo spregledati.
James E. Hansen: Gradnja novih termoelektrarn na premog je nemoralna

"Gradnja novih termoelektrarn na premog je nemoralna, ker bodo posledice nosili mladi, bodoče generacije in narava, ki nimajo možnosti za zaščito svoje prihodnje blaginje," je v pismu predsedniku državnega zbora Gregorju Virantu in poslancemzapisal direktor Nasinega Inštituta za vesoljske študije (NASA Goddard Institute for Space Studies) in svetovno priznani klimatolog James E. Hansen.

Je jedrska energija trajnostna?

Vodilno vprašanje za ali proti jedrski energiji bi moralo biti, ali gre za trajnostni energetski vir. Če izhajamo iz definicije trajnostnega razvoja Bruntlandine komisije, se torej vprašamo, »ali jedrska energija izpolnjuje današnje potrebe brez omejevanja možnosti bodočih generacij, da bodo izpolnile svoje potrebe?«.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 

 
[ kdo smo | trajnostni razvoj | kako lahko pomagaš | publikacije | za novinarje ]
 
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova
Sedež: Resljeva 20, p.p. 4440, 1111 Ljubljana, Pisarna: Trubarjeva 50, Ljubljana
Tel.: +38614397100, Fax.: +38614397105, Email: info@umanotera.org