Vabilo na javno razpravo TRGOVANJE S PRIHODNOSTJO?

Vljudno vas vabimo, da se nam v ponedeljek, 6. oktobra 2014 ob 14.00 uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4 v Ljubljani pridružite na javni razpravi »Trgovanje s prihodnostjo?«, na kateri bomo spregovorili o prostotrgovinskih sporazumih med Evropsko Unijo in ZDA ter Kanado. V razpravi bodo vabljeni sogovorniki predstavili potek pogajanj in sodelovanje Slovenije v njih ter morebitne zadržke, ki se pojavljajo v zvezi s sklenitvijo teh sporazumov.

­Evropska Unija se pripravlja na sklenitev dveh pomembnih prostotrgovinskih sporazumov, z ZDA in Kanado. Sporazuma TTIP in CETA naj bi odpravila ovire, ki omejujejo trgovino in investicije ter tako pospešila mednarodno trgovinsko izmenjavo in izboljšala trenutno gospodarsko stanje v EU. Toda sporazuma sta v javno­sti deležna številnih in glasnih kritik. 

Vse bolj se krepi bojazen, da netransparentna pogajanja vodijo v deregulacijo in rahljanje zakonodaje, ki varuje družbo in okolje. Civilnodružbena gibanja po Evropi opozarjajo, da bi sporazum povečal moč korporacij in omejil suverenost držav. Osnutka sporazumov namreč z ISDS mehanizmom za reševanje sporov korporacijam zagotavljata možnost vplivanja na sprejemanje in vsebino nacionalne zakonodaje tako, da bo le-ta skladna z njihovimi investicijskimi interesi.

Potek priprave sporazumov in različne poglede nanju bodo na okrogli mizi predstavili:

 • mag. Marjan Hribar, direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije

 • Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Razpravo bo povezovala Larisa Daugul, za udeležbo na dogodku je potrebna prijava tukaj, najkasneje do 6.10. do 10. ure.

Udeležence razprave prosimo da zaradi varnostnih preverjanj in registracije na dogodek pridejo vsaj dvajset minut pred pričetkom.

Dodatne informacije na tel. 01 439 71 00. Spletna stran projekta, VABILO

Okrogla miza je del projekta Trgovanje s prihodnostjo, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje: http://www.evropa.gov.si/. Gradiva ne izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

­

Eko podjetniško jutro: obisk na kmetiji

Vabimo vas na drugi del 3. eko podjetniškega jutra: kako mladi gospodarijo na ekoloških kmetijah. V četrtek, 2. oktobra 2014, ob 9h si bomo ogledali kmetijo mladega prevzemnika Andreja Gnezde in si na realnem primeru skušali odgovoriti na vsa vprašanja v zvezi s tematiko, Andrej pa nas bo seznanil z vsemi ovirami in težavami, s katerimi se je soočil v prvem letu.

Prijave so obvezne. Celotno vabilo je na tej spletni povezavi. V primeru dežja in premajhnega števila prijavljenih bomo dogodek prestavili, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Kaj sporoča znanost o podnebnih spremembah?

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je 23.9.2014 v sodelovanju z Umanotero organizirala posvet Sporočila znanosti o podnebnih spremembah.

Zaključki posveta Sporočila znanosti o podnebnih spremembah

Posnetek posveta je dostopen na tej povezavi.

Gradiva s posveta:
–       Program
–       Predstavitve sodelujočih strokovnjakov:

•    dr. Michiel Schaeffer, Climate Analytics
•    Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje
•    mag. Mojca Vendramin, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
•    dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
•    dr. Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
•    dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Objavili smo jih tudi na našem profilu Slideshare:

http://www.slideshare.net/Umanotera.

–      Povzetki predstavitev
–      Prispevki za razpravo in zaključke:

•    D. Piciga: Vzgoja, izobraževanje in usposabljanje o podnebnih spremembah
•    D. Hrček: Pravni in operativni okvir za trajnostni razvoj
•    B. Marentič Požarnik: Podnebne spremembe v izobraževanje
•    MKO: Trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo – Strokovne podlage

 

Izjava ob globalnem shodu za podnebje – People’s Climate March

Ljubljana, 21. september 2014 – Danes smo po vsem svetu odšli na ulice in pozvali svetovne voditelje k odločnemu spopadanju s podnebnimi spremembami. Nevladne organizacije Focus, društvo za sonaraven razvoj, Greenpeace v Sloveniji in Umanotera se s to izjavo pridružujemo stotinam tisočev ljudi v več kot 2000 krajih v 150 državah, tudi v Ljubljani in Mariboru. Zahtevamo svet, kjer gospodarstvo služi ljudem in planetu; svet, ki je varen pred pustošenji podnebnih sprememb; svet zdravih skupnosti z dobrimi delovnimi mesti ter čistim zrakom in vodo. Verjamemo, da tak svet ni utopija.

