Po razpravi >> V času pred volitvami: pogovarjajmo se o družbeno relevantnih temah

Organizacije civilne družbe, strokovnjaki, angažirani posamezniki in predstavniki politike na državni in lokalni ravni so na današnji razpravi spregovorili o aktualnih problemih v slovenski družbi in državi. Razpravo je v luči letošnjih parlamentarnih in lokalnih volitev organizirala Umanotera v želji, da bi se v tokratnem predvolilnem obdobju pogovarjali o tem, kako resnično obrniti škodljive trende naraščanja revščine, podrejanja vseh družbenih podsistemov gospodarstvu, uničevanja okolja, pomanjkanja globalne odgovornosti, demokratičnega deficita ter korupcije in klientelizma. Izhodišče za razpravo je predstavljal Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije, v katerem je pod geslom »Za družbo blaginje v trdni mreži življenja« 30 organizacij civilne družbe in posameznikov predstavilo ideje in predloge prihodnjih korakov Slovenije za doseganje socialno pravične in okoljsko vzdržne družbe. Read more

Letno srečanje mreže Plan B za Slovenijo 2018

Konec marca je v Poligonu, kreativnem centru v Ljubljani potekalo 7. letno srečanje članic mreže Plan B za Slovenijo – Zbor članic 2018.

Umanotera že od leta 2009 koordinira Plan B za Slovenijo, mrežo nevladnih organizacij za trajnostni razvoj, ki trenutno povezuje 36 organizacij. Enkrat na leto se članice zberemo na letnem srečanju, ki je poleg delovnega procesa in načrtovanja aktivnosti tudi prostor za spoznavanje, druženje, izmenjavo izkušenj, nasvetov ter podpore v krogu nevladnikov, ki delujemo na področjih varovanja okolja, narave in trajnostnega razvoja.

Tudi na tokratnem srečanju smo se uvodoma seznanili z delovanjem mreže, dosežki in spoznanji preteklega leta ter z izzivi, ki nas čakajo v bližnji prihodnosti. V delavniškem delu srečanja smo se letos poglobili v vprašanja, kdo so naši obstoječi in potencialni podporniki, koga si želimo v naši bazi podpornikov ter kako jih nagovoriti? V luči prihajajočih državnozborskih in lokalnih volitev pa smo se posvetili tudi vprašanjem, kako nagovoriti politične stranke in kaj je potrebno narediti za konkretne premike v smer trajnostnega razvoja. Na srečanju so se predstavile tudi tri nevladne organizacije, ki se želijo pridružiti mreži: Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR) ter Destilator, klub trajnostnih rešitev. Več…

 

Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, 3.0

Umanotera in Focus sta pričela z izvajanjem že tretje faze projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri. S projektom želimo seznaniti, usposobiti in opolnomočiti lokalne skupnosti za trajnostno upravljanje z življenjskimi viri v svojem okolju in s tem podpreti oz. pospešiti prehod v nizkoogljično, snovno učinkovito, trajnostno družbo. Read more

Podnebne spremembe so trajno vroča tema

V 21. stoletju je bilo 17 od osemnajstih najtoplejših let v zgodovini podnebnih meritev. Svetovni izpusti toplogrednih plinov pa se še vedno iz leta v leto povečujejo. Čas, ki je na voljo za doseganje plemenitega cilja Pariškega podnebnega sporazuma – zadržati dvig globalne temperature občutno pod 2 °C in po možnosti pod 1,5 °C glede na predindustrijsko obdobje – pa se hitro izteka. V kratkem času, ko bodo danes rojeni otroci dosegli zrelost, bomo zapečatili podnebno usodo. Glede na velikost naloge in kratek čas, ki je na voljo, bi morali o podnebnih spremembah ter njihovih vzrokih in posledicah vsi več vedeti, se zavedati posledic naših dejanj in poznati poti v nizkoogljično družbo. Zato je Umanotera v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, ki se je v preteklih letih osredotočal na predstavitve dobrih praks zniževanja emisij toplogrednih plinov, pripravila odgovor na vprašanje: Zakaj moramo zniževati izpuste CO2? Read more

Razprava >> V času pred volitvami: pogovarjajmo se o družbeno relevantnih temah

Še malo in nam bodo stari in novi obrazi začeli ponujati »sproščeno«, »samozavestno«, »moderno«, »normalno«, »prodorno« Slovenijo, skozi njih nas bodo gospodarska interesna združenja prepričevala, da nam bo vsem bolje,
če znižamo davke, razbremenimo gospodarstvo, zagotovimo prožno varnost, zmanjšamo administrativna bremena, racionaliziramo javni sektor ipd. Read more

Mesto svetlobe: projekcija filma in pogovor z gosti

V sredo, 14. 3., vas ob 19. uri vabimo na projekcijo dokumentarnega filma Mesto svetlobe, ki bo potekala v Okoljskem centru (Trubarjeva 50). Po projekciji sledita pogovor in druženje z ustvarjalcema filma, Markom Kumrom Murčem in Nino Cijan, ter gostoma Katjo Huš (Greenpeace) in Tomislavom Tkalcem (društvo Focus). Read more

