Uredite razvojno načrtovanje in omogočite zeleni razvojni preboj

Nevladne organizacije, združene v Mrežo Plan B za Slovenijo, ter center CNVOS smo danes na vodje koalicijskih strank naslovile odprto pismo, naj koalicija ob oblikovanju koalicijskih zavez uredi razvojno načrtovanje in omogoči zeleni razvojni preboj. Od nje med drugim pričakujemo, da vzpostavi jasen in pregleden sistem vključujočega strateško-razvojnega načrtovanja, pa tudi organizacijske spremembe vlade z ustanovitvijo horizontale službe za trajnostni razvoj in podnebje ter angažma najboljših domačih in tujih kadrov.

Ker želimo opozoriti na nekaj pomembnih vsebinskih in sistemskih vidikov razvojnega načrtovanja, smo podali svoje predloge, razdeljene na šest sklopov:

  1. Sistem strateško-razvojnega načrtovanja
  2. Uporaba sredstev nove finančne perspektive EU
  3. Načelo partnerstva v razvojni politiki
  4. Zeleni razvojni preboj
  5. Zelena proračunska reforma
  6. Vračanje prihodnosti mladim – zelena delovna mesta

Celotno pismo je dostopno na tem spletnem naslovu. V vednost so ga dobili tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora Janko Veber, predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, komisar EU za okolje dr. Janez Potočnik ter minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan.

Več informacij:

Plan B za Slovenijo – mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj
telefon.: 05 907 13 34

http://www.planbzaslovenijo.si

Poziv nevladnih organizacij k zaustavitvi projekta TEŠ6

V času, ko koalicijski partnerji pripravljajo nov koalicijski dogovor, ki se naj bi opredelil tudi do usode projekta TEŠ6, smo nevladne organizacije koalicijskim strankam še enkrat posredovale že pojasnjene argumente, ki govorijo v prid
ustavitvi projekta. 

Projekt TEŠ6 je že od samega začetka ekonomsko neupravičen in za preskrbo z električno energijo dokazano nepotreben, sporen z okoljskega in družbenega vidika ter obremenjen s korupcijskimi tveganji. Resen in tehten razmislek o projektu mora vse te vidike upoštevati.

Čas je, da koalicija sprejme pravo odločitev. Zahtevamo, da odreče državno podporo projektu TEŠ 6 in prevzame moralno ter dejansko odgovornost za reševanje nastalega problema. Zatiskanje oči in podpora poglabljanju problema bo negativne posledice TEŠ6 prenesla na pleča tistih, ki s tem nismo imeli ničesar! Kakršnokoli dodatno odlivanje davkoplačevalskega denarja v ta projekt bi bilo nesprejemljivo in vredno vsakega obsojanja. TEŠ je grobo kršil pogoje, ki so bili osnova za državno poroštvo, zato mora ukrepati, preden se poroštvo materializira na račun davkoplačevalcev.

Celoten poziv je na voljo na tej spletni povezavi.

Ponovno pozivamo: ukinimo okolju škodljive subvencije

Jonas Sonnenschein, avtor poročila o ukinjanju okolju škodljivih subvencij, je danes na vodje poslanskih skupin koalicijskih strank in predstavnikom parlamenta poslal poziv, v katerem v okviru trenutnih pogajanj o koalicijskem sporazumu opozarja na prizadevanja parlamenta za postopno ukinitev okolju škodljivih subvencij. V Umanoteri menimo, da je za modernizacijo slovenskega gospodarstva postopna odprava okolju škodljivih subvencij nujna, zato pričakujemo, da bodo pristojni odločevalci upoštevali naše predloge.

Več na tej spletni povezavi, kjer objavljamo Jonasov poziv.

Zaposlitev za določen čas prek javnih del

Razpisujemo delovno mesto za določen čas (1.2.2014 – 31.12.2014) preko javnih del za projektno delo na področjih pravičnega bančništva, trajnostnega podjetništva in zelene proračunske reforme. 

Več o zaposlitvi na tem spletnem naslovu.

Prijave pošljite na naslov nina@umanotera.org, zadeva »Prijava na delo«, do 19. januarja 2014. Kandidate, izbrane v ožji krog, bomo povabili na razgovor (21. in 22. januar). Uvajanje je predvideno v tednu med 27. in 31. januarjem, nastop dela pa s 1. februarjem 2014.

Dodatne informacije: Nina Tome, nina@umanotera.org (zadeva »Prijava na delo – vprašanje«).