Zeleni sistem delovanja

Naše poslanstvo je spreminjati načela trajnostnega razvoja v način življenja. Čeprav je neposreden vpliv našega delovanja na okolje relativno zelo majhen in ga več kot odtehtajo pozitivni učinki našega delovanja v družbi, pa se zavedamo pomembnosti vodenja z zgledom. Tako v duhu Gandijevega citata “bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu” težimo k stalnemu zmanjševanju škodljivih vplivov naših dejavnosti na okolje – v skladu z načeli, ki jih zagovarjamo.

Okoljska politika je sestavni del Umanoterinega vodenja in organizacijske kulture. Vzpostavljen sistem »zelene pisarne« je kot sistem ravnanja z okoljem integriran v vsakdanje poslovanje in v dolgoročno načrtovanje našega delovanja. Letno okoljsko poročilo in izračun ogljičnega odtisa sta del naših letnih poročil.

Vodstvo je imenovalo okoljskega koordinatorja »zelene pisarne«. Okoljski koordinator je zadolžen za to, da zaposleni poznajo okoljsko politiko in izvajajo aktivnosti v smeri uresničevanja postavljenih okoljskih ciljev.

Za zmanjševanje vpliva na okolje spoštujemo ukrepe in aktivnosti, kolikor je le mogoče. Glede na največje vplive naše dejavnosti na okolje izvajamo ukrepe na naslednjih področjih:

Poraba energije

Uvod:

Umanotera si nenehno prizadeva poiskati načine za znižanje porabe fosilnih goriv in s tem zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in drugih škodljivih snovi.

Porabniki električne energije v pisarni so računalniki, razsvetljava in hladilnik, v poletnih mesecih tudi klimatska naprava za hlajenje. V hladnih mesecih se pisarniški prostori ogrevajo na plin. Dejavnost Umanotere prispeva tudi k porabi električne energije za delovanje strežnikov pri tretjih osebah (elektronska pošta, pisarna v oblaku).

Za primerjavo porabe fosilnih goriv in posledičnih izpustov tolpogrednih plinov uporabljamo letne izračune ogljičnega odtisa, ki jih objavljamo v letnem poročilu in na Umanoterini spletni strani. Za izpuste toplogrednih plinov, ki se jim Umanotera za udejanjanje svojega poslanstva ne more izogniti, se poslužujemo prostovoljnega finančnega instrumenta ogljična izravnava. Ob koncu leta  Umanotera glede na rezultate ogljičnega odtisa plača ogljično izravnavo pri organizaciji Climate Care. Plačilo je namenjeno okoljskim projektom oziroma aktivnostim.

Umanotera svoje znanje in izkušnje na področju energetske učinkovitosti in ogljičnega odtisa v okviru projektnih in neprojektnih aktivnosti prenaša na druge organizacije s pisarniško dejavnostjo. S promocijo uporabe kalkulatorja ogljičnega odtisa, ki je objavljen na Umanoterini spletni strani, spodbujamo tudi energetsko učinkovitost v gospodinjstvih.

Cilji:

– zmanjševanje lastnega ogljičnega odtisa (na zaposlenega zaradi porabe elektrike in na m2 pisarne zaradi ogrevanja)

– redno poročanje ogljičnega odtisa organizacije zaposlenim in navzven

– promocija ogljičnega odtisa, energetske učinkovitosti in uporabe energije iz obnovljivih virov

Ukrepi:

 • Zastavljene cilje na področju zmanjševanja izpustov CO2 bomo dosegli z naslednjimi ukrepi:
 • nastavitev temperature pozimi v pisarni na največ 21°C
 • dosledno zapiranje oken med kurilno sezono
 • klimo za hlajenje prostorov uporabljamo preudarno, ko je v pisarni prevroče za normalno delo. Delo, zaradi vročine ne sme trpet. V
 • najbolj vročih poletnih dneh spodbujamo delo od doma ali drugih hladnejših lokacij
 • pozimi zračimo pisarne s popolnoma odprtimi okni za krajši čas, poleti pa zgodaj zjutraj
 • pri nabavah električnih naprav imajo prednost naprave iz najboljšega energijskega razreda in energijsko varčne žarnice
 • nabava izključno energijsko učinkovitih TFT LCD monitorjev
 • dnevno izklapljanje računalniškega napajalnika iz električnega omrežja
 • uporaba samodejnega izklapljanja zaslona po nastavljenem času neaktivnosti
 • gretje ustrezne količine vode za tople napitke
 • razporeditev pohištva v pisarni na način, da se zagotovi maksimalna izraba dnevne svetlobe
 • dosledno ugašanje luči v praznih prostorih
 • izogibanje nepotrebnemu elektronskemu komuniciranju in spletnemu shranjevanju dokumentov

Transport in mobilnost

Uvod:
Prometni sektor (zlasti osebni avtomobili) je eden glavnih onesnaževalcev s toplogrednimi plini. Umanotera si prizadeva za zmanjšanje onesnaževanja zaradi mobilnosti zaposlenih; neprestano išče možnosti za zmanjšanje potreb po prevozih in druge alternativne za okolju prijaznejše oblike komuniciranja.

