Nujno sporočilo vladi: Prehod v nizkoogljično družbo je ključni dejavnik dolgoročne blaginje prebivalcev Slovenije

Ljubljana, 27. 11. 2014 – Slovenska akademija znanosti in umetnosti je objavila zaključke posveta Sporočila znanosti o podnebnih spremembah. Vsebujejo predloge ključnih političnih ukrepov države Slovenije za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter prehod v trajnostno družbo. Zaradi velikega tveganja resnih posledic podnebnih sprememb za naravo, družbo in gospodarstvo, na katere opozarjajo tudi nedavne poplave, so snovalci zaključkov le-te poslali v vednost premieru Miru Cerarju ter pričakujejo čim prejšnji sestanek z njim in njegovo ministrsko ekipo.

Podnebne spremembe zaradi hitrosti, s katerimi se dogajajo v zadnjih 50 letih, vplivov človekovih dejanj nanje in razsežnosti njihovih posledic predstavljajo področje, na katerem morajo dognanja znanosti predstavljati ključne podlage za informirano odločanje in oblikovanje politik.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) se je pridružila številnim akademijam in znanstvenim združenjem po svetu, ki politične odločevalce v svojih državah pozivajo, naj pri svojem delu upoštevajo najnovejša znanstvena dognanja v zvezi s podnebnimi spremembami. Ob objavi petega poročila Medvladnega odbora Združenih narodov za podnebne spremembe je SAZU v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj pripravila posvet Sporočila znanosti o podnebnih spremembah, na katerem so tuji in domači strokovnjaki predstavili projekcije spreminjanja podnebja za svet in Slovenijo, potrebne odzive politike in razvojne priložnosti prehoda v nizkoogljično gospodarstvo.

Zaključki posveta pričajo o nujnosti takojšnjega globalnega koordiniranega ukrepanja, za kar si mora kot suverena država in kot članica Evropske unije kljub svoji majhnosti prizadevati tudi Slovenija. V pismu premieru Cerarju je predsednik SAZU dr. Tadej Bajd izpostavil naslednja ključna sporočila:
Slovenija je nadpovprečno podnebno ranljiva država. Zavarovanje globalnega podnebja pred nedopustno nevarnim segrevanjem in učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe sta ključna dejavnika dolgoročne blaginje prebivalcev Slovenije, pa tudi odgovornost do narave in prihodnjih generacij.
Bodoče podnebne spremembe na svetovni in regionalni ravni bodo odvisne od človekovega ravnanja. Njihovo omejevanje zahteva takojšnje in znatno zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov, kar je za človeštvo zahtevna naloga. Še večja pa je grožnja v primeru neukrepanja.
Strateški sonaravni kapital naši državi omogoča prehod v nizkoogljično družbo na družbeno in gospodarsko vzdržen način kot eden od vidikov celovitega prehoda v trajnostno družbo. Kratkoročno je to zanesljiva pot iz krize k blaginji.
Mnoge države in njihovi voditelji se konkretnim zavezam za zmanjševanje izpustov izogibajo že leta. Tudi Slovenija ne igra dovolj aktivne vloge. Podnebna kriza je tako velik izziv, da moramo v okviru svojih odgovornosti, zmožnosti in pristojnosti takoj začeti ukrepati prav vsi. Za to pa potrebujemo skupno vizijo in velik načrt za njeno doseganje. Samo tako bodo lahko rešitve podnebnih izzivov celovite in bodo lahko vsi družbeni deležniki s svojim odgovornim ravnanjem sinergijsko prispevali k trajnostnemu razvoju.

Akademik Bajd je v luči političnih procesov, ki bodo v prihodnjih mesecih potekali na državni in mednarodni ravni, premieru Cerarju predlagal čim prejšnje srečanje z ministrsko ekipo za predstavitev celovitega nabora ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter prehod v trajnostno družbo, ki izhajajo iz zaključkov posveta.

Celotni zaključki z utemeljitvami so na voljo na tej spletni povezavi.

