Novice mreže Plan B – april 2010

Izšla je deveta številka novic mreže Plan B za Slovenijo, pobude za trajnostni razvoj. Novice lahko preberete tukaj.

Razstava Slovenija,50+ v Kopru!

V sredo 14. aprila 2010 smo v Mercator centru Koper odprli razstavo o mogočih posledicah podnebnih sprememb Slovenija, 50+. Razstava je na ogled do nedelje, 25. aprila.

Odprtju razstave je sledil voden ogled. Po razstavi je obiskovalce vodila direktorica Umanotere Vida Ogorelec Wagner.
fotoklima_koper.jpg

Posebej vas opozarjamo na spremljajoči dogodek, ki bo popestril dogajanje na obali v času gostovanja razstave Slovenija,50+:
Projekcija filma Doba neumnosti (Age of Stupid) in okrogla miza Doba rešitev se začne z mladimi
16. april 2010 ob 18h, Art kino Odeon Izola, Kraška 1, Izola
Brezplačno vstopnico za ogled filma rezervirajte na artkinoodeon@gmail.com. Prevzamete jo na blagajni kina pred predstavo.

INFORMACIJE: Karmen Kogoj Ogris, karmen@umanotera.org,  01 4397100 www.slovenija50plus.si

Slovenija, 50+ v Postojni

­Razstava Slovenija, 50+ je bila od 29. marca do 11. aprila na ogled v Postojni, v tamkajšnjem Mercator ce­ntru. ­­

                                                                                                             ­­fotoklima_postojna_3p.JPG 

Otvoritev razstave z vodenim ogledom po razstavi je potekala v torek, 30. marca, ob 11.00. ­Na otvoritvi sta udeležence, med njimi so bili tudi dijaki Šolskega centra Postojna, pozdravila direktorica Umanotere Vida Ogorelec Wagner in direktor VITRA Bojan Žnidaršič.

 

 

 

­­­­­­­

Trajnostni razvoj: med realnostjo, nerazumevanjem in vizijo

Umanotera je v torek, 30. marca, organizirala razvojni forum Trajnostni razvoj: med realnostjo, nerazumevanjem in vizijo. Forum je potekal v Državnem svetu na Šubičevi 4 v Ljubljani.
Več na spletni strani Plana B za Slovenijo.

Marčevske novice Plana B

Izšla je osma številka novic mreže Plana B za Slovenijo, pobude za trajnostni razvoj. Novice lahko preberete tukaj.

Zelena delovna mesta so ključ izhodne strategije

V torek 9. marca 2010 je Slovenski E-forum skupaj z Umanotero organiziral strokovni posvet – razvojni forum – na temo »Zelena delovna mesta – ključ izhodne strategije«. Posvet je nastal kot odgovor Vladi Republike Slovenije na pripravo izhodne strategije.

Mojca Vendramin je na forumu predstavila prednosti gospodarske politike, ki upošteva okoljske vidike.  Po njenih besedah uresničevanje politik prilagajanja na podnebne spremembe na eni strani res predstavlja strošek, vendar je to hkrati lahko tudi dohodek. Ustvarijo se nova delovna mesta, zmanjša se uvoz fosilnih goriv, z uveljavljanjem zelenih tehnologij pa se poveča konkurenčnost slovenskega gospodarstva in s tem izvozna uspešnost. Višja cena energije spodbuja vpeljavo novih, varčnih, čistih tehnologij in veča produktivnost gospodarstva. Ceno uvoženih fosilnih goriv je možno uravnavati z ogljično takso, ki predstavlja finančni vir za subvencije nizkoogljičnim tehnologijam.  »Nižja kot je cena fosilnih goriv, višja je lahko ogljična taksa in obratno,« je poudarila.  Predstavila je primer Nemčije – država je izdelala energetski scenarij brez jedrske energije, ki temelji na širokem spodbujanju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Do leta 2020 predstavlja politika spodbujanja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe strošek, po letu 2020 pa dobiček.

Vodja sektorja za ekonomske in finančne politike Službe vlade za razvoj Irena Roštan je spregovorila o izhodni strategiji, ki temelji na štirih predpostavkah.  Te so: Slovenija je odprto gospodarstvo, zato je treba pomagati izvoznikom. Proračunska sredstva za ekspanzivno politiko so omejena, staranje prebivalstva in podnebne spremembe pa zahtevajo nadaljnjo pozornost.  Zadnja predpostavka je, da je treba racionalizirati javni sektor v korist razvojnih prioritet vlade, kamor spada tudi uveljavitev nizkoogljičnih tehnologij.

