NVO: EBRD naj za zdaj ne odobri posojila za TEŠ 6

Umanotera, Focus in Slovenski E-Forum so predstavile ključna stališča v zvezi s projektom 6. bloka Termoelektrarne Šoštanj, poslana Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) 15. februarja 2010 v okviru bankine javne obravnave poročila o vplivih na okolje.

Vse tri nevladne organizacije so pozvale EBRD, da zaprošenega posojila ne odobri za takšen projekt, kot je predstavljen v postopku zdaj. Ključni argumenti za takšen poziv so: neskladnost s podnebnimi cilji, odsotnost alternativnih rešitev, ekonomika in viri financiranja ter netransparentnost procesa.

Podrobnosti v povzetku ključnih stališč.

Hkrati so organizacije predstavile tudi pismo predsedniku vlade Borutu Pahorju, v katerem v zvezi s TEŠ 6 predlagajo moratorij, alternativne scenarije ter verodostojnost, odgovornost in transparentnost projekta. Podpisniki pisma so Vida Ogorelec Wagner (Umanotera), Lidija Živčič (Focus), Tanja Vidovič Pucelj (Slovenski E-Forum) in Dušan Plut. Pismo je odprto za sopodpis ostalih nevladnih organizacij in strokovnjakov.

Pismo premieru lahko preberete tukaj.

Stališča Umanotere lahko preberete tukaj.

Odprtje razstave Slovenija 50+ v Ljubljani

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je 16. februarja dopoldne tudi uradno odprla razstavo Slovenija 50+: razstavo o mogočih posledicah podnebnih sprememb.

razstava_slovenija_50_.JPG

Odprtje je potekalo v Mercator centru Šiška v Ljubljani, kjer bo razstava na ogled do 28. februarja.  

obiskovalci_odprtja_razstave.JPG

Na odprtju razstave so spregovorili direktor Službe Vlade za podnebne zadeve Jernej Stritih, direktorica Umanotere Vida Ogorelec Wagner in članica uprave Poslovnega sistema Mercator Vera Aljančič Falež.

Vida_Ogorelec_Wagner_n.JPG

Razstava Slovenija 50+ je pripravljena na 18 panojih, vsebinsko pa je razdeljena na dva dela.  Prvi je opozorilni del, ki kaže fotografije petih prepoznavnih slovenskih vedut – Pirana, Lipice, Mure, Pohorja in Mangarta – danes in v drugi polovici tega stoletja, če ne bomo ukrepali. Ta del razstave se nadaljuje z ilustracijami družbenih pojavov, ki jih bodo prinesle podnebne spremembe. Drugi sklop razstave pa govori o tem, kakšni izzivi nas čakajo. Med drugim prikazuje tudi primere iz zgodovine, ko je človeštvo rešilo probleme, ki so se do nekega trenutka zdeli nepremagljivi.  »Ljudi želimo z razstavo motivirati, ne prestrašiti. Do podnebnih sprememb prihaja tudi v Sloveniji in scenariji  dogajanja v prihodnosti za našo državo niso ugodni.  A z ukrepanjem lahko prihodnost še vedno spremenimo,« je na posebni tiskovni konferenci ob predstavitvi razstave poudarila Vida Ogorelec Wagner.

Razstava je nastala na strokovnih podlagah podnebnih scenarijev za Slovenijo. Ti po besedah Gregorja Vertačnika iz Urada za meteorologijo napovedujejo stalno naraščanje temperature. »V zadnjih tridesetih letih tega stoletja bo temperatura v Slovenji 3,5 stopinje Celzija višja kot v referenčnem obdobju 1961 – 1990,« je poudaril Vertačnik. Hkrati se bosta spremenili količina in porazdelitev padavin – pozimi bo padavin več, poleti manj. Posledično se bodo spremenili tudi pretoki rek, ki bodo pozimi in spomladi večji, poleti pa manjši. »Nekatere reke lahko celo presahnejo,« je opozoril.

Vertačnik je opozoril tudi na spremembe v vegetaciji (v Sloveniji bodo prevladovale toploljubne listnate drevesne vrste, v Panonski nižini pa celo zimzelene rastline) in dvig gladine morja. »Prizori poplavljenega Tartinijevega trga v Piranu bodo v prihodnosti vse pogostejši,« je dejal Vertačnik. Pogostejši bodo tudi ekstremni vremenski pojavi, nižje ležeča smučišča pa bodo zaradi premalo snega postala nerentabilna.

Razstava Slovenija 50+ je nastala s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma ter Poslovnega sistema Mercator d.d. kot sponzorja. »Pomoč pri razstavi Slovenija 50+ je le ena v segmentu naših okoljskih dejavnosti,« je na tiskovni konferenci dejala vodja odnosov z javnostmi v Mercatorju Barbara Stegel. »V Mercatorju spodbujamo dobavitelje k trajnostni proizvodnji in potrošnike k trajnostni potrošnji. Med drugim smo vzpostavili tudi sistem ravnanja z okoljem v skladu z zahtevami standarda ISO14001,« je poudarila Stegelova. Izpostavila je tudi učinkovito načrtovanje in gradnjo trgovskih objektov, prihranke in nižji ogljični odtis pri prevozih, vzpostavljen sistem ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji ter manjše število porabljenih plastičnih vrečk za enkratno uporabo.

Razstava Slovenija 50+ bo sicer do sredine poletja potovala po slovenskih krajih, na ogled pa bo v Mercatorjevih nakupovalnih središčih in sicer v: MC LJUBLJANA ŠIŠKA (15.02.-28.02.), MC MARIBOR (Tržaška cesta 14, 01.03.- 14.03.), MC KRANJ PRIMSKOVO (Cesta Stanete Žagarja 69, 15.03.-28.03.), MC POSTOJNA (Tržaška cesta 59, 29.03.-11.04.), MC KOPER (12.04.- 25.04.), MC SLOVENJ GRADEC (Ronkova ulica 4, 26.04.- 09.05), MC CELJE (Opekarniška cesta 9, 10.05.- 23.05), MC MURSKA SOBOTA (Plese 1, 24.05.- 06.06), MC JESENICE (Spodnji plavž 5, 07.06.- 20.06.), MC NOVO MESTO (Podbevškova 4, 21.06.- 11.07.) in MAXIMARKET LJUBLJANA (12.07.- 31.07.).

Gradivo iz tiskovne konference: O razstavi Slovenija 50+
Predstavitev dobrih praks Mercatorja

Več o razstavi na www.slovenija50plus.si

Februarske novice Plana b

Februarske novice Mreže Plan B za Slovenijo, pobude za trajnostni razvoj, lahko preberete tukaj.