Kakšna bo Ljubljana 2020?

Vabimo vas na ulični dogodek Trajnost je lepa čednost, kjer bomo v četrtek, 29. maja, od 18. ure dalje skupaj z vami iskali odgovore na vprašanje, kakšno Ljubljano si želimo leta 2020.

Program bo:
18 00 Razprava o trajnostnem razvoju urbanih območij z Janezom Koželjem (Mestna občina Ljubljana), Matejem Žonto (Urbane brazde) in Markom Peterlinom (Inštitut za politike prostora). Kaj lahko stori mestna oblast, kakšna bo vloga civilne družbe, kako močne so prepletene zmogljivosti obeh za trajnostni razvoj Ljubljane 2020?
18 30 nastop improvizatorjev Impro lige: Rok Bohinc, Sašo Stare in Žiga Regina bodo odigrali kratke prizore na temo Trajnostni razvoj Ljubljane in spraševali občinstvo, kakšno Ljubljano si želijo (kakšni naj bodo ljudje, okolje, aktivnosti …).
19 00 javna razprava o trajnostni viziji Ljubljane 2020: Izvabljanje mnenj o Ljubljani 2020 od občinstva.

Dogodek bo povezoval Miha Šalehar, v primeru slabega vremena pa bo dogodek prestavljen v atrij Mestne hiše. Za aktualno lokacijo nam zato sledite na Facebook strani dogodka ali na Twitterju pod oznako #2020LJ.

Projekt Ljubljana 2020 sofinancirata MOL in Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. Več informacij o projektu na naši podstrani.

Sporazum TTIP naj bo za ljudi in okolje

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij CNVOS ter Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, vidita v Čezatlantskem trgovinskem in naložbenem partnerstvu (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership) neposredno grožnjo obstoječim temeljnim pravicam ter zagotavljajnju varne in zdrave prihodnosti za človeka in okolje.“Prosta trgovina je dvorenezen meč. Ne nasprotujemo ji, vendar naj bo instrument trajnostnega razvoja, ne pa dobička korporacij na račun ljudi in okolja,” je poudarila direktorica Umanotere Vida Ogorelec. 

Umanotera in CNVOS pričakujeta popolno transparentnost vseh dokumentov in pogajanj, izločitev mehanizma ISDS in vključitev vsebin v podporo trajnostnemu razvoju. Poudarjata, da je v Sloveniji premalo debate o TTIP-u, precej več pa na evropski ravni. Zato je med drugim Umanotera pozvala vse kandidate v Sloveniji, naj se s podpisom zavežejo, da bodo kot prihodnji evropski poslanci podprli zgolj tiste trgovinske sporazume, ki bodo na prvo mesto postavili človeka in okolj.

Več o današnji konferenci za medije in projektu Trgovanje s prihodnostjo, v okviru katerega je potekal dogodek, je na tej spletni povezavi.

Pritožba Umanotere in ITR na Oglaševalsko razsodišče

Evropska komisija z oglasom Skrbimo za svoje korenine potrošnike oziroma gledalce zavaja glede okoljevarstvene naravnanosti Skupne kmetijske politike (SKP), menijo v Umanoteri in Inštitutu za trajnostni razvoj (ITR), zato sta prejšnji teden vložila pritožbo na Oglaševalsko razsodišče. 

“Evropska komisija z oglasom neupravičeno namiguje, da je okolju prijazna celotna SKP, dejansko pa se take za ukrepe porabi le približno tretjina celotnih namenskih proračunskih sredstev. Gre za nesmotrno porabo javnega denarja, ki bi ga lahko raje namenili za ozelenjevanje in spodbujanje ekološkega kmetijstva,” je ob tem povedala Renata Karba iz Umanotere.

Oglas je Evropska komisija predvajala marca in aprila letos po TV kanalih in kinematografih v vseh državah EU. Za Umanotero in ITR so sporni štirje prikazi, ki namigujejo, da SKP kot celota spodbuja ohranjanje tal, krajine ter biotske raznovrstnosti, dobro počutje živali, nizkoogljično kmetijstvo (brez uporabe fosilnih goriv) ter kmetijstvo brez uporabe škodljivih kemikalij. “Večji del proračuna SKP je namenjen za podporo kmetijstvu, ki je visoko intenzivno po porabi energije in naravnih virov ter je v veliki meri v konfliktu z biotsko raznovrstnostjo ter kakovostjo vode in tal, velik del praks reje in ravnanja z živalmi pa še vedno povzroča slabo počutje ali celo trpljenje živali,” je dodala Renata Karba.

Sporočilo za javnost je dostopno na tem spletnem naslovu.

Celotna pritožba Oglaševalskemu razsodišču je na tem spletnem naslovu.

Oglas Skbimo za svoje korenine (v angleščini) je na tem spletnem naslovu.

Več informacij:

  • Umanotera, tel. 01 4397 100, Iva Gruden (iva@umanotera.org), in
  • Inštitut za trajnostni razvoj, tel. 01 4397 465, Anamarija Slabe (anamarija.slabe@itr.si)

Vabilo k sodelovanju na javnem nagradnem natečaju

Projekt Spodbujamo zelena delovna mesta je dobil nov mejnik: objavo javnega natečaja. Podjetja, zadruge in občine, vabljeni k prijavi!

Z natečajem želimo spodbuditi interes podjetij in lokalnih skupnosti za prenos dobrih praks na področju zelenih delovnih mest in vzpostaviti oziroma okrepiti povezovanje različnih akterjev. Izpostaviti želimo prakse, ki prinašajo spremembe in odkrivajo nove paradigme pri spopadanju z izzivi današnjega časa: gospodarsko-finančno, energetsko, podnebno, okoljsko in družbeno krizo, ki se kaže v brezposelnosti ter degradaciji okolja in socialne države.

Iščemo uspešna in napredna partnerstva, ki prispevajo k ustvarjanju zelenih delovnih mest in so lahko navdih za partnerstva v drugih okoljih po Sloveniji. Iščemo napredne projekte in programe podjetij in lokalnih skupnosti, ki temeljijo na celovitem, inovativnem in sistemskem pristopu. Iščemo dobre prakse, ki prispevajo k širšim ciljem trajnostnega razvoja.

Rok za prijavo na natečaj je 10. september 2014 do 12. ure. Več informacij je na spletni strani projekta.

Vabljeni na praznovanje desetletnice pravične trgovine v Sloveniji

Letos praznujemo 10 let pravične trgovine v Sloveniji, in zato ob svetovnem dnevu pravične trgovine pripravljamo predstavitev 10-ih načel pravične trgovine prek organizacij, ki ta načela udejanjajo v Sloveniji. Umanotera vas v soboto, 17. maja 2014, med 10. in 14. uro vabi na križišče Gornjega in Starega trga v Ljubljani na posebno praznovanje s sodelujočimi organizacijami.

10 načel, po katerih deluje sistem pravične trgovine, bodo na prvem dogodku v okviru Pravičnih10 predstavile organizacije Umanotera, Društvo Humanitas, Mirovni inštitut, Društvo SOS telefon, Buna, KED Smetumet, Eko klub, Zeleni zabojček in Zadružna zveza Slovenije ter seveda trgovina 3MUHE. Več o dogodku najdete na tej spletni povezavi. Vabljeni prihodnjo soboto!