Plan B – Manifest za volitve 2008

MANIFEST ZA POLITIKO, USMERJENO V PRIHODNOST

Ljubljana, 8.7.2008 – Na septembrskih volitvah v državni zbor bomo izbirali voditelje. V interesu naše in prihodnjih generacij prebivalcev Slovenije je, da izvolimo takšne, ki bodo znali izpeljati prehod v družbo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov, zavarovati naše naravne vire in izpeljati prilagoditev podnebnim spremembam.

V času, ko se cel svet sooča z globalnimi razsežnostmi in posledicami podnebnih sprememb, voditelji najbolj naprednih držav in uspešnih podjetij razmišljajo trajnostno. V Sloveniji medtem ne dosegamo niti ciljev Kjotskega protokola,
še naprej načrtujemo nove avtoceste in termoelektrarne na premog, gradimo energetsko neučinkovite zgradbe in ne upoštevamo okoljskih meril pri javnih naročilih. S pozidavo plodne zemlje in zavarovanih območij, onesnaževanjem pitne vode, s pogini čebel in izlovi medvedov se tudi kažemo nedorasli vlogi razvite družbe. 

Slovenija je z zaključkom predsedovanja Svetu Evropske unije, uvedbo evra, članstvom v EU in NATU izpolnila večino pričakovanj svojih državljanov iz časa osamosvojitve. Po različnih primerjavah spadamo med približno 30 najrazvitejših držav, le po vedno bolj pomembnem merilu – merilu okoljskih politik ostajamo del nerazvitih, zaostalih in v preteklost obrnjenih družb.

Podnebne spremembe so tako obsežne in tako temeljite, da od vsake sposobne družbe zahtevajo takojšnje ukrepanje.

Ta manifest civilno družbene pobude Plan B za Slovenijo zato vse stranke poziva, da se v dobro Slovenije zavzamejo za izpolnitev ključnih točk, ki jih
bodo po volitvah lahko uresničile in tako naši državi omogočile prehod v družbo z neprimerljivo nižjimi energetskimi, okoljskimi, socialnimi in varnostnimi tveganji. Tak preobrat lahko našemu gospodarstvu prinese tudi vrsto priložnosti.

Stranke javno pozivamo, da v svojih programih utemeljijo načine za doseganje dveh prednostnih nalog Slovenije v prihodnjih letih:

  1. Izpeljava prehoda v družbo z nizkimi izpusti toplogrednih plinov
  2. Zavarovanje naravnih virov in prilagoditev podnebnim spremembam

Podrobnejše predloge za doseganje teh dveh ciljev predstavljamo v nadaljevanju MANIFESTA ZA POLITIKO, OBRNJENO V PRIHODNOST.