Skupaj Spodbujamo zelena delovna mesta

Novembra se bo zgodilo. Z vami.

Vabljeni na edinstveni interaktivni dogodek, prvo nacionalno konferenco Spodbujamo zelena delovna mesta, kjer sodelujejo vlada, občine, podjetja, zadruge, socialni partnerji, svetovalci za zaposlitve, strokovno-interesna združenja, banke in skladi, iskalci zaposlitve, nevladne organizacije – vsi mi in vi. 

7. november 2013, od 9. do 16. ure, Hotel Lev, Ljubljana. Več o dogodku v vabilu.

#ZDMkonf

ZDM_Logo_FINAL_01_web.jpg

Združili bomo potencial, napredek, konkurenčnost, dobre prakse, ideje za boljše življenje, nove poslovne priložnosti, ekoinovacije.

Povezali se bomo na področju ekološkega kmetijstva, trajnostne verige lesa, trajnostnega turizma, ravnanja z odpadki, socialnega podjetništva ter učinkovite rabe in obnovljive energije.

Za prihodnost, ki je že tu.

Bodite tudi vi.

Skupaj bomo poiskali odgovore na vprašanja:

 • Kaj in zakaj so zelena delovna mesta?
 • Kje so in bodo njihove poslovne priložnosti?
 • Kdo so vaši partnerji, sodelavci, stranke?
 • Kako zagotoviti podporo zelenemu razvoju?
 • Kako okrepiti politično, ekonomsko, socialno, tehnološko in pravno okolje?

Več o dogodku v vabilu.  Spremljajte potek aktivnosti tudi na Twitterju pod oznako #ZDMkonf.

Udeležba na konferenci je brezplačna. Prevajanje iz angleškega jezika bo zagotovljeno. Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do 5. novembra na prijavnici. Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895 in gaja@umanotera.org.

Plenarni del konference lahko spremljate tudi prek neposrednega prenosa v živo na spletnem mestu http://www.studio12.tv/zelenadelovnamesta-prenos

Konferenca bo upoštevala Politiko trajnostnega naročanja Umanotere, ki izpostavlja trajnostna načela, in vabimo vas, da se nam v tem duhu pridružite. Pridite na dogodek s čim manjšim ogljičnim odtisom. Kako do lokacije?

Peticija Spremenimo minus v plus! v Državnem zboru

Umanotera je v imenu podpisnikov in organizacij partneric na Komisijo za peticije ter človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora danes vložila vlogo za obravnavo spletne peticije Spremenimo minus v plus! O svojih predlogih za odpravo škodljivih subvencij je v teh dneh obvestila tudi Evropsko komisijo in Mednarodni denarni sklad (IMF).

Peticija, ki se nanaša na rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2014, je bila 16. septembra objavljena na spletnem portalu za aktivno državljanstvo Tretji člen. Do danes jo je podpisalo več kot 6000 posameznikov in podprlo več kot 100 organizacij. Predstavniki Tretjega člena so peticijo predali vladi že 20. septembra, a do zdaj niso prejeli nobenega odgovora. Zaradi aktualnosti tematike in povezanosti vsebine s procesom obravnave vladnega predloga proračuna za leti 2014 in 2015 v Državnem zboru pričakujejo obravnavo v najkrajšem možnem času.

Podlaga za poziv je Umanoterino poročilo Ukinjanje škodljivih subvencij: uravnoteženje javnih financ s trajnostno vizijo, v katerem avtor Jonas Sonnenschein ugotavlja, da je bilo iz državnega proračuna v letu 2011 izplačano za 500 milijonov evrov škodljivih subvencij na področju energije, transporta in kmetijstva. O možnostih za zmanjševanje proračunskega primanjkljaja z zmanjšanjem takih okolju škodljivih subvencij so na izredni seji 20. septembra 2013 razpravljali trije parlamentarni odbori, ki so Vladi predlagali, da v okviru svojih pristojnosti preuči Umanoterin seznam okolju škodljivih subvencij ter do konca leta 2013 pripravi predlog njihovega postopnega zmanjševanja v naslednjem petletnem obdobju.  Iz vladnega proračunskega predloga za leti 2014 in 2015, ki je bil predložen Državnemu zboru, ni razvidno, da bi Vlada ukinjanje škodljivih subvencij vključila kot varčevalni ukrep.

»Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora zato podajam pobudo, naj Državni zbor Vladi naloži upoštevanje pričakovanja podpisnikov in partnerjev peticije Spremenimo minus v plus!, da bo v rebalans proračuna za leto 2014 transparentno vključen ukrep ukinitve škodljivih subvencij v višini vsaj 100 milijonov evrov, s tako privarčevanimi sredstvi pa bodo ohranjene pravice na področju zdravstva, izobraževanja, sociale, kulture in pokojnin,« je v vlogi zapisala vlagateljica Vida Ogorelec, direktorica Umanotere.
Komisiji je prav tako podala pobudo, da Državni zbor Vladi naloži, naj v letu 2014 po zgledu vrste uspešnih držav pripravi program celovite dolgoročne zelene proračunske reforme.

O priložnosti za prispevanje k uravnoteženju proračuna, ki jo je Umanotera identificirala na področju subvencijske politike, so obvestili tudi mednarodno javnost: gradivo o potencialni slovenski “zgodbi o uspehu” so prejeli evropski komisar za gospodarske in denarne zadeve Olli Rehn, evropski komisar za okolje Janez Potočnik in Mednarodni denarni sklad (IMF).


Za vprašanja glede vloge, peticije in poročila ter organizacijska vprašanja kontaktirajte  Ivo Gruden, iva@umanotera.org , 041 878 959, 01 439 71 00.
Za strokovna vprašanja glede Zelene proračunske reforme kontaktirajte Jonasa Sonnenscheina, jonas@umanotera.org, 01 439 71 00.

Več informacij:
Spletna stran: www.umanotera.org, www.tretjiclen.si
Facebook: www.facebook.com/umanotera, www.facebook.com/tretjiclen
Twitter: www.twitter.com/umanotera, www.twitter.com/tretjiclen (#minusplus)
Storify: www.storify.com/tretjiclen

Skupni poziv vladi in parlamentu: Pravi čas za ukrepanje je zdaj!

Teden dni po objavi poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe IPCC, v katerem so zbrane najbolj zaskrbljujoče ugotovitve o podnebnih spremembah do sedaj, so tri slovenske nevladne organizacije Umanotera, Focus in Greenpeace v Sloveniji ponovno pozvale slovensko vlado in poslance, naj prevzamejo pobudo in vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam. 

Od vlade in parlamenta med drugim pričakujejo:

 • Slovenija naj zaostri svoje cilje zmanjšanja emisij do leta 2020
 • Sklic izredne seje v Državnem zboru, na kateri bodo prisotni vsi ministri s predsednico Vlade na čelu, kjer bodo med drugim prisluhnili priporočilom znanstvene, gospodarske, civilno-družbene sfere na temo blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe
 • Vlada naj v najkrajšem možnem času pripravi in Državni zbor sprejme podnebno strategijo za Slovenijo, ki bo vsebovala tudi strategijo prilagajanja.
 • V okviru sanacije javnih financ naj se ukinejo vse subvencije, ki spodbujajo uporabo fosilnih goriv, in izvede naj se celovita zelena davčna reforma.
 • Ponovno naj se vzpostavi Služba Vlade RS za podnebje, ki bo delovala resnično horizontalno in proaktivno.
 • Slovenija naj se ponovno pridruži državam EU, ki podpirajo napredno podnebno politiko v procesu oblikovanja ciljev za leto 2030.
 • Slovenija naj zagotovi pravični delež svojih sredstev za podnebne ukrepe v državah v razvoju.

Več o pozivu ter predlaganih rešitvah in spremembah v priponki.