Svetilnik praks trajnostnega razvoja. Pobudniki potrebnih sprememb. Globalna zavest. Drznost. Sodelovanje. Učinkovitost. Alternativna moč razmišljanja. Ozaveščanje in razvoj novih družbenih vrednot in struktur. Strateško mreženje vladnih, nevladnih in gospodarskih akterjev. Učinkovita izvedba zastavljenih ciljev in projektov.

Vse to smo Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj – ustanova, strokovna organizacija, ki s spremljanjem novih trendov stremi k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju ravnotežja med človekom in okoljem. Pri tem nas vodijo načela neodvisnosti od politike in interesov kapitala, kakovost opravljenega dela, poštenost, iskrenost in neposrednost. S svojim delovanjem gojimo vrednote ustvarjalnosti, partnerstva in kakovosti. Od leta 2010 ima Umanotera status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja. Od leta 2017 je vpisana tudi v evidenco raziskovalnih organizacij.

Z neodvisnim nadzorom nad delovanjem oblasti, z zbiranjem in posredovanjem informacij, oblikovanjem različnih pobud in vključevanjem v procese spreminjanja in sprejemanja zakonodaje smo se ves čas svojega delovanja in se še zdaj zavzemamo za demokracijo na višji ravni, ki naj vključuje prispevek civilne družbe. Organiziramo različne dogodke, na katerih opozarjamo na probleme s področja okolja in trajnostnega razvoja, oblikujemo pobude in odpiramo javne razprave. S soočanjem različnih mnenj, izdajanjem publikacij, poročil in raziskav objavljamo alternative uradnim dokumentom, informiramo in osveščamo ter tako spreminjamo javno mnenje.

Preberite si našo vizijo.

Spoznajte naše zaposlene in sodelavce.

Oglejte si naša letna poročila.

Poglobite se v naše delo.

Pridružite se nam.

 

Naslov: Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana

E-naslov: info@umanotera.org

Tel.: 01 439 7100