Za družbo blaginje v trdni mreži življenja – Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije

Ljubljana, Maribor, Sevnica, 11. januar 2018 – Na začetku leta 2018, ki v luči bližajočih se parlamentarnih in lokalnih volitev prinaša številne priložnosti za politično razpravo, smo civilnodružbene organizacije, ki smo aktivne na področju oblikovanja politik, objavile Manifest za razvoj Slovenije. Z njim želimo v družbi spodbuditi proces oblikovanja nove razvojne miselnosti in preseči vsiljeno enoumje razvojne paradigme neoliberalnega kapitalizma. Manifest je naslovljen na politične in gospodarske akterje, socialne partnerje, civilnodružbene organizacije, izobraževalce, medije in vse druge družbene deležnike, ki lahko k temu pripomorejo.

Kakšno je dobro življenje – in dobra družba – v 21. stoletju?

Za družbo blaginje v trdni mreži življenja – to temeljno vodilo Manifesta povzema njegovo etično držo in razumevanje vrednot, ki so podlaga v njem predlaganih rešitev: spoštovanja, pravičnosti, vzdržnosti, odgovornosti do prihodnjih generacij in globalne solidarnosti.

Kaj se lahko naučimo iz preteklosti in kakšne možnosti vidimo danes?

Po pol stoletja v stalno rast proizvodnje in potrošnje usmerjenega razvoja smo na robu družbenega, ekološkega, gospodarskega in političnega zloma, ki ga lahko povzročijo prepletene krize zaradi spreminjanja podnebja, nasilnih konfliktov, prisilnih migracij, vse večje neenakosti, naraščajoče ksenofobije in finančne nestabilnosti ter manka politične odgovornosti. Avtorji Manifesta ob prepričanju, da imamo za njegovo preprečitev kot družba na voljo tehnologije, znanje in finančna sredstva, izpostavljajo ključna področja, o katerih bi se kot družba morali pogovarjati, jih ponovno poudariti oziroma v zvezi z njimi doseči spremembo miselnosti. Pri tem zastavljajo vprašanja, kot so: Kako živeti, da bomo zanamcem lahko pogledali v oči? Kaj nam o državi povedo najbolj ranljivi deli naše družbe? Kaj bi se moralo zgoditi, da nam ne bi bilo težko plačevati davkov? Rast gospodarstva – zakaj, za koga in za kakšno ceno? In koliko je dovolj?

V drugem delu dokumenta pa so nanizane specifične rešitve, ki prikazujejo možne konkretne odgovore na družbene izzive, poleg tega pa ilustrirajo družbeno vrenje ter akcijo na terenu in kažejo, da so alternativne rešitve ne samo potrebne, ampak tudi možne in že delujoče.

Manifest stoji na ramenih pobude za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo, ki že od leta 2007 pripravlja alternativne razvojne scenarije z vizijo, da bi Slovenija postala država blaginje in kakovostnega življenja v dejavnem sožitju z naravo. Medtem ko je Plan B namenjal največji poudarek okoljskim vidikom trajnosti, so v Manifestu enakovredno zastopane tudi socialne in gospodarske teme.

Manifest stoji tudi ob boku v decembru 2017 objavljene vladne Strategije razvoja Slovenije do 2030, ki po mnenju nevladnih organizacij kot družbeni cilj prekomerno izpostavlja stremljenje k stalni gospodarski rasti, vse družbene podsisteme pa postavlja v vlogo njenega podpiranja in kot taka ne vodi v družbo blaginje za vse, okoljske vzdržnosti in socialne kohezije.

In nenazadnje predstavlja Manifest z vzajemno vsebinsko krepitvijo nevladnega sektorja skupno prizadevanje za širjenje prostora civilne družbe. Ker močna civilna družba pomeni več demokracije, več solidarnosti, več participacije, več pravičnosti, več moči za šibkejše, več nadzora nad oblastjo in izvajanjem politik, več sodelovanja ter več okoljske in družbene odgovornosti.

Manifest je objavljen na spletnem mestu http://bit.ly/ManifestCD.

Več informacij si lahko preberete tukaj.

 

Umanoterin 0,5% kviz – boste strli dovolj orehov za potico?

Dragi prijatelji, podporniki, partnerji in so-aktivisti!

Z decembrom se zaokroža še eno leto izjemnih, manj izjemnih in povprečnih dni, ki pa vsi skupaj tvorijo našo celoto. Smo del zanimivega časa, časa sprememb in premikov in ker lahko samo skupaj dosežemo velike premike, vas vabimo, da se nam pridružite pri spodbujanju delovanja, ki je dobro za vse: za posameznika, za skupnost in za planet.
Read more