Pričenjamo s prvim od 24 brezplačnih seminarjev Spodbujamo zelena delovna mesta

Umanotera pričenja 3. aprila v Murski Soboti s prvim od 24 brezplačnih seminarjev o zelenih delovnih mestih, ki bodo do septembra potekali po vsej državi, prilagojeni pa so značilnostim posamezne regije. Na njih bodo udeleženci s skupinskim delom spoznavali možnosti za razvoj zelenih delovnih mest v regiji in konkretne nadaljnje ukrepe za razvoj podpornega okolja za zelena delovna mesta.

Razpored seminarjev je objavljen na spletni strani projekta, Umanotera pa jih bo organizirala v vseh slovenskih regijah: Pomurski, Podravski, Koroški, Savinjski, Zasavski, Spodnjeposavski, Jugovzhodni Sloveniji, Osrednjeslovenski, Gorenjski, Notranjsko-kraški, Goriški in Obalno-kraški. Vsi seminarji so brezplačni in trajajo dve uri, v vsaki regiji pa bosta potekala po dva: prvi za predstavnike podjetij in lokalnih skupnosti, drugi za svetovalce zaposlitve.

Na seminarjih bodo udeleženci odkrivali nove razvojne priložnosti v svoji regiji, razširili mrežo poslovnih poznanstev,spoznali obstoječe podporno okolje za razvoj zelenih delovnih mest (npr. kako izkoristiti obstoječe evropske in slovenske finančne ter ostale spodbude za odpiranje zelenih delovnih mest), spoznali uspešne prakse,opredelili naslednje korake v smeri zelenega gospodarstva in delovnih mest.

Celotno sporočilo za javnost je na tej spletni povezavi.

Seminarji so del projekta Spodbujamo zelena delovna mesta, ki je ena izmed akcij partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Projekt izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.

Zeleno gospodarstvo v EU in Sloveniji – si ga lahko (ne)privoščimo?

Umanotera bo v petek, 4. aprila, od 15. ure dalje v dvorani 2 Pomurskega sejma v Gornji Radgoni sodelovala na posvetu v izvedbi Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) z naslovom „Več Evrope – več Slovenije: Zeleno gospodarstvo v Evropski uniji in Sloveniji – si ga lahko (ne)privoščimo?“ Vabijo Predstavništvo Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Urad Vlade RS za komuniciranje, dogodek pa poteka v sklopu 1. mednarodnega sejma trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN v Gornji Radgoni.

Pred Evropsko unijo in Slovenijo je zato zahtevna naloga, kako prestrukturirati gospodarstvo, da izkoriščanje okolja in virov zavoljo rasti ne bo več samoumevno. Odgovornejše ravnanje z okoljem in predvsem z naravnimi viri bo ključ do trajnostnega razvoja, ki lahko odpre vrata gospodarskega in socialnega napredka.Kakšno je dejansko stanje na področju trajnostnega razvoja in ozelenjevanja gospodarstva in kakšne so ovire na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, bo tema aktualne razprave v okviru projekta „Več Evrope – več Slovenije“.

Na posvetu bodo sodelovali: 

  • dr. Janez Potočnik, evropski komisar za okolje
  • mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje
  • Predstavnik ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Gregor Benčina,  predsednik upravnega odbora skupine Jelovica
  • dr. Renata Karba, Umanotera

Več o dodogku na tej spletni povezavi.

 

Analiza: zelena delovna mesta kot odgovor na podnebno, gospodarsko in socialno krizo

V Sloveniji imamo lahko do leta 2020 250 tisoč zelenih delovnih mest, na področju socialnega podjetništva pa še dodatnih 80 tisoč. Tako potencial razvoja novih zelenih delovnih mest, pa tudi ozelenjevanja obstoječih, ocenjujejo avtorji nove Analize stanja, potencialov in dobrih praks na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji. 

Slutnja potenciala zelenih delovnih mest v Sloveniji je navdihujoča. Ekološko kmetijstvo, učinkovita raba naravnih virov, gozdno-lesna veriga, proizvodnja energije iz obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti ter trajnostni turizem so gospodarske dejavnosti, ki svojo konkurenčnost trajnostno gradijo na lokalnih naravnih in človeških virih, hkrati pa dejavno prispevajo k doseganju ambicioznih podnebnih in zaposlitvenih ciljev, ki jim je Slovenija kot članica Evropske unije zavezana. Z analizo, ki se osredotoča na navedena prednostna področja, kot presečno temo pa vključuje še socialno podjetništvo, želimo spodbuditi načrtno uresničevanje potenciala za ustvarjanje zelenih delovnih mest v
Sloveniji,” je povedala Renata Karba, urednica analize in članica strokovne skupine.

