Nevladne organizacije pozdravljajo poteze vlade glede TEŠ 6

Okoljske nevladne organizacije pozdravljajo odločitev vlade, ki je na seji 14. aprila 2011 sklenila, da brez spremembe investicijskega načrta projekta TEŠ 6 ne prevzame dodatnih tveganj z izdajo državnega poroštva.

Tudi odločitev vlade, da se vodenje projekta TEŠ 6 podvrže reviziji in ugotavljanju nepravilnosti, je pravilna, saj je bilo v dosedanjih postopkih vodenja projekta TEŠ 6 narejenih veliko nepravilnosti. Napake so bile narejene tudi na področju presoje vplivov projekta na okolje, zato bi bilo potrebno revidirati tudi ocene okoljskih vplivov.

»Pozdravljamo spoznanje vlade, da za projekt TEŠ 6 ni bila opravljena celovita presoja vplivov na okolje v skladu z evropsko in domačo zakonodajo, ki jo je sicer potrebno opraviti za projekte z znatnimi vplivi na prostor in okolje,« izpostavlja Lidija Živčič iz Focus društva za sonaraven razvoj, in dodaja: »S tem smo izgubili možnost, da primerjamo različne opcije proizvodnje električne energije, saj je projekt temeljil na vnaprej izbrani opciji in temu je bilo prilagojeno okoljsko poročilo. Kot smo opozarjali, se tudi v okoljskih presojah projekta pojavljajo številne napake, zato bi bilo nujno narediti tudi revizijo ocen vplivov na okolje, medtem pa ustaviti nadaljnje investiranje.«

Direktorica Umanotere Vida Ogorelec pravi: »Pomembna je tudi ugotovitev vlade, da TEŠ 6 ni bil del energetske politike oz. ni vključen v trenutno veljavno  Resolucijo o Nacionalnem Energetskem Programu.  Že dolgo časa opozarjamo, da je projekt TEŠ 6 zelo tvegan projekt, tako iz okoljskega, kot tudi družbenega in ekonomskega vidika. Veseli nas, da je vlada po dvoletnem odlašanju tudi sama prišla do takšne ugotovitve.«

Nevladne organizacije se sicer zavedajo, da je odločitev o prenehanju investicije težka, vendar pa je odločitev nadaljevati z vnaprej izgubljenim projektom bistveno bolj nespametna: »Morebitna  finančna "kazen" (že porabljeni denar) za odpoved projektu TEŠ 6 je pravzaprav majhna cena, če bomo zanjo dobili to, da v Sloveniji ne bo več netransparentnih in za družbo ter okolje škodljivih projektov,« pravi Anamarija Slabe iz Inštituta za trajnostni razvoj.

Več o dosedanjih aktivnostih nevladnih organizacij na temo TEŠ 6.

TEŠ 6: ne zaklenite nam prihodnosti!

Okoljevarstvene organizacije smo 9. marca 2011 na vlado naslovile poziv  pred odločanjem o TEŠ 6: Ne zaklenite nam prihodnosti!

V pozivu smo opozorile, da je TEŠ 6 gospodarsko, družbeno in okoljsko sporna investicija, zaradi katere utegne Slovenija izpustiti razvojne priložnosti na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Namesto vlaganja 1,2 milijarde evrov v okoljsko najbolj sporno tehnologijo predlagamo investiranje v edino razvojno pot energetskega sektorja – učinkovito rabo in obnovljive vire energije ter razvoj soproizvodnje in pametnih omrežij.

Poziv Vladi RS.

Nova destinacija: odgovornost

»Družba mora temeljiti na uravnoteženosti treh stebrov, t.j. na gospodarskem in družbenem razvoju ter na varstvu okolja«, je ob predstavitvi projekta »Nova destinacija: odgovornost« povedala namestnica direktorice Umanotere Gaja Brecelj.

