Slovenija, 50+ v Postojni

­Razstava Slovenija, 50+ je bila od 29. marca do 11. aprila na ogled v Postojni, v tamkajšnjem Mercator ce­ntru. ­­

                                                                                                             ­­fotoklima_postojna_3p.JPG 

Otvoritev razstave z vodenim ogledom po razstavi je potekala v torek, 30. marca, ob 11.00. ­Na otvoritvi sta udeležence, med njimi so bili tudi dijaki Šolskega centra Postojna, pozdravila direktorica Umanotere Vida Ogorelec Wagner in direktor VITRA Bojan Žnidaršič.

 

 

 

­­­­­­­

Trajnostni razvoj: med realnostjo, nerazumevanjem in vizijo

Umanotera je v torek, 30. marca, organizirala razvojni forum Trajnostni razvoj: med realnostjo, nerazumevanjem in vizijo. Forum je potekal v Državnem svetu na Šubičevi 4 v Ljubljani.
Več na spletni strani Plana B za Slovenijo.

Marčevske novice Plana B

Izšla je osma številka novic mreže Plana B za Slovenijo, pobude za trajnostni razvoj. Novice lahko preberete tukaj.

Zelena delovna mesta so ključ izhodne strategije

V torek 9. marca 2010 je Slovenski E-forum skupaj z Umanotero organiziral strokovni posvet – razvojni forum – na temo »Zelena delovna mesta – ključ izhodne strategije«. Posvet je nastal kot odgovor Vladi Republike Slovenije na pripravo izhodne strategije.

Mojca Vendramin je na forumu predstavila prednosti gospodarske politike, ki upošteva okoljske vidike.  Po njenih besedah uresničevanje politik prilagajanja na podnebne spremembe na eni strani res predstavlja strošek, vendar je to hkrati lahko tudi dohodek. Ustvarijo se nova delovna mesta, zmanjša se uvoz fosilnih goriv, z uveljavljanjem zelenih tehnologij pa se poveča konkurenčnost slovenskega gospodarstva in s tem izvozna uspešnost. Višja cena energije spodbuja vpeljavo novih, varčnih, čistih tehnologij in veča produktivnost gospodarstva. Ceno uvoženih fosilnih goriv je možno uravnavati z ogljično takso, ki predstavlja finančni vir za subvencije nizkoogljičnim tehnologijam.  »Nižja kot je cena fosilnih goriv, višja je lahko ogljična taksa in obratno,« je poudarila.  Predstavila je primer Nemčije – država je izdelala energetski scenarij brez jedrske energije, ki temelji na širokem spodbujanju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Do leta 2020 predstavlja politika spodbujanja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe strošek, po letu 2020 pa dobiček.

Vodja sektorja za ekonomske in finančne politike Službe vlade za razvoj Irena Roštan je spregovorila o izhodni strategiji, ki temelji na štirih predpostavkah.  Te so: Slovenija je odprto gospodarstvo, zato je treba pomagati izvoznikom. Proračunska sredstva za ekspanzivno politiko so omejena, staranje prebivalstva in podnebne spremembe pa zahtevajo nadaljnjo pozornost.  Zadnja predpostavka je, da je treba racionalizirati javni sektor v korist razvojnih prioritet vlade, kamor spada tudi uveljavitev nizkoogljičnih tehnologij.

Aleš Bratkovič iz ENECON d.o.o. je predstavil model input – output ekonomske analize, ki kaže, da ena denarna enota subvencij v program lesne biomase spodbudi 3,78 enot proizvodnje.  Po njegovem mnenju ima Slovenija izredno konkurenčno prednost pri potencialnem razvoju obnovljivih virov energije. Zato mora po vzoru razvitih evropskih držav razvijati nove produkte in panoge, za kar potrebuje tudi začetna javna sredstva. Poudaril je, da prihaja doba energije iz sonca, saj bo razpoložljivost fosilnih goriv manjša, njihova cena pa večja.

 »Izvajanje ambiciozne politike spodbujanja trajnostne energetike v Evropski uniji bi v naslednjem desetletju prineslo 350 tisoč novih delovnih mest in 50 tisoč izgubljenih delovnih mest v sektorjih proizvodnje električne energije iz premoga in jedrske energije«, je ob predstavitvi študije, ki sta jo opravila European Renewable Energy Council in Greenpeace, poudarila predstavnica Greenpeacea v Sloveniji Nina Štros.  »Za vsako izgubljeno delovno mesto v sektorju konvencionalne energetike dobimo sedem novih delovnih mest v sektorju trajnostne energetike,« je še dodala.

Predstavitve sodelujočih na forumu:

Irena Roštan, SVREZ: Slovenska izhodna strategija 2010 – 2013
Mojca Vendramin: Blaženje podnebnih sprememb – strošek ali razvojna priložnost?
Nina Štros, Greenpeace Slovenija: (Re)volucija zelenih delovnih mest

Slovenija, 50+ v Kranju!

Razstava Slovenija, 50+ je od 16. do 28. marca na ogled v Mercator centru Kranj Primskovo.

Podrobnosti v vabilu.

Za informacije o razstavi pokličite 014397100.

Razstava Slovenija, 50+ v Mariboru

V Mercator centru na Tržaški cesti v Mariboru je Umanotera v torek, 2. marca, odprla razstavo Slovenija, 50+.

 razstavamb2.jpg

Na odprtju so spregovorili poslanec Državnega zbora Matevž Frangež, predstavnica Greenpeacea v Sloveniji in do letošnjega februarja tudi vodja projekta razstave Nina Štros ter direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, Vida Ogorelec Wagner.

razstavamb1.jpg

Razstava bo v Mariboru na ogled do 14. februarja.