Namesto referendumov o gradnji TEŠ 6 in NEK 2 referendum o energetskih scenarijih prihodnosti

Ob pobudah za posvetovalni referendum o gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj Umanotera poziva k celovitejšemu pristopu.

Državljani bi morali izbirati med celovitimi alternativami scenarijev energetske prihodnosti Slovenije, ne pa se ločeno opredeljevati »za« ali »proti« posamezni investiciji. »Strankarsko politikanstvo glede referenduma o TEŠ 6 predstavlja veliko nevarnost za trezno razmišljanje,« opozarja direktorica Umanotere Vida Ogorelec.

Prav zdaj je v zaključni fazi priprave novi Nacionalni energetski program, zato je letošnja pomlad primeren čas za celovito razpravo o scenarijih energetske prihodnosti Slovenije.  Pripravljenih je šest energetskih scenarijev in v Umanoteri pričakujemo, da bodo kmalu predstavljeni javnosti, skupaj z dolgoročno analizo stroškov in koristi. Tako pomembna odločitev, kot je energetska prihodnost Slovenije, mora biti sprejeta po celoviti, strokovni in objektivni primerjavi vseh scenarijev, v kateri morajo biti  ovrednoteni  energetski, gospodarsko-razvojni, stroškovni  in okoljevarstveni učinki. Šele po tem bi se lahko državljani in državljanke v skladu s svojimi vrednotami na referendumu opredelili do energetske prihodnosti Slovenije.

Tak referendum bi bil vsekakor smiseln, saj » bi bila odločitev o izboru scenarija, ki bi bila v odsotnosti široke razprave in soočenja argumentov sprejeta kabinetno – v ozkih politično-strokovnih krogih, v nasprotju z načeli demokratičnih postopkov ter nedopustna in nelegitimna,« pravi Vida Ogorelec. »Gre namreč za eno ključnih razvojnih odločitev naše države, ki bo pomembno zaznamovala obdobje do leta 2050 – odločali se bomo med fosilnim, jedrskim in zelenim scenarijem,« dodaja direktorica Umanotere.