Več o analizi na spletni strani Spodbujamo zelena delovna mesta.

Celotna analiza je dostopna na tem spletnem naslovu.

Vabljeni na seminarje v okviru projekta Spodbujamo zelena delovna mesta

Znani so prvi datumi 24 seminarjev projekta Spodbujamo zelena delovna mesta.

Seminarji so namenjeni na eni strani za podjetja in lokalne skupnosti ter na drugi za svetovalce za zaposlitev. Na spletni strani projekta si lahko ogledate omenjene seminarje za ciljne skupine, razvrščene po datumih. Na posamezne seminarje se prijavite tako, da izpolnite spletno prijavnico – kliknite na besedo "povezava" ob posameznem seminarju.

Prvi seminar bo 4. aprila med 9. in 11. uro v okviru Pomladnega sejma gradbeništva, energetike, komunale in obrti ter 1. mednarodnega sejma trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga Green v Gornji Radgoni. Prijavnico za dogodek najdete na tej spletni povezavi, vabilo z vsemi informacijami pa tukaj. Vabljeni!

300x250.gif

Uspešna izmenjava mednarodnih izkušenj o trajnostni gradnji na sejmu Dom

Avstrijski, italijanski in slovenski strokovnjaki s področja trajnostne gradnje so danes na Gospodarskem razstavišču na mednarodni konferenci Kako doseči energijsko učinkovitost v javnih stavbah poudarili: samo z ustrezno metodo trajnostnega vrednotenja stavb lahko imamo učinkovito zeleno javno naročanje stavb in s tem dosežemo zastavljene cilje na področju trajnostne gradnje. Konferenco je pripravila Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, potekala pa je v okviru sejma Dom v sodelovanju z gradbenim inštitutom ZRMK ter Slovenskim združenjem za trajnostno gradnjo ob podpori Ministrstva za kmetijstvo in okolje v okviru projekta CEC5.

Več kot 50 udeležencev – strokovnjakov s področja trajnostne gradnje iz Avstrije, Italije, Madžarske in Slovenije je tako danes spoznalo številne konkretne ideje in že izpeljane rešitve, s katerimi bi lahko javne stavbe postavili za zgled na področju energijske sanacije, predvsem z opredelitvijo metod in sistemov trajnostnega vrednotenja stavb, kot sta nemški DGNB in italijanski Itaca. Seznanili so se tudi s priporočili za prenovo temeljnih okoljskih zahtev za stavbe (Uredba o zelenem javnem naročanju, Priloga 7), ki so bili rezultat februarskih strokovnih srečanj z delavnicami v okviru projekta CEC5.

“Tako Uredba, vključno s Prilogo 7, kot vzpostavljanje principa trajnostne gradnje potrebujeta spremembe, in to čim prej. Sistem, kot je, ne omogoča spodbujanja razvoja gospodarstva v smeri večje trajnostnosti, ne naročniki ne izvajalci niso dovolj podučeni o Uredbi in principih trajnostne gradnje nasploh, predvsem pa Uredba ne vključuje instrumenta nadzora in sankcij. Pri tem pa potrebujemo aktivno delo ter sodelovanje pristojnih inštitucij,« je poudarila Vida Ogorelec, direktorica Umanotere.

Udeleženci so se seznanili še z orodjem CESBA in njegovo uporabo v avstrijski regiji Predarlska / Vorarlberg, aplikacijo orodja OPEN HOUSE, ID Green Building nagrado za integralno (energijsko) načrtovanje stavb, novim pristopom EU k okoljskim zahtevam za poslovne stavbe – ključnimi rezultati analize celotnega življenjskega cikla (LCA), prenovo objekta s statusom stavbne dediščine za namene poslovne stavbe v Martjancih v Prekmurju po načelih OVE in URE ter uvajanjem sistema upravljanja z energijo v javnih objektih v Občini Škofja Loka. »Pričakujem, da bo današnja konferenca z mednarodno udeležbo prispevala k multiplikaciji rezultatov ter angažiranem delovanju transnacionalnega omrežja, ki izhaja iz projekta, tudi po zaključku dejavnosti CEC5,« je povedal Uroš Vajgl, vodja Sektorja za okolje in podnebne spremembe na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje.

Celotno sporočilo za javnost je na voljo na tem spletnem naslovu.

Fotografije z dogodka so na voljo na tej spletni strani.

Več informacij: Iva Gruden, iva@umanotera.org, 01/43 97 100
Spletna stran projekta: http://www.projectcec5.eu/
Seznam predavanj s konference: http://www.slideshare.net/Umanotera in Umanoterino poglavje CEC5