IZJAVA ZA JAVNOST O VLOGI OBČIN PRI PODNEBNIH SPREMEMBAH

Skupnost občin Slovenije je 16. aprila 2009 v sodelovanju z Umanotero organizirala posvet z naslovom Prilagajanje podnebnim spremembam: od okvira Evropske unije do ukrepanja v Sloveniji.

Po razpravi prisotnih smo povzeli zaključke posveta, delno bodo naslovljeni na Vlado RS, delno pa bodo naslovljeni na Odbor regij, kot predlog, da se vključijo v Mnenje evropskih občin, mest in regij k Beli knjigi EU o prilagajanju na podnebne sprememb.

Skupnost občin Slovenije prepoznava svojo vlogo v izobraževanju in nenehnem opozarjanju lokalnih odločevalcev, naj sodobna znanja in spoznanja vezana na podnebne spremembe upoštevajo v procesih odločanja. Skupnost občin Slovenije pa tudi vlado opozarja na dejstvo, da so občine preobremenjene s sprejemanjem najrazličnejših strateških dokumentov, ki jih skladno z zakonodajo morajo pripravljati. Zaradi prepogostih sprememb zakonodaje morajo le-te zmeraj znova spreminjati. Tako občine le pišejo in poročajo državi in ob tem jim zmanjkuje časa, denarja in energije za nujno delovanje in implementacijo sprejetih besed na papirju.

Izjava za javnost (pdf)

TERMINOLOGIJA

V zadnjem letu se v Sloveniji vedno bolj pogosto pojavljajo razne različice za poimenovanje novih konceptov, povezanih z upravljanjem izpustov, ki vplivajo na povečan učinek tople grede oz. povzročajo podnebne spremembe. Na Umanoteri smo po posvetovanju z Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in lektorjem Milanom Žlofom izoblikovali predlog za celovit nabor prevodov, z namenom, da bi na tem pomembnem in hitro razvijajočem se področju uvedli malo več reda in natančnosti.

Gre za prevode angleških besednih zvez, povezanih s "carbon" (ogljik), kot so "Carbon Footprint", "Carbon Neutral", "Carbon Offset" in "Low-Carbon Society".

Za mnenje o našem predlogu smo prosili različne strokovnjake na tem področju, ostale okoljske nevladne organizacije, novinarje, prevajalce, lektorje, študente in druge. Odzivi tistih, ki so na naše predloge podali svoje mnenje, so zbrani v excel tabeli. Po posvetu smo se odločili za sledeče prevode, ki jih bo Umanotera od sedaj naprej dosledno uporabljala v svojem komuniciranju:

Carbon Footprint – ogljični odtis
Carbon Neutral – ogljično nevtralen
Carbon Offset – ogljična izravnava
Low-Carbon Society – nizkoogljična družba

Tabela – mnenja o prevodih izrazov.