Manifest in Zaveza za družbo uresničenih priložnosti

Pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami 36 nevladnih organizacij, združenih v mrežo Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj, vabi politične stranke k skupnemu delovanju za uresničenje tretjega razvojnega podviga.

V zgoščeni obliki »Plan B za Slovenijo 3.0: Manifest za uresničenje tretjega razvojnega projekta« povzema opis stanja na petnajstih aktualnih področjih trajnostnega razvoja in predlaga najpomembnejše ukrepe mandata 20122015. Z njimi lahko stranke Sloveniji omogočijo prehod v nizkoogljično družbo in zagotovijo dolgoročno razvojno uspešnost.

Hkrati organizacije predlagajo političnim strankam sprejetje Zaveze za uresničenje tretjega razvojnega podviga Slovenije. Namen zaveze je združiti moči pri zaščiti temeljnih potencialov kakovostnega življenja v Sloveniji. Zaveza zato ne posega v konkretne politične vsebine in podpisnikom omogoča avtonomno in suvereno razvijanje politik v skladu z lastnimi vrednotami.

Manifest za uresničenje tretjega razvojnega podviga.

Zaveza za uresničenje tretjega razvojnega podviga.

Podpisniki zaveze na spletni strani Plan B za Slovenijo.

Nevladne organizacije pozdravljamo zaustavitev projekta TEŠ 6

Odbor za finance Državnega zbora je z glasovanjem proti predlogu zakona o državnem poroštvu za šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6) ustavil akcijo skupine poslancev, da mimo ustaljenega načina sprejemanja tovrstnih odločitev izsili državno poroštvo za ta okoljsko, ekonomsko in družbeno sporen projekt.

Nevladne organizacije Greenpeace v Sloveniji, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Ekologi brez meja, Slovenski E-forum in Brez izgovora Slovenija ter Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije takšen razplet pri obravnavi zakona pozdravljamo in komentiramo:

»Razplet pri obravnavi zakona o državnem poroštvu za gradnjo TEŠ 6 je prva,  a zelo pomembna zmaga javnega interesa pri tem projektu. Upamo, da glasovanje na Odboru za finance ni zgolj posledica bližajočih se volitev, temveč da pomeni resen premik pri odnosu političnih strank do vprašanja državnega poroštva za projekt TEŠ 6. Pričakujemo, da bo v bodoči sestavi Državnega zbora prevlada javnega interesa v primeru TEŠ 6 še močnejša.  Verjamemo, da je zavrnitev poroštva znak, da se stranke in njihovi poslanci odpovedujejo nadaljnjemu vlaganju v energijo premoga in da bodo prihodnja prizadevanja usmerili v zelene tehnologije, ki prinašajo nova delovna mesta in razvoj povsod po Sloveniji. Kot smo to počeli do zdaj, bomo tudi v bodoče aktivno spremljali dogajanje v zvezi s projektom, pri tem pa bomo izvajali aktivnosti, ki bodo pripeljale do čim prejšnje preusmeritve slovenske energetike na trajnostno pot. Znova opozarjamo, da je za trajnostno prihodnost Slovenije edina opcija dokončna ustavitev projekta TEŠ 6.«