Že drugi eko podjetniški zajtrk

Umanotera je v četrtek, 3. julija, v Okoljskem centru pripravila že drugi eko podjetniški zajtrk, kjer s predstavitvijo aktualnih tem in realnih primerov naslavljamo varstvo okolja in hkrati spodbujajo podjetništvo. Tokrat je bila tema trženje in oglaševanje okoljskih storitev in izdelkov. Read more

Pritožba neutemeljena, prizadevanja se nadaljujejo

Ljubljana, 3. 7. 2014 – Oglaševalsko razsodišče je pritožbo Umanotere in Inštituta za trajnostni razvoj v zvezi z oglasom Skrbimo za svoje korenine opredelilo kot neutemeljeno. Organizaciji vlagateljici kljub temu nadaljujeta svoja prizadevanja za povečanje deleža okolju prijaznejšega ekološkega kmetijstva.

Renata Karba je v imenu Umanotere ob tempovedala: »Razsodba Oglaševalskega razsodišča nas je razočarala, saj je Evropska komisija v svojem zagovoru pravzaprav pritrdila naši argumentaciji, da je spoštovanju kmetijskih praks, ki so prijazne do podnebja in okolja, ki spodbujajo biotsko raznovrstnost in izboljšujejo posledice monokulturnega kmetijstva, v okviru evropske Skupne kmetijske politike namenjeno zgolj 30 odstotkov neposrednih plačil. Oglaševalsko razsodišče v kampanji »Skrbimo za svoje korenine«, ki po našem mnenju okoljsko zavaja potrošnike s prikazovanjem idiličnih posnetkov iz podeželskega okolja in posrednim sporočanjem, da je celotno evropsko kmetijstvo okolju prijazno, kljub temu ni prepoznalo okoljskega zavajanja. Škoda, saj imajo državljani pravico biti korektno informirani o porabi javnih sredstev za kmetijsko politiko, potrošniki pa o načinu pridelave hrane, ki vpliva na njihovo zdravje. Kmetijstvo je eden od sektorjev z največ škodljivimi vplivi na okolje, predvsem na kakovost podtalnice in biotsko raznovrstnost, zato organizaciji vlagateljici nadaljujeta svoja prizadevanja za povečanje deleža okolju prijaznejšega ekološkega kmetijstva.«