Poziv strankam k podpisu Zavez za uresničenje trajnostnega razvojnega podviga Slovenije 2014-2018

Mreža Plan B za Slovenijo, ki združuje 27 organizacij, je danes političnim strankam pred državnozborskimi volitvami predlagala sprejetje petih Zavez za uresničenje trajnostnega razvojnega podviga Slovenije 2014-2018. Zaveze povzemajo ključne vzvode politike, da podpre trajnostni razvojni podvig v prihodnjem mandatu, ki je po mnenju predlagateljev najboljši odgovor na vse aktualne gospodarske, politične in okojske izzive slovenske politike.

S podpisom Zavez za uresničenje trajnostnega razvojnega podviga Slovenije 2014-2018 predlagatelji pričakujejo, da bodo stranke in njihovi kandidati: 1. trajnostni razvoj zapisali v ustavo, 2. podprli prehod v zeleno gospodarstvo, 3. vzpostavili Službo vlade za trajnostni razvoj, 4. postopno ukinili okolju škodljive subvencije ter 5. ohranjali biotsko raznovrstnost. Vse zaveze so v poslanem dokumentu natančneje opredeljene in argumentirane, mreža Plan B za Slovenijo pa podpis zavez pričakuje do 3. julija. Dan zatem, 4. julija, bodo objavili podpisnike zavez in analizo strankarskih programov glede na zaveze.

Celotno besedilo zavez je na voljo na tem spletnem naslovu.

 

Celotno sporočilo za javnost ob pozivu je na voljo na tem spletnem naslovu.

Proti gensko spremenjeni koruzi Du Pont

V Umanoteri smo odločno proti Du Pontovi gensko spremenjeni koruzi! Še je čas, da to skupaj preprečimo s podpisom spletne peticije. 

"Spoštovana komisar Borg in predsednik Evropske komisije Barroso, odločitev za to koruzo bi bila v nasprotju z Evropskim parlamentom in 19 državami članicami," je med drugim v pozivu zapisala Vida Ogorelec. Pošljite peticijo pristojnim tudi vi in izrazite svoje nasprotovanje GSO.

Spletni poziv je na tej povezavi.

Čas za pravično banko je zdaj

V Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj, in razvojni zadrugi eTRI smo začeli s projektom Pravična banka, s katerim nameravajo ustanoviti prvo pravično banko pri nas. Po podatkih javnomnenjske raziskave Inštituta za analizo trga in medije Mediana idejo o ustanovitvi pravične banke podpira visok delež prebivalstva, zato je razmislek o njeni ustanovitvi potreben in na mestu, a potrebujemo še veliko ozaveščanja in več zaupanja.

“Pravične, etične oz. trajnostne banke so banke, ki posojila dodeljujejo za zagotavljanje socialne, okoljske in/ali kulturne koristi v realnem gospodarstvu: za obnovljive vire energije, ekološko kmetijstvo, trajnostno gradnjo in obnovo, zdravstvo, izobraževanje. Ponavadi so organizirane v obliki zadruge, zato ima vsak komitent en glas o dodeljevanju posojil, vsi podatki o posojilih pa so javni in transparentni,” je model pravične banke povzel Jonas Sonnenschein iz Umanotere.

V Sloveniji so priložnosti za ustanovitev prve etične banke velike, ugotavljajo v Mediani. Po njihovi raziskavi idejo ustanovitve podpira 71 odstotkov anketirancev, skoraj 82 odstotkov pa bi v taki banki (zelo) verjetno odprlo osebni račun. Anketiranci, ki tega (zelo) verjetno ne bi storili, kot največji problem izpostavljajo pomanjkanje zaupanja v koncept pravične banke in nizek nivo informiranosti. Prav informiranje in ozaveščanje javnosti ter posledično povečanje zaupanja so torej ključni za uspešno integracijo pravične banke kot nove finančne institucije v slovenskem okolju, ocenjujejo v Mediani.

Poleg informiranja bodo eni od nadaljnjih korakov razvojne zadruge eTRI v razvoju pravične banke povezovanje z javnostjo (platforme za množično financiranje), podjetji, lokalnimi oblastmi in tujino. Več bo znano jeseni, pravi direktorica eTRI Lenka Puh, načrtujejo pa ustanovitev zadruge, podpisovanje pisem o nameri ter pridobivanje finančne in predvsem strokovne pomoči: “Ti vlagatelji bodo s pomočjo pravične banke transparentno uresničili svoje odgovorne namene, njihovemu delovanju pa bodo morale slediti tudi druge banke.”

Kot je še izpostavila Lenka Puh, potrebujemo lasten, slovenski koncept financiranja, ki je lahko zelo podoben tujim dobrim praksam. A ne potrebujemo zgolj pravične banke, je dodal Jonas Sonnenschein: “Potrebujemo tudii stranke, ki želijo zamenjati svojo dosedanjo banko, vlagatelje, ki zaupajo potencialu zelene ekonomije in socialnega podjetništva, ter podjetnike, ki so zavezani k trajnostnem delovanju.”

————————————————————————————–

Več informacij:

Iva Gruden, iva@umanotera.org, 01/4397-100
Brigita Žvikart, brigita.zvikart@etri.si, 01/280-99-05
Spletna stran: http://pravicnabanka.si/