Umanotera je članica mednarodnih organizacij:

  • Evropska federacija okoljskih nevladnih organizacij EEB – European Environmental Bureau (www.eeb.org): članstvo od leta 2000, aktivno sodelujemo v njihovih dejavnostih in delovnih telesih
  • GENET – European NGO Network on Genetic Engineering (www.genet-info.org)
  • GAIA – Global Anti-Incinerator Alliance (www.no-burn.org)

Umanotera je partner v projektih:

Na nacionalni ravni je Umanotera članica CNVOS (Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij) in konzorcija Sinergija (kampanja Energija.si).

Umanotera je tudi članica Okoljskega centra. Njegov namen je vzpostaviti okvir za delovanje okoljskih NVO ter hkrati postaviti stično točko, ki bo povezovala zainteresirane javnosti, širši javnosti pa omogočila dostop do informacij in publikacij o varstvu okolja ter trajnostnem razvoju. Okoljski center povezuje naslednje organizacije:

Več: http://www.okoljski-center.si.