Rešitve so že na voljo in podpora usklajenemu mednarodnemu ukrepanju je vse večja. Posledice podnebnih sprememb že čutimo povsod po svetu in skrajni čas je, da svetovni voditelji podnebne spremembe vrnejo na vrh političnih prioritet. Podnebni vrh 23. septembra v New Yorku je priložnost, da voditelji predstavijo odločne ukrepe svojih držav in s tem mednarodno skupnost usmerijo na pravo pot za sprejetje mednarodnega sporazuma, ki ga pričakujemo decembra 2015 v Parizu.

Podnebna konferenca v Parizu prihodnje leto mora biti politična točka preobrata – začetek dokončnega prehoda od fosilnih goriv k čisti, pravični in varni podnebni prihodnosti. Evropa in z njo Slovenija ima pri zagotavljanju takšne prihodnosti odločilen vpliv.

Nova slovenska vlada se je s koalicijsko pogodbo dogovorila za ambiciozno podnebno politiko. Zato pričakujemo, da bo podprla zavezujoče cilje za 55 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 45 % delež obnovljivih virov energije in 40 % zmanjšanje predvidene porabe energije do leta 2030 na ravni EU. Nedavno objavljeno poročilo Svetovne komisije za podnebje in gospodarstvo (Global Comission on Climate and Economy) dokazuje, da so ukrepi za takojšnje zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov stroškovno bolj učinkoviti kot odlašanje. To potrjujejo tudi številne dobre prakse v Sloveniji, ki ob velikem zmanjšanju izpustov CO2 (celo do 90 %) ustvarjajo prihranke in gospodarske priložnosti, spodbujajo inovacije in prinašajo druge pozitivne učinke v družbi in okolju.

Države in njihovi voditelji se konkretnim zavezam izogibajo že leta. Tudi Slovenija ne igra dovolj aktivne vloge. Podnebna kriza je tako velik izziv, da moramo takoj in zdaj začeti ukrepati prav vsi – še najbolj pa ravno naši voditelji. Majhni koraki namreč potrebujejo skupno vizijo in velik načrt. 

climate_march2014.jpg

Ves svet zahteva čisto energijo do leta 2050

Ljubljana, 18. 9. 2014 – Pred srečanjem svetovnih voditeljev za pripravo mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah 23. septembra v New Yorku ves svet s spletno peticijo in protesti poziva voditelje, naj z zavezo za prehod na 100 % čisto energijo do leta 2050 preprečijo katastrofalne posledice dviga globalne temperature. Na največjo civilnodružbeno mobilizacijo za podnebno akcijo v zgodovini človeštva opozarja tudi slovenska spletna skupnost za aktivno državljanstvo Tretji člen, protesti v podporo pozivu pa bodo v nedeljo, 21. septembra, v Ljubljani in Mariboru.

»Peticija in protesti so največja priložnost do zdaj za prevlado nad interesi industrije fosilnih energentov, ki svet že 20 let odvračajo od akcije z zvijačami skepticizma, zanikanja in zavlačevanja. Tokrat moramo biti res tako številčni in glasni, da bomo povrnili upanje in politično voljo za reševanje podnebne krize. In da nam čez nekaj let ne bo žal, da nismo za skupno zmago prispevali niti svojega klika,« je ob tem povedala Vida Ogorelec, direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, ki koordinira Tretji člen.

Srečanje 23. septembra v New Yorku pod okriljem generalnega sekretarja OZN Ban Ki Moona bo letošnji najpomembnejši dogodek na poti k zavezujočemu mednarodnemu dogovoru o omejevanju izpustov toplogrednih plinov, ki naj bi bil sprejet v Parizu konec 2015.  Globalna spletna skupnost Avaaz napoveduje največjo peticijo v zgodovini in jasno sporočilo voditeljem, da državljani pričakujemo njihovo odločno akcijo. Trenutno šteje spletna peticija dobrih 1.800.000 podpisov, a številka iz sekunde v sekundo narašča.

