Pismo Koalicije za gozd ministru Židanu v zvezi s sanacijo gozdov po žledolomu

Neustrezna sanacija žledoloma lahko povzroči dodatno ekosistemsko in gospodarsko škodo, so prepričani v Koalciji za gozd. Ministra za kmetijstvo in okolje Dejana Židana so zato danes s pismom opozorili na grožnje v primeru pretirane zagnanosti za t.i. sanacijo gozdov po vremenski ujmi.

Njihovi pomisleki so predvsem:
1. če bo odstranjeno vse polomljeno drevje, posebej v javnih gozdovih, bodo vrste, ki so odvisne od odmrlega lesa, močno prizadete – ne le trenutno, pač pa za desetletja vnaprej; zaradi tega bo zmanjšana tudi odpornost gozda na prihodnje motnje;
2. da bodo nekateri poskušali izrabiti ujmo za subvencionirano gradnjo novih gozdnih prometnic v redke preostale neodprte in posledično najbolj ohranjene gozdove v Sloveniji, ki so doslej nudili zatočišča za vrste, odvisne od odmrle lesne biomase; gre povečini za gozdove, kjer se gospodarjenje z gozdom brez subvencij ne izplača, so pa ključni za ohranjanje teh vrst;
3. obstaja nevarnost, da bi bili sanacijski načrti sprejeti brez preverjanja njegovih vplivov na naravo, kar lahko povzroči uničujoče vplive na nekatere varovane vrste v območjih Natura 2000;
4. če se bo žledolom izrabilo kot izgovor za nakup velikega števila težke gozdarske mehanizacije, bo to imelo za posledico obsežne poškodbe gozdnih tal in fine visokokraške geomorfologije; po zaključeni sanaciji pa bo presežek velike mehanizacije pomenil pritisk na še intenzivnejše izkoriščanje gozdov.

Celotna vsebina pisma, vključno s predlogi za preprečevanje nepotrebnega dodatnega uničevanja narave, je na tem spletnem naslovu.

PETICIJA: Zahtevamo odločnejši spopad s podnebnimi spremembami v Evropi

Slovensko vlado pozivamo, da postane del rešitve podnebne krize. Podprite s peticijo vseevropski poziv, naj EU zmanjša domače emisije za vsaj 55 % do leta 2030 ter izpolni zavezujoče cilje glede obnovljivih virov energije (vsaj 45-odstotni delež) in energijskih prihrankov (vsaj za 40 % manjša poraba).

Izvorna peticija Can Europe se nahaja na tem spletnem naslovu: http://caneurope.org/act-now.

­

Trajnostna gradnja javnih objektov mora postati standard, podkrepljen z ustrezno zakonodajo

Na tridnevnem strokovnem srečanju v City hotelu v Ljubljani so pomembna imena gradbene stroke aktivno sodelovala pri preoblikovanju okoljskih zahtev za stavbe (priloga 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju), njihove predloge pa bodo prejeli pristojni odločevalci. "Srečanje je bilo koristno, ker so javni uslužbenci izkazali velik interes za poskusno uporabo trajnostnih meril pri gradnji javnih objektov," je povedala ena od predavateljic Marjana Šijanec Zavrl, vodja centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo na Gradbenem inštitutu ZRMK. Srečanje je pripravila Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, potekal pa je ob podpori Ministrstva za kmetijstvo in okolje v okviru projekta CEC5.

Več o srečanju na tej spletni povezavi.

Več informacij: Iva Gruden, iva@umanotera.org, 01/43 97 100
Spletna stran projekta: http://www.projectcec5.eu/
Seznam predavanj s strokovnega srečanja: http://www.slideshare.net/Umanotera

Projekt CEC5 se osredotoča na izdelavo orodja CESBA in uvedbo skupnega postopka za izdajo certifikata za ekološko gradnjo v javnem sektorju. Cilj je postaviti vzorčne stavbe, ki bodo nazorno predstavile energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v javnih stavbah ob hkratnem upoštevanju načel trajnostne gradnje. Vključuje 12 partnerjev, v Sloveniji so to Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Gradbeni inštitut ZRMK in Posoški razvojni center.

Mednarodna konferenca o energijski učinkovitosti stavb

Kako doseči energijsko učinkovitost v javnih stavbah v okviru zelenega javnega naročanja in vključitvijo trajnostnih kriterijev vrednotenja stavb? Vabimo vas na mednarodno konferenco, ki bo 13. marca 2014 od 9h do 16h dvorani 3 in 4 – Urška, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, medtem ko bo potekal 53. mednarodni sejem DOM.

Nizkoenergijska gradnja in obnova (energijska sanacija) stavb v javnem sektorju ob sočasnem upoštevanju načel trajnostne gradnje znatno prispevajo k doseganju cilja 20 % energijske učinkovitosti do leta 2020. Zainteresirani strokovni javnosti bomo na mednarodni konferenci predstavili številne konkretne ideje in že izpeljane rešitve, s katerimi bi lahko javne stavbe postavili za zgled na področju
energijske sanacije, predvsem z opredelitvijo metod in sistemov trajnostnega vrednotenja stavb.

Udeležba na delavnici z vključenim kosilom je brezplačna. Delavnica bo potekala v angleškem jeziku, predavanja ne bodo prevajana.

Program konference najdete na tej povezavi, v angleščini pa tu.

Za dodatne informacije je na voljo ga. Iva Gruden, iva@umanotera.org, +386 (0)1/43-97-100.