Zahvala Zdenki Čebašek Travnik

28. februar 2013 – Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik je na področju varovanja okolja in narave naredila več kot vsi pretekli varuhi človekovih pravic. Vzpostavila je nove standarde, ki naj bodo vodilo njenim naslednikom. Ob koncu mandata se dr. Zdenki Čebašek Travnik in njenim sodelavcem okoljske nevladne organizacije iskreno zahvaljujemo za požrtvovalno delo na področju človekovih pravic do življenja v čistem in zdravem okolju. Več v Javni zahvali.

Novih 20 dobrih praks zniževanja CO2

5. marec 2013 – Dobre prakse na področju zniževanja izpustov, izbrane v okviru projekta Slovenija znižuje CO2: dobre prakse, dokazujejo, da Slovenija in Evropska unija imata podjetja, organizacije in posameznike, ki so pogumno in inovativno pristopili k zniževanju izpustov. Projektna skupina je skupno evidentirala kar 74 primerov dobrih praks, kar je več kot v lanskem projektu.

20 izbranih dobrih praks – 15 slovenskih in 5 tujih – bomo v prihodnjih mesecih podrobno predstavili javnosti, od danes pa so na ogled tudi na spletni strani www.slovenija-co2.si. Projekt poteka v okviru partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih vsebin.

Dobre zgodbe na področju zniževanja izpustov nudijo veliko idej in rešitev tudi za soočenje z gospodarsko krizo, saj zmanjšujejo stroške in hkrati odpirajo priložnosti za gospodarski razvoj in nova delovna mesta. Na ta vidik je ob današnji predstavitvi opozorila tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Nataša Goršek Mencin, ki je poudarila, da Evropa v tem trenutku potrebuje nov model gospodarstva, ki bo temeljil na trajnostni rasti. »Potrebujemo usklajena prizadevanja vseh in začeti moramo takoj,« je poudarila.

»Projekt Slovenija znižuje CO2: dobre prakse je lep primer sodelovanja različnih partnerjev pri ozaveščanju in prodoru ideje o nizkoogljični družbi. Je eden pomembnih kamnov v mozaiku doseganja sprememb«, je pomen projekta opisal direktor Urada vlade za komuniciranje mag. Anže Logar. Dodal je, da dobre prakse kot zgledi »vlečejo in prepričajo«.

Projektna skupina v sestavi mag. Tanja Cegnar, dr. Franc Pohleven, Anamarija Slabe, dr. Sašo Medved, dr. Aljaž Plevnik in mag. Vida Ogorelec je izbrala dobre prakse na naslednjih področjih:

(1) energetska učinkovitost, obnovljivi viri energije ter energetska prenova stavb – krajše Trajnostna energetika: izbranih je bilo 6 dobrih praks

(2) trajnostno gospodarjenje z gozdovi, predelava lesa v obrti in industriji, les kot gradbeni material in oskrba z lesnimi gorivi – krajše Gozd in les: izbrani sta bili 2 dobri praksi

(3) ekološko kmetovanje, oskrbne mreže s sonaravno pridelano hrano: izbrani sta bili 2 dobri praksi

(4) trajnostni razvoj podeželja: izbrani sta bili 2 dobri praksi

(5) trajnostna mobilnost: izbrane so bile 3 dobre prakse

(6) trajnostna proizvodnja in potrošnja: izbrane so bile 3 dobre prakse

(7) prilagajanje na podnebne spremembe: izbrani sta bili 2 dobri praksi.

V primerjavi z lanskoletnim izborom je bila pri evidentiranju dobrih praks opazna eksponentna rast predlogov na področju trajnostne energetike, predvsem energetske učinkovitosti, projektna skupina pa je pogrešala raznolike predloge s področja obnovljivih virov energije. Ostala področja so glede števila evidentiranih dobrih praks v primerjavi z lanskim letom ostala na približno enaki ravni, negativno pa z majhnim številom prijav izstopa področje Gozd in les.

Vse izbrane dobre prakse lahko spoznate na spletni strani www.slovenija-co2.si.

Informacije: Karmen Kogoj Ogris, 031 540 534, 01 439 71, karmen@umanotera.org