novice
pošlji razglednico | piši nam | english
Kaj delamo
Spodbujamo zelena delovna mesta
Plan B za Slovenijo
Zeleni razvojni preboj
Zelena proračunska reforma
CEC5
Tretji člen
Evropska zelena pisarna
Krilca
Ogljični odtis
ČISTA ZMAGA
Slovenija znižuje CO2: dobre prakse
Koalicija za gozd
Načrt narovoslovne učne poti
Pravična trgovina 3MUHE
Trajnostni razvoj: predavanje in delavnica
Odgovorni turizem
Ogledalo vladi
Podnebne spremembe
Ne prezrite
Izračunaj svoj ogljični odtis
TEŠ 6
Kotiček za podnebne skeptike
Zanimivo branje
Sami in z nami
Družabni mediji

 

 

 

 


Donator za brezplačno medijsko spremljanje
Nevladne organizacije: podnebna strategija izjemno pomemben dokument

Osnutek Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050 (t.i. podnebna strategija), ki je v javni razpravi do 21. oktobra, je pomemben dokument. S svojo vsebino nakazuje pot, kako do leta 2050 v Sloveniji zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 80 odstotkov, so v svojem odzivu na osnutek sporočile nevladne organizacije.

Hkrati ob zmanjševanju izpustov je treba zmanjšati tudi odvisnost od fosilnih goriv, trajnostno izrabljati naravne vire ter zagotavljati konkurenčnost gospodarstva in visoko kakovost življenja prek zelene rasti. Vodja aktivnosti za Greenpeace v Sloveniji Nina Štros pravi, da je dokument prvi korak v pravo smer, saj predstavlja temeljno osnovo za pripravo Strategije razvoja Slovenije, ki mora biti usmerjena k trajnostnemu razvoju ter okoljski in socialni pravičnosti. »Da bi zastavljene cilje karseda uspešno realizirali, potrebujemo širši konsenz in  razumevanje, da ne bomo nobene krize dokončno  rešili, če ne bomo najprej iskali rešitev za podnebno krizo,« pravi Nina Štros.

Najpomembnejša dodana vrednost strategije je dolgoročnejši pregled, saj vsi obstoječi dokumenti določajo cilje in ukrepe le do leta 2020. To je še posebej izrazito za področja, kjer danes sprejemamo odločitve o naložbah z daljnosežnejšimi posledicami, kot je odločitev o (ne)izgradnji novega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Direktorica Umanotere Vida Ogorelec komentira: »Namesto, da bi se podnebna strategija s stališča prehoda v nizkoogljično družbo opredelila za "čisti" scenarij (brez TEŠ 6 in s plinskimi kogeneracijami kot prehodnim energentom), dokument daje zeleno luč vsem scenarijem Nacionalnega energetskega programa (NEP). Razlike med šestimi scenariji NEP-a so namreč izrazite: razpon zmanjšanja izpustov CO2 do leta 2030 za energetski sektor je kar od – 9  do – 62  odstotkov.«

Podrobnosti v sporočilu za javnost.

   
Nevladne organizacije: podnebna strategija izjemno pomemben dokument

Osnutek Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050 (t.i. podnebna strategija), ki je v javni razpravi do 21. oktobra, je pomemben dokument. S svojo vsebino nakazuje pot, kako do leta 2050 v Sloveniji zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 80 odstotkov, so v svojem odzivu na osnutek sporočile nevladne organizacije.

Potrebujemo boljši javni potniški promet, ne širše ljubljanske obvoznice

­­Koalicija za trajnostno prometno politiko se je v odzivu na Darsovo študijo, kjer so predstavljeni načrti za širitev avtocestnega obroča okrog Ljubljane in nekaterih vpadnic, zavzela za boljšo alternativo cestnemu prometu – urejen javni potniški promet.

Prihodnost Slovenije je v trajnostni energetiki

Nevladne okoljske organizacije, združene v delovni skupini za energetiko mreže Plan B za Slovenijo, smo do osnutka Nacionalnega energetskega programa (NEP) kritične. Prepričane smo, da je treba prednostna področja – učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije in pametna omrežja – zastaviti bistveno bolj ambiciozno in radikalno.

Letno poročilo 2010

Umanotera je objavila letno poročilo za leto 2010. V njem lahko med drugim preberete več o naši viziji, poslanstvu in vrednotah ter o naših projektih v lanskem letu.

Nevladne organizacije pozdravljajo poteze vlade glede TEŠ 6

Okoljske nevladne organizacije pozdravljajo odločitev vlade, ki je na seji 14. aprila 2011 sklenila, da brez spremembe investicijskega načrta projekta TEŠ 6 ne prevzame dodatnih tveganj z izdajo državnega poroštva.

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 

 
[ kdo smo | trajnostni razvoj | kako lahko pomagaš | publikacije | za novinarje ]
 
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova
Sedež: Resljeva 20, p.p. 4440, 1111 Ljubljana, Pisarna: Trubarjeva 50, Ljubljana
Tel.: +38614397100, Fax.: +38614397105, Email: info@umanotera.org