Podpisniki s peticijo voditelje pozivajo, naj globalno segrevanje ozračja z ničnimi emisijami ohranijo pod kritično mejo otoplitve za 2 stopinji Celzija. To bodo lahko dosegli le z uresničljivo globalno, nacionalno in lokalno zavezo k uvedbi 100-odstotno čiste energije do leta 2050. Poleg tega Avaaz poziva k protestom: ti bodo v Sloveniji to nedeljo, 21. septembra, ob 16h na Prešernovem trgu v Ljubljani in ob 19h v Mariboru.

Spletna stran Avaazove peticije:
https://secure.avaaz.org/en/100_clean_final/

Spletna stran ljubljanskega protesta:
https://secure.avaaz.org/en/event/climate/Peoples_Climate_March_Ljubljana

Spletna stran mariborskega protesta:
https://secure.avaaz.org/en/event/climate/Zeleno_drevo_moje_zdravje

Junckerjeva komisija hud udarec trajnostnemu razvoju

Ljubljana, 15. 9. 2014 – Umanotera se kot članica evropske mreže EEB (Evropski okoljski urad) pridružuje zaskrbljenim odzivom nad novo sestavo Evropske komisije, kot jo je predstavil njen predsednik Jean – Claude Juncker prejšnji teden.

"Namesto, da bi bil trajnostni razvoj v središču nove ekipe, se je Juncker odločil ter ga z ukintvijo samostojnih komisarskih mest za okolje in podnebje odrinil na obrobje,” je ob novi sestavi prejšnji teden dejal generalni sekretar EEB Jeremy Wates. Zaskrbljenost ob novi Junckerjevi ekipi je izrazila tudi koalicija desetih vodilnih okoljskih nevladnih organizacij Green 10.

"Pod praporom reforme je komisija sprejela zelo nazadnjaški deregulacijski načrt, ki se bere kot seznam želja interesnih skupin zasebnega sektorja, sovražnega do varstva okolja," je še dejal Wates. 

Sporočilo za javnost EEB urada:

http://www.eeb.org/EEB/index.cfm/news-events/news/eeb-reaction-to-juncker-commission-bad-blow-to-environmental-sustainability/

Sporočilo za javnost koalicije Green 10:

http://www.eeb.org/EEB/?LinkServID=E8C0F013-5056-B741-DB6EC6F873CB2444&showMeta=0

Evropska komisija očitno raje kot državljane posluša lobije

Ljubljana, 12. 9. 2014 – Evropska komisija je včeraj zavrnila evropsko državljansko pobudo za zaustavitev prostotrgovinskih pogajanj z ZDA in Kanado kljub neodobravanju in nasprotovanju sporazumom tako strokovne javnosti kot civilnodružbenih gibanj zaradi potencialnega zniževanja standardov in pravic, namenjenih varovanju javnega interesa. Osveščanje o posledicah sprejemanja tovrstnih sporazumov se vseeno nadaljuje, tudi v Sloveniji.

Koalicija 136 evropskih civilnodružbenih organizacij je 15. julija 2014 na Evropsko komisijo vložila prijavo evropske državljanske pobude (ECI) glede prostotrgovinskega sporazuma TTIP (Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo) in CETA (trgovinski sporazum s Kanado). Koalicija želi sporazuma preprečiti, saj vsebujeta po njihovem mnenju veliko spornih točk, ki predstavljajo neposredno grožnjo demokraciji. Med njimi izpostavljajo Mehanizem za zaščito investitorjev in pravila o regulatornem sodelovanju.

Kot je komisija navedla v svoji obrazložitvi, mandat za pogajanja, ki ga je Svet Evropske Unije podelil Evropski komisiji, ni pravni akt in zato ne more postati predmet Evropske državljanske pobude. Odločitev Evropske komisije je presenetljiva, saj so organizatorji pred prijavo pobude naročili pravno študijo, ki je zakonodajno ustreznost pobude potrdila.

Za Michaela Eflerja, edega od organizatorjev pobude, zavrnitev zgolj »potrjuje strategijo Komisije, da iz pogajanj o TTIP-u in CETI izključi državljane in Evropski parlament. Namesto da bi pozornost namenili državljanom, so raje prisluhnili lobijem.« Možnosti o nadaljnjih skupnih aktivnosti bo mreža evropskih organizacij preverila v prihajajočih dnevih, vsekakor pa po besedah Eflerja ta odločitev ne pomeni konec aktivnosti mreže.

