Objavljeno Letno poročilo 2012

15. april 2013 – V teh prvih resnično pomladnih dneh smo v Umanoteri zaključili inventuro lanskega leta. Kaj smo počeli in kaj dosegli? Odgovore smo skušali strniti v Letnem poročilu 2012.

Odziv na pobudo poslancev PS za raziskovanje zalog premoga na območju Brnice

10. april 2013 – Okoljevarstvene organizacije in posamezniki, ki sodelujemo v pobudi Plan B za trajnostni razvoj, odločno protestiramo proti pobudi poslancev največje parlamentarne stranke Pozitivna Slovenija o začetku postopkov za vzpostavitev novega rudnika premoga v Brnici pri Hrastniku.

Zato smo na predsednico vlade RS mag. Alenko Bratušek, Sama Omerzela, ministra za infrastrukturo in prostor, mag. Stanka Stepišnika, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo in okolje, dr. Roberta Goloba, podpredsednika PS , Blaža Košoroka, generalnega direktorja HSE ter na oba pobudnika, poslanca PS, mag. Barbaro Žgajner Tavš in Jožeta Velikonjo, naslovili odprto pismo, v katerem jih pozivamo, da če resnično želijo delovati v korist skupnosti, ki jo zastopajo, in države v celoti, naj zagovarjajo razvojne projekte, ki so v skladu s razumnim in trajnostnim razvojem Slovenije. Nov rudnik premoga in z njim povezana termoelektrarna to brez dvoma nista.

Odprto pismo

http://www.planbzaslovenijo.si/upload/razno/odprto-pismo-rudnik-brnice-10042013.pdf

Evropska zelena pisarna v Sloveniji

4. april 2013 – Umanotera je slovenski partner v projektu Evropska zelena pisarna (EGO – European Green Office), ki prispeva k preoblikovanju pisarn v podjetjih in drugih organizacijah v okolju in človeku prijazne. V projektu smo partnerji iz šestih držav oblikovali različna orodja za usposabljanje v podjetjih in organizacijah: spletno stran (www.eugreenoffice.eu/si) in na njej dostopne Priročnik za Zeleno pisarno, Kalkulator ekološkega odtisa, Virtualno pisarno in Kontrolni seznam za Zeleno pisarno. Vsa orodja so prevedena v slovenski jezik.

Projekt EGO se je začel januarja 2011, v njem pa sodeluje sedem organizacij iz šestih držav: (1) KÖVET Association of Sustainable Economies, Madžarska (koordinator); (2) Umanotera, Slovenija; (3) Groupe One, Belgija; (4) Stockholm Environmental Institute Tallinn, (5) EstonijaTIME Foundation, (6) BolgarijaEco-Trend Association, Romunija in (7) 21 Solutions, Belgija. Projekt sofinancira EU prek programa vseživljenskega učenja Leonardo da Vinci.

Za uvajanje zelene pisarne se po opažanjih Umanotere odločajo podjetja in organizacije, ki v tem prepoznavajo priložnost za povečanje svoje konkurenčnosti ter vidijo ozelenitev svoje dejavnosti kot del rešitve in dolgoročne uspešnosti. Pri tem procesu so jim v pomoč spletna orodja v slovenskem jeziku. Dve orodji sta samoevalvacijski, saj podjetjem in organizacijam omogočita oceno, kakšen je trenutni okoljski vpliv delovanje njihove pisarne – Kalkulator ekološkega odtisa in Kontrolni seznam Zelene pisarne.

Nasvete in ideje za uspešno izvajanje zelene pisarne na 17 področjih (npr. menedžment zelene pisarne, trajnostno in zeleno naročanje, poraba energije v pisarni, poraba papirja, ravnanje z odpadki, čiščenje pisarne ipd…) pa najdejo v Virtualni pisarni in Priročniku za Zeleno pisarno, v katerem se poleg prej omenjenega seznanijo še z evropsko okoljsko zakonodajo na posameznih področjih. Priročnik je na voljo tudi v tiskani obliki.

Trenutno poteka tudi usposabljanje zaposlenih v podjetjih in organizacijah za vodenje zelene pisarne – v Sloveniji je v ta proces vključenih 8 podjetij in organizacij. Ob koncu usposabljanja bodo najbolj uspešni nominirani za nagrado v evropskem tekmovanju zelenih pisarn.

V individualno usposabljanje je v tem trenutku vključenih 8 slovenskih podjetij in organizacij: Zavarovalnica Triglav, d.d. (partner projekta), Aerodrom, d.d., NLB, d.d., Kemijski inštitut RS, Medium, d.o.o., British Embassy, British Council in Razvojni center Litija. Z njimi sodelujejo tri mentorice, ki so se za mentorstvo usposobile v okviru projekta EGO. Z dvigom znanja in veščin zaposlenih bodo sodelujoča podjetja in organizacije usposobljena in motivirana za vodenje zelene pisarne, s čimer bodo zmanjšala okoljski vpliv svoje pisarniške dejavnosti. Na koncu mentorstva pred začetkom poletja bodo na posebnem dogodku podelili nagrade tistim podjetjem, ki bodo uspešno zaključila proces ozelenjevanja pisarne, najboljši pa bodo nominirani za evropsko tekmovanje.

Kontakt: Karmen Kogoj Ogris, 01 439 71 00, 031 540 534, karmen@umanotera.org

Intervju z mentoricama Špelo Kern in Renato Karba lahko preberete tukaj.