Podjetja, povečajte si ugled z etičnimi darili

November 2014 – Podjetja so eden izmed generatorjev sprememb, zato smo v Umanoteri skupaj s Pravično trgovino 3MUHE, Smetumet, kulturno ekološko društvo, Društvom Humanitas in Zadrugo Buna pripravile spletni katalog okoljsko in družbeno odgovornih daril. “Z etičnim obdarovanjem boste na izviren način utrdili ugled svojega podjetja, ki deluje ekonomsko, družbeno in okoljsko odgovorno,” so prepričani avtorji kataloga.

V spletni publikaciji so avtorji zbrali aktualna okoljsko in družbeno odgovorna darila, s katerimi lahko podjetja presežejo preživeto prakso ter posežejo po sveži in inovativni rešitvi. To so štirje paketi iz pravične trgovine 3muhe (Sladko, Zanimivo, Prijetno ali Brezskrbno leto), Krilca, darila s čarobno močjo (14 paketov daril), štirje izdelki kulturno-ekološkega društva Smetumet (SPORTaška, kJUTKA, O, krasen! in Grafičnik), kava Buna ter dve delavnici društva Humanitas (izobraževanje zaposlenih o družbenih in okoljskih posledicah globalizacije in potrošniške družbe ter izvedba lutkovne predstave Rešilni čoln za otroke zaposlenih).

“Etične odločitve povečujejo verodostojnost in transparentnost vašega poslovanja ter gradijo zaupanje v vaše podjetje med poslovnimi partnerji in dobavitelji. Odločitev za odgovorna darila bo vaše podjetje postavila na zemljevid dobrih praks na področju odgovornega poslovnega delovanja. S takšnim korakom boste izkazali poštenost do vaših sodelavcev, poslovnih partnerjev, strank, družbe in okolja. Naj vam bo ta katalog v pomoč pri plemeniti izbiri, s katero boste z malo denarja storili nekaj pomembnega za vse nas,” so podjetjem v pomoč še zapisali avtorji kataloga.
Celoten katalog odgovornih daril je na voljo na: http://www.umanotera.org/upload/files/krilca/Katalog_odgovornih_daril.pdf.

Krilca so poletela tudi v 3MUHE!

Krilca so poletela tudi v 3MUHE!

Peto eko podjetniško jutro: poslovna darila

Vabimo vas na 4. eko podjetniško jutro: POSLOVNA DARILA, ki bo v četrtek, 27. novembra 2014, ob 8. uri v Info točki Okoljskega centra, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana. S tremi gosti bodo odkrivali, ali obstaja potencial odgovornih poslovnih daril in kje so priložnosti oz. ovire za to.

Odgovore na vprašanja bomo tokrat iskali ponovno s tremi gosti:
•    Meta Odar, vodja prodaje izdelkov, Slovenska filantropija
•    Miran Dolar, director tiskarne Medium
•    Alenka Kreč Bricelj, kulturno-ekološko društvo Smetumet

Celotno vabilo na dogodek je na tej spletni povezavi.

Hkrati vas vabimo, da si že zdaj ogledate spletni katalog odgovornih daril, ki ga je izdalo pet nevladnih organizacij – povezava do dokumenta je na tem naslovu: http://www.umanotera.org/upload/files/krilca/Katalog_odgovornih_daril.pdf.

Dobrodošli vsi, ki vas tematika zanima.

Izpostavili in nagradili dobre prakse za več zelenih delovnih mest

Ljubljana, 4. 11. 2014 – Na 2. nacionalni konferenci Spobdujamo zelena delovna mesta, ki je bila zaključni dogodek istoimenskega projekta, smo izpostavili in nagradili najboljše tri prakse partnerstev na področju zelenih delovnih mest. Osrednji govorec je bil navdihujoči profesor in strokovnjak za sistemski pristop Luigi Bistagnino.

Fotografije z dogodka so na voljo na tem spletnem naslovu.
Najboljše prakse, izbrane na nagradnem javnem natečaju, pa so:
Hiša zelišč (video)
Nizkoogljičnost kot razvojna priložnost regije (video)
Zavezništvo za celovito energetsko obnovo javnih stavb (video)
Slednji (Zavezništvo) je prejel glavno nagrado: zeleni teambuilding na ekološki kmetiji. Vsem izbrancem čestitamo!