V Umanoteri obžalujemo zavrnitev pobude, saj takšna odločitev zgolj krepi nezaupanje državljanov v evropske institucije in njihovo demokratičnost, kar je v času, ko je zaupanje že na zaskrbljujoče nizki ravni, še posebej kritično. V prihodnjih tednih bomo zato kljub temu izvedli serijo javnih razprav, s katerimi želimo javnost seznaniti z vsebinami teh sporazumov in opozoriti na morebitne grožnje, ki jih ti sporazumi prinašajo. Prva taka razprava bo v torek, 23. septembra, ob 17. uri v prostorih e-kavarne KID Pina v Kopru. Aktivnosti bomo še dodatno okrepili z natečajem za kratek film, ki se izteče 22. septembra.

Celotna izjava evropske mreže Stop TTIP je na voljo na spodnjem naslovu (v angleščini)
http://stop-ttip.org/eu-commission-wants-to-wipe-out-citizens-involvement-in-ttip-and-ceta/

Zavrnitev in pojasnilo Evropske Komisije je na voljo na spodnjem naslovu:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered/details/2041

Vabilo na posvet Sporočila znanosti o podnebnih spremembah

Ljubljana, 9. 9. 2014 – Slovenska akademija znanosti in umetnosti v sodelovanju z Umanotero vabi na posvet Sporočila znanosti o podnebnih spremembah – projekcije spreminjanja podnebja za svet in Slovenijo, odzivi politike in razvojne priložnosti prehoda v nizkoogljično gospodarstvo. Ta bo 23. septembra 2014 od 9. do 13. ure v dvorani SAZU, Novi trg 3, Ljubljana.

Posvet je namenjen akademikom, znanstvenikom, odločevalcem, predstavnikom civilne družbe, lokalnih skupnosti, strokovnih in interesnih združenj, gospodarstva ter medijev. Na njem bodo med drugim sodelovali:

 • akademik dr. Andrej Kranjc, podpredsednik SAZU
 • mag. Vida Ogorelec, Umanotera
 • dr. Michiel Schaeffer, Climate Analytics
 • Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje
 • mag. Mojca Vendramin, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
 • dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • dr. Martina Bavec, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
 • dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Celoten program in vabilo sta objavljena na tej spletni povezavi.

Vabimo vas, da se posveta udeležite in s sodelovanjem v razpravi prispevate k oblikovanju sporočil ključnim deležnikom v slovenski družbi.

Prosimo, da svojo udeležbo in morebitno temo za razpravo prijavite preko spletne prijavnice do ponedeljka, 22. septembra.

Več informacij: info@umanotera.org.

Javna razprava: prosta trgovina in okolje

Vabljeni na javno razpravo Prosta trgovina in okolje, ki bo v torek, 23. septembra 2014, ob 17. uri v e-Kavarni PiNA, Kidričeva 43, Koper. Z nami bo dr. Luka Omladič s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki bo spregovoril o aktualnih prostotrgovinskih sporazumih in njihovih vplivih na okoljsko zakonodajo in varovanje okolja. Razpravo bo vodil vodja projekta Trgovanje s prihodnostjo Andrej Gnezda iz Umanotere.

Več na http://ttipslovenija.wordpress.com/javne-razprave/.

Udeležbo prosimo potrdite z izpolnjeno spletno prijavnico na tej povezavi (klik).

Dodatne informacije:

 • Umanotera: Andrej Gnezda, vodja projekta (andrej@umanotera.org), in Iva Gruden, komunikacijska podpora (iva@umanotera.org), 01/4397-100
 • KID PiNA: Borut Jerman (info@pina.si)

Soorganizator javne razprave: KID PiNA
Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje: http://www.evropa.gov.si/. Gradiva izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Natečaj za kratek film Trgovanje s prihodnostjo

Ljubljana, 4. 9. 2014 – V sklopu projekta Trgovanje s prihodnostjo smo razpisali natečaj za kratek video. Rok oddaje prispevkov je 22. september, natečaj pa je del podpore zbiranju podpisov evropske državljanske pobude za zaustavitev prostotrgovinskih pogajanj, ki se bodo začeli predvidoma v drugi polovici septembra.

Z natečajem želimo še okrepiti moč javnosti, ki jo ima ta pri vključevanju in vplivanju na procese sprejemanj mednarodnih trgovinskih sporazumov EU. Natečaj je bil javno objavljen 4. septembra 2014 na spletni strani projekta Trgovanje s prihodnostjo. Rok za oddajo video prispevka je 22. september 2014 do 15.00 ure po elektronski pošti info@umanotera.org ali po navadni pošti na naslov Umanotera, Resljeva 20, 1000 Ljubljana.

Več o natečaju na spletni strani http://ttipslovenija.wordpress.com/natecaj.

Dodatne informacije: Andrej Gnezda, vodja projekta, tel.: 01 4397 100, andrej@umanotera.org