James E. Hansen: Gradnja novih termoelektrarn na premog je nemoralna

"Gradnja novih termoelektrarn na premog je nemoralna, ker bodo posledice nosili mladi, bodoče generacije in narava, ki nimajo možnosti za zaščito svoje prihodnje blaginje," je v pismu predsedniku državnega zbora Gregorju Virantu in poslancemzapisal direktor Nasinega Inštituta za vesoljske študije (NASA Goddard Institute for Space Studies) in svetovno priznani klimatolog James E. Hansen.

Hansen je Virantu pisal glede državnega poroštva za gradnjo TEŠ 6. V pismu Hansen poudarja, da je zaustavitev gradnje TEŠ 6 bistvenega pomena, če naj Slovenija prispeva svoj delež k rešitvi globalnega problema podnebnih sprememb. "Izbira med alternativnimi viri energije je lokalna zadeva. Moratorij na nove premogovne elektrarne in postopna opustitev uporabe premoga pa je nujni globalni cilj, če želimo ohraniti čudesa narave, naše morske obale ter našo družbeno in gospodarsko blaginjo," opozarja Hansen.

Predsednika državnega zbora in poslance poziva, naj odigrajo vodilno vlogo pri zavrnitvi državnega poroštva za posojilo Evropske investicijske banke.

Preberite pismo v celoti. (slo, eng)

Je jedrska energija trajnostna?

Vodilno vprašanje za ali proti jedrski energiji bi moralo biti, ali gre za trajnostni energetski vir. Če izhajamo iz definicije trajnostnega razvoja Bruntlandine komisije, se torej vprašamo, »ali jedrska energija izpolnjuje današnje potrebe brez omejevanja možnosti bodočih generacij, da bodo izpolnile svoje potrebe?«.

Pri iskanju odgovora moramo upoštevati:

… da uran ni obnovljiv vir. Menda je zalog za nekaj desetletij. Kaj pa potem?

… da problem jedrskih odpadkov še ni rešen – niti tehnološko nasploh, niti lokacije za njihovo skladiščenje v Sloveniji še nismo našli. Sevanje ostankov goriva in drugih radioaktivnih materialov ostaja zanamcem še tisoče let.

… da obstaja nevarnost nesreč. Katastrofa v Fukušimi je ponovni dokaz, da jedrska energija ni varna pred naravnimi nesrečami ali človeško napako tudi v tehnološko najbolj razviti družbi.

… da so nuklearke izjemno ranljivi cilji za teroristične in vojne napade, hkrati pa je uporaba jedrske energije pogosto povezana z jedrskim oboroževanjem, česar mednarodna skupnost za nekatere države ne dopušča (Iran, Severna Koreja).

… da je cena jedrske energije visoka. Realno ceno jedrske energije je težko oz. kar nemogoče izračunati. Veliko stroškov namreč pokrivajo državne subvencije. Investicijska vrednost objektov je izjemno visoka, dodatno moramo upoštevati ne le stroške obratovanja z vsemi varnostnimi ukrepi, stroške pridobivanja uranove rude in sanacije rudnikov, stroške razgradnje, izgradnje odlagališča odpadkov in nenazadnje zavarovalne premije za primer nesreč, ki jih komercialne zavarovalnice pokrivajo le v omejenih zneskih.

… da je proizvodnja jedrske energije neučinkovita, saj je odpadna toplota iz procesa neuporabna in greje vodo v rekah in oceanih. Primernejše so »soproizvodne« tehnologije, ki ob proizvodnji električne energije koristno izrabljajo tudi toploto.

… da naložbe v jedrsko energijo ovirajo prehod v trajnostno družbo, ki bo temeljila na energetski učinkovitosti (kjer je potencial 60-80%) in 100% obnovljivih virih. Cena zgolj proizvodnje jedrske energije je relativno nizka ob izjemno velikih fiksnih stroških, kar spodbuja porabo, hkrati pa nadaljuje centraliziran vzorec energetskega omrežja namesto decentraliziranih pametnih omrežij. Hkrati je proizvodnja v času pasovna, neodzivna. 

Ob upoštevanju vsega navedena postane očitno, da jedrska energija ni trajnostni vir. S stališča trajnosti in interesov prihodnjih generacij ni ustrezna niti kot dolgoročna vizija, niti kot prehodni energent. V prehodnem obdobju do večje energetske učinkovitosti in 100% obnovljivih virov je izrazito ugodnejši energent plin, ki je cenejši v izgradnji, z možnostjo decentraliziranih enot, soproizvodnje toplote in elektrike ter sposobnostjo hitre odzivnosti.