Cilji:
– optimiziranje prevozov glede na dane razmere (projekti)
– komunicirati trajnostno mobilnost Umanotere na lastnih dogodkih in ob priložnostih, kot je septembrski Teden mobilnosti (16-22 September)

Ukrepi:
Prevozi na delo
Umanoterino osebje prihaja na delo peš, s kolesom ali z javnim prevoznim sredstvom, če je le mogoče.  Zaposleni, ki za prevoz na delo uporabljajo vlak ali avtobus občasno (predvsem ob izrednih vremenskih razmerah) delajo od doma, če jim urnik dopušča.

Službena potovanja
Skladno s trenutno veljavnimi pravili Umanotera svojim zaposlenim:
Odobri letalski prevoz za potovanja, daljša od 600 km, oz. če je časovno to najbolj ustrezno.
Ob nakupu letalske vozovnice za povzročene izpuste na določeni letalski relaciji Umanotera vplača ogljično  izravnavo (Carbon offsetting).

Način delovanja pisarne smo prilagodili tako, da je v največji možni meri zmanjšana potreba po prevozih vseh zaposlenih, aktivnih podpornikov, prostovoljcev in članov uprave:
Prevoze nadomeščamo z uporabo sodobnih informacijskih in telekomunikacijskih orodij (videokonference, Skype). Cestni prevoz je za namene službenih potovanj uporabljen le v primerih, ko se mu ni mogoče izogniti.
Za daljše službene poti v Sloveniji Umanotera spodbuja zaposlene k uporabi storitev spletnih portalov Prevoz.org, http://slovenija.timskavoznja.com/site, http://www.deliva.si/ in http://www.katrca.org/ (zaposleni se poslužujejo prevozov in tudi ponujajo prevoze uporabnikom portala). Zanimiv je tudi pilotni projekt Sopotništva: http://sopotnistvo.si/tplj/. Za prevoz do letališč lahko uporabimo storitve GoOpti, DRD, SionSi, Naletalisce.si, Markun prevozi.
Med delovnim časom (za prevoz na sestanke v Ljubljani) uporabljamo tudi službena kolesa Okoljskega centra, če vreme ne dopušča prevoza s kolesom, naročimo Rumeni taksi-hibrid.
Če se peljemo z avtom kam službeno in imamo prosta mesta, ponudimo mesto še komu preko Prevoz.org (naj ideja meseca Sepbembra 2014)

Transport
Umanotera za transport materiala, orodja in pripomočkov, ki nam omogoča delo na delavnicah, konferencah uporablja enaka načela, kot so prisotna v uredbi o zelenih javnih naročilih. Če transport ni izvedljiv peš, s kolesom ali javnim prevozom, naročimo taksi oz. avtobus po istih merilih.

Nabavna politika

Uvod:
Z nakupom okolju prijaznih izdelkov in storitev kupec lahko poleg povečanja konkurenčnosti  neposredno vpliva na razvoj novih izdelkov, tehnologij, inovacij in ustvarjanje zelenega trga.
Umanotera je zavezana spodbujanju dobrih okoljskih in družbenih praks tudi preko svoje nabavne politike.

Cilji:
Spodbujati ekološko, lokalno, sezonsko, pravično
Zmanjšati porabo papirja, tiska, nabave, pisarniške opreme, pohištva…. in povečati uporabo sistema ponovne uporabe.

Ukrepi:
Uporaba kave, čaja in sladkorja iz sistema pravične trgovine za zaposlene in pogostitve.
Uporaba lokalno, sezonsko in ekološko pridelane gensko nemodificirane hrane, kadar je to mogoče – za zaposlene in pogostitve.
Uporaba lokalno izdelanih/pridelanih izdelkov, kadar je to mogoče.
Izbira lokalnega izvajalca gostinskih storitev po eko kriterijih, ki ima v ponudbi ekološke izdelke in izdelke iz pravične trgovine.
Uporaba kozarcev, krožnikov in pribora za večkratno uporabo na pogostitvah.
Uporaba recikliranega, ekološkega toaletnega papirja.
Uporaba ekoloških čistil za čiščenje pisarn, toaletnega prostora in čajne kuhinje.
Pri obdarovanju nas vodi načelo družbene  in okoljske odgovornosti.
Dogodki – morda v uvodni del samo napisali, da to velja za vse naše delovanje, vključno z dogodki

Papir:
Tiskamo čim manj.
Delovne verzije dokumentov tiskamo tako, da porabimo čim manj papirja (dvostransko, več strani na list papirja).
Uporabljamo  100% recikliran in ekološki pisarniški papir – certificiran po standardu Nordic Swan in Blau Engel.
Zbiramo tudi star pisarniški papir, potiskan le enostransko, in ga uporabljamo za tiskanje delovnih verzij dokumentov.
Nabavljamo okolju prijazne papirnate izdelke (npr. papir z znakom za okolje). Postopek je del splošne nabavne politike v pisarni.
Pri tiskanju publikacij predhodno dobro preverimo, koliko publikacij naj bo natisnjenih.