Aleš Bratkovič iz ENECON d.o.o. je predstavil model input – output ekonomske analize, ki kaže, da ena denarna enota subvencij v program lesne biomase spodbudi 3,78 enot proizvodnje.  Po njegovem mnenju ima Slovenija izredno konkurenčno prednost pri potencialnem razvoju obnovljivih virov energije. Zato mora po vzoru razvitih evropskih držav razvijati nove produkte in panoge, za kar potrebuje tudi začetna javna sredstva. Poudaril je, da prihaja doba energije iz sonca, saj bo razpoložljivost fosilnih goriv manjša, njihova cena pa večja.

 »Izvajanje ambiciozne politike spodbujanja trajnostne energetike v Evropski uniji bi v naslednjem desetletju prineslo 350 tisoč novih delovnih mest in 50 tisoč izgubljenih delovnih mest v sektorjih proizvodnje električne energije iz premoga in jedrske energije«, je ob predstavitvi študije, ki sta jo opravila European Renewable Energy Council in Greenpeace, poudarila predstavnica Greenpeacea v Sloveniji Nina Štros.  »Za vsako izgubljeno delovno mesto v sektorju konvencionalne energetike dobimo sedem novih delovnih mest v sektorju trajnostne energetike,« je še dodala.

Predstavitve sodelujočih na forumu:

Irena Roštan, SVREZ: Slovenska izhodna strategija 2010 – 2013
Mojca Vendramin: Blaženje podnebnih sprememb – strošek ali razvojna priložnost?
Nina Štros, Greenpeace Slovenija: (Re)volucija zelenih delovnih mest

Slovenija, 50+ v Kranju!

Razstava Slovenija, 50+ je od 16. do 28. marca na ogled v Mercator centru Kranj Primskovo.

Podrobnosti v vabilu.

Za informacije o razstavi pokličite 014397100.

Razstava Slovenija, 50+ v Mariboru

V Mercator centru na Tržaški cesti v Mariboru je Umanotera v torek, 2. marca, odprla razstavo Slovenija, 50+.

 razstavamb2.jpg

Na odprtju so spregovorili poslanec Državnega zbora Matevž Frangež, predstavnica Greenpeacea v Sloveniji in do letošnjega februarja tudi vodja projekta razstave Nina Štros ter direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, Vida Ogorelec Wagner.

razstavamb1.jpg

Razstava bo v Mariboru na ogled do 14. februarja.

NVO: EBRD naj za zdaj ne odobri posojila za TEŠ 6

Umanotera, Focus in Slovenski E-Forum so predstavile ključna stališča v zvezi s projektom 6. bloka Termoelektrarne Šoštanj, poslana Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD) 15. februarja 2010 v okviru bankine javne obravnave poročila o vplivih na okolje.

Vse tri nevladne organizacije so pozvale EBRD, da zaprošenega posojila ne odobri za takšen projekt, kot je predstavljen v postopku zdaj. Ključni argumenti za takšen poziv so: neskladnost s podnebnimi cilji, odsotnost alternativnih rešitev, ekonomika in viri financiranja ter netransparentnost procesa.

Podrobnosti v povzetku ključnih stališč.

Hkrati so organizacije predstavile tudi pismo predsedniku vlade Borutu Pahorju, v katerem v zvezi s TEŠ 6 predlagajo moratorij, alternativne scenarije ter verodostojnost, odgovornost in transparentnost projekta. Podpisniki pisma so Vida Ogorelec Wagner (Umanotera), Lidija Živčič (Focus), Tanja Vidovič Pucelj (Slovenski E-Forum) in Dušan Plut. Pismo je odprto za sopodpis ostalih nevladnih organizacij in strokovnjakov.

Pismo premieru lahko preberete tukaj.

Stališča Umanotere lahko preberete tukaj.

Odprtje razstave Slovenija 50+ v Ljubljani

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je 16. februarja dopoldne tudi uradno odprla razstavo Slovenija 50+: razstavo o mogočih posledicah podnebnih sprememb.

razstava_slovenija_50_.JPG

Odprtje je potekalo v Mercator centru Šiška v Ljubljani, kjer bo razstava na ogled do 28. februarja.  

obiskovalci_odprtja_razstave.JPG

Na odprtju razstave so spregovorili direktor Službe Vlade za podnebne zadeve Jernej Stritih, direktorica Umanotere Vida Ogorelec Wagner in članica uprave Poslovnega sistema Mercator Vera Aljančič Falež.