»Tovrstno ravnovesje je ključni element trajnostnega razvoja, pojma, ki je še danes pogosto napačno razumljen in uporabljen«, je poudarila Brecljeva. Projekt »Nova destinacija: odgovornost izvajata Društvo Humanitas in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Projekt »Nova destinacija: odgovornost« sta omenjeni slovenski nevladni organizaciji predstavili v ponedeljek, 7. marca 2011 ob 18. v atriju ZRC SAZU. Društvo Humanitas in Umanotera sta s projektom pričela leta 2010 v sodelovanju z burkinafaškim društvom Kafuli. Projekt preko razvoja pravične trgovine in odgovornega turizma stremi k spodbujanju trajnostnega razvoja, tako v Burkina Fasu kot v Sloveniji. Poleg aktivnosti odgovornega turizma in pravične trgovine, ki so jih organizacije razvile v Burkina Fasu in v Sloveniji, projekt spodbuja k razmisleku o vplivih, ki jih imamo po besedah Gaje Brecelj »z vsakdanjimi odločitvami na sočloveka in okolje, tako doma, v službi, na počitnicah«.

»O tem, kakšen vpliv ima turizem na naravno in družbeno okolje, pri nas še premalo govorimo, še posebej, ko gre za potovanja izven Slovenije«, je opozorila predstavnica Društva Humanitas in vodja projekta Barbara Vodopivec. Turizem je namreč ena največjih svetovnih industrij in je pogosto – namesto, da bi bil gonilo družbeno ekonomskega razvoja – vzrok onesnaževanju okolja in neenaki razdelitvi svetovnega bogastva. Ravno zato moramo stremeti k razvoju novih oblik turizma, t.j. odgovornega turizma, ki je človeku in naravi prijaznejši način potovanja. »Pot morda ni kratka, a kot pravi kitajski pregovor, se vsako dolgo potovanje prične z majhnim korakom. In ta korak moramo narediti vsi, tako turisti kot celotna turistična industrija«, poudarja Vodopivčeva.

Projekt pa se ne ukvarja le z vprašanjem, kako potujemo, temveč tudi, kaj kupujemo. Omenjene organizacije v Burkina Fasu sodelujejo s proizvajalci umetniških izdelkov, nakita in tkanin, ter le-te prodajajo v pravični trgovini 3MUHE v Ljubljani in Mariboru. Rene Suša, tudi predstavnik Društva Humanitas, o pravični trgovini pravi: »Pravzaprav je nenavadno, da na začetku 21. stoletja potrebujemo nekaj takšnega, kot je pravična trgovina. Nenavadno je, da pomeni pravična trgovina alternativni model trgovanja, saj v njem proizvajalci prejmejo pošteno plačilo za svoje delo, ki jim omogoča dostojno preživetje. Da je to alternativa, je popoln absurd, to bi moralo biti nekaj povsem normalnega.«

Udeleženci predstavitve so si premierno ogledali tudi video »Nova destinacija: odgovornost« ki je nastal v okviru projekta. Video predstavlja pomembnost odgovornega turizma in pravične trgovine, s poudarkom na Burkina Fasu. 

Več informacij: Barbara Vodopivec, Društvo Humanitas, www.humanitas.si,  info@humanitas.si,  01 430 0343, 041/994 276

Namesto referendumov o gradnji TEŠ 6 in NEK 2 referendum o energetskih scenarijih prihodnosti

Ob pobudah za posvetovalni referendum o gradnji šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj Umanotera poziva k celovitejšemu pristopu.

Državljani bi morali izbirati med celovitimi alternativami scenarijev energetske prihodnosti Slovenije, ne pa se ločeno opredeljevati »za« ali »proti« posamezni investiciji. »Strankarsko politikanstvo glede referenduma o TEŠ 6 predstavlja veliko nevarnost za trezno razmišljanje,« opozarja direktorica Umanotere Vida Ogorelec.

