Trgovinski sporazumi spodkopavajo cilje trajnostnega razvoja

Vsebina infografike je prikaz, kako mednarodni trgovinski sporazumi, ki so zdaj v pripravi oz. sprejemanju (TTIP, CETA in TISA) spodkopavajo cilje trajnostnega razvoja, ki so jih v OZN 25. septembra letos sprejeli svetovni voditelji.

Read more

Ob prvi obletnici objave trgovinskega sporazuma CETA

Ob prvi obletnici objave trgovinskega sporazuma CETA in zaključku samoorganizirane evropske državljanske pobude za zaustavitev TTIP-a in CETE smo organizirali konferenco za medije CETA, kako hitro tečejo ta leta, na kateri sta spregovorila Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije in Andrej Gnezda, Umanotera (tudi predstavnik Koalicije proti tajnim trgovinskim sporazumom).

Read more

Integriteta Vlade je na preizkušnji

Koalicija za gozd je ob predlogu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vladno obravnavo predloga Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, ki predstavlja podlago za ustanovitev gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo za upravljanje državnih gozdov, 1. oktobra 2015 objavila sporočilo za javnost. V njem opozarja, da predlog Zakona ni primeren za obravnavo, saj manjkajo ključni dokumenti, na podlagi katerih bi bilo mogoče kvalificirano oceniti njegovo strokovno ustreznost, javnofinančno racionalnost, izvedljivost in korupcijsko tveganje.

Read more