RITUALI – NOVE NAVADE ZA OKOLJU PRIJAZNEJŠE PISARNE

Umanotera predstavlja projekt Rituali – Eko pisarna, ki ga je razvila skupaj s številnimi partnerji. Rituali so namenjeni podjetjem in organizacijam s pisarniško dejavnostjo, cilj pa je v procese dela postopoma uvesti ukrepe, s katerimi bodo zmanjšali svoje vplive na okolje.­

Srečujemo se z vedno bolj perečim problemom podnebne krize na eni strani in rastočimi cenami energentov na drugi. Sodobna podjetja in organizacije se ne sprašujejo več, zakaj spreminjati svoje navade in način poslovanja, temveč kako to lahko naredijo na najbolj poslovno zanimiv način. Tudi v Sloveniji vedno več podjetij postaja del rešitve in deluje z namenom, da s skupnimi močmi položaj obvladamo. »S projektom Rituali podjetja in organizacije s pisarniško dejavnostjo prevzemajo pobudo za pozitivne spremembe in aktivno iščejo rešitve za zmanjševanje svojih vplivov na okolje – od majhnih ukrepov do strateških prebojev,« je poudarila Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere.

Projekt je Umanotera razvijala skupaj s partnerskimi podjetji (Futura PR, Futura DDB, Innovatif, Infotehna, Vibacom, IPRK, Medium, Služba Vlade RS za razvoj), v katerih so sedem mesecev potekali pilotni projekti. Umanotera skupaj s partnerji pod okriljem Ritualov zagotavlja izobraževanje, svetovanje, druženje, izmenjavo izkušenj in certificiranje. Poleg tega pa pripravlja tudi katalog in trgovino, kjer bodo prvič na enem mestu zbrani izdelki in storitve, ki so okolju manj škodljivi od običajnih.

V okviru projekta deluje Klub Rituali, kjer se srečujejo tista podjetja in organizacije, ki so v razumevanju in udejanjanju okoljske odgovornosti korak pred drugimi. Družijo jih skupne vrednote, inovativno delovanje in prepoznavanje poslovnih priložnosti, ki izhajajo iz takšne usmeritve. Klub spodbuja sodelovanje in nenehno napredovanje, saj svojim članom zagotavlja, da bodo seznanjeni z novostmi s področja zmanjševanja vplivov na okolje za podjetja in organizacije. Med prvimi člani Kluba Rituali so poleg partnerjev projekta tudi Mladinska knjiga Založba d.d. in pisarna British Council v Sloveniji.

Sporočilo za medije je dostopno tukaj.

Več o projektu Rituali – Eko pisarna: http://www.rituali.si.

RITUALI_1.JPG

Posvet Posvet PODNEBNE SPREMEMBE: znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik

v četrtek, 15. maja 2008, od 10. do 13. ure, Državni zbora (mala dvorana), Šubičeva 4, Ljubljana

Vabilo s programom

Prispevki govorcev (glej več…)

Sporočilo za medije

Uvodna nagovora:

– Milenko Ziherl, predsednik Parlamentarne skupine GLOBE Slovenija
– dr. Pavle Gantar, podpredsednik Parlamentarne skupine GLOBE Slovenija


Predstavitve:

Podnebne spremembe: ”Od izzivov do priložnosti za Slovenijo”
mag. Katja Lautar, državna sekretarka je nadomestila dr. Žigo Turka (minister za razvoj, predsednik Sveta za trajnostni razvoj RS

Primer organiziranosti države za odzivanje na podnebne spremembe
nj. eksc. g. Tim Simmons, Britanski veleposlanik v Sloveniji

Stanje podnebnih sprememb na dan ”podnebnih sprememb”
mag. Vida Wagner Ogorelec, direktorica organizacije UMANOTERA

Od znanstvenih spoznanj do učinkovitega oblikovanja politik
dr. Lučka Kajfež Bogataj, Univerza v Ljubljani in članica IPCC

”Foresight ”predvidevanje kot eno izmed orodij za uspešno oblikovanje politik
dr. Jana Kolar, podpredsednica društva Bled Forum o Evropi

Vloga čezmejnega znanstvenega delovanja pri oblikovanju nacionalnih politik
dr. Miroslav Polzer, direktor ASO Avstrijski znanstveni inštitut v Ljubljani

Posvet je moderirala dr. Breda Pavlič, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, članica uprave Umanotere

Razpravljavci na posvetu:

 • Matjaž Jeran, Mountain Wilderness Slovenije: Spodbujanje javnega prevoza kot zaviranje rasti emisij CO2 iz prometa
 • Polonca Steinmann, Klinični center: O vzrokih za podnebne spremembe
 • Dušan Mlinšek, ZVOS: Slovensko gozdarstvo
 • dr. Brabka Berce Bratko, Ekološko združenje Slovenske Istre: Prostorsko planiranje kot del nacionalnih politik za prilagajanje podnebnim spremebam
 • Andrej Klemenc, Slovenski E-forum: Ameriški pogled na podnebne spremembe čiste tehnologije
 • Viktorija Rehar, DPUZS: Podnebne spremembe – obremenjenost Slovenije in povezanost ter vplivi na zdravje
 • Gorazd Marinček, Slovenski E-foum: Pogled iz žabje perspective na izmikanje odgovornosti
 • Klemen Bergant, Urad za meteorologijo, ARSO: Podnebne sprmembe kot priložnost
 • mag. Darko Kranjc, SMS – Stranka mladih Slovenije, Politika in podnebne spremembe oz. zelena politika
 • Majda Završek-Urbančič, MKGO – Ministrstvo za kmet., gozd., in prehrano: Prilagajanje kmetijstva ni gozdarstva podnebnim spremebam – priprava strategije
 • Antonija Božič Cerar, Gospodarska zbornica Slovenije: Čas za konkretne ukrepe – državne pomoči / okoljske dajatve
 • Aleš Lenassi, samostojni umetnik: Oglaševanje – primerjava uradnih invalidi s prostovoljnimi invalidi, ki sedajo v avto
 • Nevenka Bogataj: Zahvala in poudarek treh predavanj