Prav zdaj je v zaključni fazi priprave novi Nacionalni energetski program, zato je letošnja pomlad primeren čas za celovito razpravo o scenarijih energetske prihodnosti Slovenije.  Pripravljenih je šest energetskih scenarijev in v Umanoteri pričakujemo, da bodo kmalu predstavljeni javnosti, skupaj z dolgoročno analizo stroškov in koristi. Tako pomembna odločitev, kot je energetska prihodnost Slovenije, mora biti sprejeta po celoviti, strokovni in objektivni primerjavi vseh scenarijev, v kateri morajo biti  ovrednoteni  energetski, gospodarsko-razvojni, stroškovni  in okoljevarstveni učinki. Šele po tem bi se lahko državljani in državljanke v skladu s svojimi vrednotami na referendumu opredelili do energetske prihodnosti Slovenije.

Tak referendum bi bil vsekakor smiseln, saj » bi bila odločitev o izboru scenarija, ki bi bila v odsotnosti široke razprave in soočenja argumentov sprejeta kabinetno – v ozkih politično-strokovnih krogih, v nasprotju z načeli demokratičnih postopkov ter nedopustna in nelegitimna,« pravi Vida Ogorelec. »Gre namreč za eno ključnih razvojnih odločitev naše države, ki bo pomembno zaznamovala obdobje do leta 2050 – odločali se bomo med fosilnim, jedrskim in zelenim scenarijem,« dodaja direktorica Umanotere.

Drugi osnutek podnebnega zakona slabši od prvega

­­­Nevladne organizacije Focus, Umanotera, Greenpeace Slovenija, Brez izgovora Slovenija in Pravno informacijski center nevladih organizacij – PIC ugotavljajo, da je drugi osnutek predloga Zakona o podnebnih spremembah še bolj pomanjkljiv od prvega.

­

Organizacije v drugem osnutku predloga zakona med drugim pogrešajo jasne in konkretne cilje ter ukrepe za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Poudarjajo tudi, da osnutek zakona ne vsebuje vzpodbujevalnih mehanizmov. »Za doseganje zastavljenih ciljev zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov je nujno potrebno spremeniti tako življenjske navade kot tudi poslovna ravnanja. Za doseganje tega pa je potrebno osveščanje in nagrajevanje dobrih praks z vzpodbujevalnimi mehanizmi, tudi finančnimi,« pravijo organizacije. Opozarjajo še, da osnutek zakona ne določa ustreznega mehanizma za nadzor izvajanja ukrepov za doseganje ciljev, saj po njihovem mnenju pripravljalec dokumentov ne more biti hkrati tudi nadzorno telo.

Zato ocenjujejo, da zaradi odsotnosti bistvenih vsebin, ki so zakonska materija (jasni cilji, zavezanci, ukrepi, nadzor) drugi osnutek še ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlagajo, naj hkrati z izboljšanim besedilom predloga zakona država pripravi tudi osnutek državne podnebne strategije in operativnega programa.

Pripombe NVO na drugi osnutek Zakona o podnebnih spremembah.
Sporočilo za javnost.

Odprto pismo predsedniku vlade

Umanotera je premieru Borutu Pahorju poslala Odprto pismo glede kriznega programa za kritična področja varstva okolja za Slovenijo.

Državni zbor je namreč na seji 16. decembra 2010 ob Poročilu o stanju okolja, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, obravnaval tudi poročilo Ogledalo vladi 2010 – Zeleni nevladni monitor. Dokument so mnogi poslanci pozdravili, nekateri pa priložnost ocenili kot zgodovinsko, saj so imeli prvič možnost neposredne obravnave nevladnega poročila. Po razpravi je Državni zbor na predlog Odbora za okolje in prostor sprejel sklep, v katerem med drugim predlaga Vladi, naj prouči možnost priprave kriznega programa, v katerem naj opredeli ukrepe za vsako posamezno kritično področje z določeno časovnico.

V Odprtem pismu premiera Pahorja sprašujemo,ali bo Vlada pristopila k pripravi in izvedbi omenjenega kriznega programa ter kdaj ga lahko pričakujemo.

Celotno Odprto pismo predsedniku vlade.