TEŠ 6: ne zaklenite nam prihodnosti!

Okoljevarstvene organizacije smo 9. marca 2011 na vlado naslovile poziv  pred odločanjem o TEŠ 6: Ne zaklenite nam prihodnosti!

V pozivu smo opozorile, da je TEŠ 6 gospodarsko, družbeno in okoljsko sporna investicija, zaradi katere utegne Slovenija izpustiti razvojne priložnosti na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Namesto vlaganja 1,2 milijarde evrov v okoljsko najbolj sporno tehnologijo predlagamo investiranje v edino razvojno pot energetskega sektorja – učinkovito rabo in obnovljive vire energije ter razvoj soproizvodnje in pametnih omrežij.

Poziv Vladi RS.

Nova destinacija: odgovornost

»Družba mora temeljiti na uravnoteženosti treh stebrov, t.j. na gospodarskem in družbenem razvoju ter na varstvu okolja«, je ob predstavitvi projekta »Nova destinacija: odgovornost« povedala namestnica direktorice Umanotere Gaja Brecelj.

»Tovrstno ravnovesje je ključni element trajnostnega razvoja, pojma, ki je še danes pogosto napačno razumljen in uporabljen«, je poudarila Brecljeva. Projekt »Nova destinacija: odgovornost izvajata Društvo Humanitas in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Projekt »Nova destinacija: odgovornost« sta omenjeni slovenski nevladni organizaciji predstavili v ponedeljek, 7. marca 2011 ob 18. v atriju ZRC SAZU. Društvo Humanitas in Umanotera sta s projektom pričela leta 2010 v sodelovanju z burkinafaškim društvom Kafuli. Projekt preko razvoja pravične trgovine in odgovornega turizma stremi k spodbujanju trajnostnega razvoja, tako v Burkina Fasu kot v Sloveniji. Poleg aktivnosti odgovornega turizma in pravične trgovine, ki so jih organizacije razvile v Burkina Fasu in v Sloveniji, projekt spodbuja k razmisleku o vplivih, ki jih imamo po besedah Gaje Brecelj »z vsakdanjimi odločitvami na sočloveka in okolje, tako doma, v službi, na počitnicah«.

»O tem, kakšen vpliv ima turizem na naravno in družbeno okolje, pri nas še premalo govorimo, še posebej, ko gre za potovanja izven Slovenije«, je opozorila predstavnica Društva Humanitas in vodja projekta Barbara Vodopivec. Turizem je namreč ena največjih svetovnih industrij in je pogosto – namesto, da bi bil gonilo družbeno ekonomskega razvoja – vzrok onesnaževanju okolja in neenaki razdelitvi svetovnega bogastva. Ravno zato moramo stremeti k razvoju novih oblik turizma, t.j. odgovornega turizma, ki je človeku in naravi prijaznejši način potovanja. »Pot morda ni kratka, a kot pravi kitajski pregovor, se vsako dolgo potovanje prične z majhnim korakom. In ta korak moramo narediti vsi, tako turisti kot celotna turistična industrija«, poudarja Vodopivčeva.

Projekt pa se ne ukvarja le z vprašanjem, kako potujemo, temveč tudi, kaj kupujemo. Omenjene organizacije v Burkina Fasu sodelujejo s proizvajalci umetniških izdelkov, nakita in tkanin, ter le-te prodajajo v pravični trgovini 3MUHE v Ljubljani in Mariboru. Rene Suša, tudi predstavnik Društva Humanitas, o pravični trgovini pravi: »Pravzaprav je nenavadno, da na začetku 21. stoletja potrebujemo nekaj takšnega, kot je pravična trgovina. Nenavadno je, da pomeni pravična trgovina alternativni model trgovanja, saj v njem proizvajalci prejmejo pošteno plačilo za svoje delo, ki jim omogoča dostojno preživetje. Da je to alternativa, je popoln absurd, to bi moralo biti nekaj povsem normalnega.«

Udeleženci predstavitve so si premierno ogledali tudi video »Nova destinacija: odgovornost« ki je nastal v okviru projekta. Video predstavlja pomembnost odgovornega turizma in pravične trgovine, s poudarkom na Burkina Fasu. 

Več informacij: Barbara Vodopivec, Društvo Humanitas, www.humanitas.si,  info@humanitas.si,  01 430 0343, 041/994 276