Vida_Ogorelec_Wagner_n.JPG

Razstava Slovenija 50+ je pripravljena na 18 panojih, vsebinsko pa je razdeljena na dva dela.  Prvi je opozorilni del, ki kaže fotografije petih prepoznavnih slovenskih vedut – Pirana, Lipice, Mure, Pohorja in Mangarta – danes in v drugi polovici tega stoletja, če ne bomo ukrepali. Ta del razstave se nadaljuje z ilustracijami družbenih pojavov, ki jih bodo prinesle podnebne spremembe. Drugi sklop razstave pa govori o tem, kakšni izzivi nas čakajo. Med drugim prikazuje tudi primere iz zgodovine, ko je človeštvo rešilo probleme, ki so se do nekega trenutka zdeli nepremagljivi.  »Ljudi želimo z razstavo motivirati, ne prestrašiti. Do podnebnih sprememb prihaja tudi v Sloveniji in scenariji  dogajanja v prihodnosti za našo državo niso ugodni.  A z ukrepanjem lahko prihodnost še vedno spremenimo,« je na posebni tiskovni konferenci ob predstavitvi razstave poudarila Vida Ogorelec Wagner.

Razstava je nastala na strokovnih podlagah podnebnih scenarijev za Slovenijo. Ti po besedah Gregorja Vertačnika iz Urada za meteorologijo napovedujejo stalno naraščanje temperature. »V zadnjih tridesetih letih tega stoletja bo temperatura v Slovenji 3,5 stopinje Celzija višja kot v referenčnem obdobju 1961 – 1990,« je poudaril Vertačnik. Hkrati se bosta spremenili količina in porazdelitev padavin – pozimi bo padavin več, poleti manj. Posledično se bodo spremenili tudi pretoki rek, ki bodo pozimi in spomladi večji, poleti pa manjši. »Nekatere reke lahko celo presahnejo,« je opozoril.

Vertačnik je opozoril tudi na spremembe v vegetaciji (v Sloveniji bodo prevladovale toploljubne listnate drevesne vrste, v Panonski nižini pa celo zimzelene rastline) in dvig gladine morja. »Prizori poplavljenega Tartinijevega trga v Piranu bodo v prihodnosti vse pogostejši,« je dejal Vertačnik. Pogostejši bodo tudi ekstremni vremenski pojavi, nižje ležeča smučišča pa bodo zaradi premalo snega postala nerentabilna.

Razstava Slovenija 50+ je nastala s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma ter Poslovnega sistema Mercator d.d. kot sponzorja. »Pomoč pri razstavi Slovenija 50+ je le ena v segmentu naših okoljskih dejavnosti,« je na tiskovni konferenci dejala vodja odnosov z javnostmi v Mercatorju Barbara Stegel. »V Mercatorju spodbujamo dobavitelje k trajnostni proizvodnji in potrošnike k trajnostni potrošnji. Med drugim smo vzpostavili tudi sistem ravnanja z okoljem v skladu z zahtevami standarda ISO14001,« je poudarila Stegelova. Izpostavila je tudi učinkovito načrtovanje in gradnjo trgovskih objektov, prihranke in nižji ogljični odtis pri prevozih, vzpostavljen sistem ravnanja z odpadnimi baterijami in akumulatorji ter manjše število porabljenih plastičnih vrečk za enkratno uporabo.

Razstava Slovenija 50+ bo sicer do sredine poletja potovala po slovenskih krajih, na ogled pa bo v Mercatorjevih nakupovalnih središčih in sicer v: MC LJUBLJANA ŠIŠKA (15.02.-28.02.), MC MARIBOR (Tržaška cesta 14, 01.03.- 14.03.), MC KRANJ PRIMSKOVO (Cesta Stanete Žagarja 69, 15.03.-28.03.), MC POSTOJNA (Tržaška cesta 59, 29.03.-11.04.), MC KOPER (12.04.- 25.04.), MC SLOVENJ GRADEC (Ronkova ulica 4, 26.04.- 09.05), MC CELJE (Opekarniška cesta 9, 10.05.- 23.05), MC MURSKA SOBOTA (Plese 1, 24.05.- 06.06), MC JESENICE (Spodnji plavž 5, 07.06.- 20.06.), MC NOVO MESTO (Podbevškova 4, 21.06.- 11.07.) in MAXIMARKET LJUBLJANA (12.07.- 31.07.).

Gradivo iz tiskovne konference: O razstavi Slovenija 50+
Predstavitev dobrih praks Mercatorja

Več o razstavi na www.slovenija50plus.si