Pohištvo:
V pisarni Umanotere  uporabljamo leseno staro oziroma prenovljeno pohištvo, sestavljeno iz elementov, ki jih je mogoče spreminjati in dopolnjevati. Pohištvo, ki ga ne rabimo, oddamo naprej.

Odpadki

Uvod:
Umanotera si nenehno prizadeva za zmanjšanje količine odpadkov, ustvarjenih v pisarni. Neprestano iščemo možnosti za zmanjšanje naše potrošnje. Pri nakupovanju pisarniškega materiala in ostalih materialnih sredstev zmanjšujemo količino embalaže in drugih odpadkov ter kupujemo izdelke, za katerimi ostane minimalno odpadkov. Z zunanjimi organizacijami in javnimi ustanovami sodelujemo in jih spodbujamo k posredovanju gradiv v elektronski obliki in odpovedujemo tiskane oblike publikacij.

Cilji:
Veliko pozornost namenjamo sistemu nadzora ločevanja odpadkov z namenom približati se cilju 100 % ločevanje recikliranih materialov iz naših odpadkov. Nadzor je pokazal, da so znotraj organizacije možne izboljšave v ločenem zbiranju in minimiziranju količin odpadkov zaradi česar bomo pogosteje spremljali količino in sestavo nastalih odpadkov ter ustrezno izvajali dodatne ukrepe. Izboljšave so možne tudi na področju naročanja materialnih sredstev, kjer bi elektronsko opremo namesto nakupa lahko najeli.

Ukrepi:
V Umanoteri na področju odpadkov:
ločeno zbiramo biološke odpadke, papir, steklo, plastiko in kovine za recikliranje
odpisane računalnike, monitorje in drugo električno oz. elektronsko opremo predamo organizacijam, ki jih obnovijo in podarijo v družbeno koristne namene. popolnoma izrabljeno elektronsko opremo oddamo v zbirne centre, kjer poskrbijo za recikliranje vseh še uporabnih materialov

Sistem kakovosti

V letu 2008 smo v Umanoteri začeli uvajati sistem kakovosti po metodi Pqasso (Practical Quality Assurance System for Small Organisations). To je bila priložnost, da smo pogledali na delovanje Umanotere kot organizem in si ustvarili celovito sliko delovanja. Hkrati smo tudi prepoznali tiste stvari, ki jih že počnemo dobro in tiste šibke točke, ki jih je potrebno okrepiti. Skozi leta ga nadgrajujemo s Sistemom kakovosti NVO (SIQ) in s spoznanji iz našega delovanja v praksi.

Maja 2011 smo podpisali Deklaracijo o poštenem poslovanju. S podpisom smo se zavezali, da bomo poslovali v skladu z načeli Deklaracije.

Varstvo osebnih podatkov

KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO IN ZAKAJ

Elektronski naslovi – E-novice
V kolikor ste se vpisali na naše e-novice, boste na vpisani elektronski naslov prejemali mesečne e-novice mreže Plan B za Slovenijo in/ali splošne novice.

Obrazec pošlje na naš elektronski naslov samo v obrazec vpisane podatke. Vnosi se ne shranjujejo v bazo podatkov, ampak jih prejmemo na elektronski naslov, kjer se v roku 30 dni po vnosu na portal, le-ta izbriše. Vaš elektronski naslov shranimo v seznam prejemnikov novic v Mailchimp in Insightly, kjer se hrani do vaše odjave od novic oz. preklica.

Zunaj naše spletne strani, uporabnika več ne sledimo.

Statistika
Google Analytics

Na spletni strani uporabljamo servis Google Analytics za vodenje statistike obiska.

S KOM DELIMO VAŠE PODATKE
Spletna stran deli vaše podatke o obisku samo s servisom Google Analytics. Umanotera.org ne deli nobenih drugih podatkov s tretjo osebo.

KAKO DOLGO SHRANJUJEMO VAŠE PODATKE
Vaš elektronski naslov, vpisan na naše e-novice, shranjujemo do vaše odjave.

KATERE PRAVICE IMATE GLEDE VAŠIH PODATKOV
Edina podatka, ki ju shranjujemo, sta vaš elektronski naslov ter ime in priimek za potrebe e-novic. Iz seznama se lahko odjavite kadarkoli s klikom na povezavo ODJAVA, ki je v vsakem sporočilu poslanem na vaš naslov.

DODATNE INFORMACIJE
Kako varujemo vaše podatke
Vaše podatke shranjujemo na zavarovanem strežniku pri podjetju Žabec.net, kjer tudi gostujemo spletno stran.

Skrb za zaposlene

V letnih razgovorih vodstvo z zaposlenimi pregleda uspehe in priložnosti za izboljšave zaposlenih in vodstva, načrte dela in potrebe ter želje po usposabljanjih. S priložnostmi za izobraževanja in usposabljanja zaposlene podpiramo v njihovem osebnem in strokovnem razvoju. Naš kolektiv je ustvarjalen in želi v prihodnosti razvijati obstoječa, pa tudi nova področja dela. Z usmeritvijo na specializacijo za posamezna področja želimo zagotoviti dolgoročno rast in razvoj Umanotere ter stabilnost njenega delovanja.