Za občine: Vabilo k prijavi interesa za izvedbo pilotnega projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini

Celovito blaginjo si lahko zagotovimo le skupaj. Številne suverene, aktivne in odgovorne skupnosti, ki so upravljanje z naravnimi in drugimi viri v svojem okolju vzele v svoje roke, to potrjujejo. Društvo Focus, Umanotera, Inštitut za politike prostora in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij želimo v letu 2016 okrepiti izbrano lokalno skupnost, ki je zainteresirana za razvoj skupnostnih modelov delovanja, pri tem pa prepoznava svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju.

Zato vas v okviru projekta Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri vabimo k prijavi za

sodelovanje v pilotnem projektu

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v občini

(Rok za prijavo je 1. julij 2016!)

 

Predstavitev sodelovanja v pilotnem projektu bo potekala na konferenci, kjer bo popoldanski del posebej namenjen zainteresiranim za vključitev v pilotni projekt. Zato vabljeni na nacionalno konferenco Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki bo potekala v petek, 17. junija 2016 v hotelu Lev v Ljubljani. Več informacij o dogodku in prijavnico najdete v spletnem vabilu.

S pilotnim projektom želimo okrepiti izbrano lokalno skupnost za prispevanje k prehodu v nizkoogljično družbo in krožno gospodarstvo s trajnostnim skupnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v lokalnem okolju, ki odkriva nove paradigme pri spopadanju z izzivi današnjega časa in ki je lahko navdih za druga okolja v Sloveniji. Z drugimi besedami: iščemo vas, ki želite razviti in podpreti skupnostne modele delovanja, pri tem pa prepoznavate svojo vlogo skrbnika ohranjanja količine in kakovosti življenjskih virov v svojem okolju.

 

Vse informacije so na voljo v razpisni dokumentaciji in na spletni strani. Rok za oddajo prijav na natečaj je 1. julij 2016 do 12. ure, več informacij pa dobite pri vodji projekta – Tomi Tkalec, tomi@focus.si.

 

 Dovolj za vse

 

 

 

 

Projekt izvajajo organizacije Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, FOCUS, društvo za sonaraven razvoj, Pravno informacijski center nevladnih organizacij in Inštitut za politike prostora. Projekt iz sredstev Sklada za podnebne spremembe financira Ministrstvo za okolje in prostor. Vsebine, objavljene v zvezi s projektom, ne predstavljajo uradnega stališča Vlade RS.

pasica z logoti

 

 

Spletna stran, Razpisna dokumentacija

Več informacij: Tomi Tkalec, vodja projekta, tomi@focus.si, 059 071 325.

 

 

Konferenca Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri

Celovito blaginjo si lahko zagotovimo le skupaj. Številne suverene, aktivne in odgovorne skupnosti, ki so upravljanje z naravnimi in drugimi viri v svojem okolju vzele v svoje roke, to potrjujejo.

Društvo Focus, Umanotera, Inštitut za politike prostora, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vas vabimo na

nacionalno konferenco

Dovolj za vse: Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri,

ki bo potekala v petek, 17. junija 2016 od 9. do 13. ure v hotelu Lev v Ljubljani.

Read more

Na Vlado RS naslovili poziv, naj ne podpre sporazuma CETA

Sindikati in nevladne organizacije smo na Vlado RS naslovili skupen poziv in stališče glede sporazuma med EU in Kanado, znanega pod kratico CETA. Poziv smo poslali dan pred zasedanjem Sveta EU v sestavi trgovinskih ministrov (13. maja 2016), na katerem bodo razpravljali o sporazumu CETA s »pogledom na njegovo potrjevanje v oktobru«. Zato smo Vlado in ministra za gospodarski razvoj ponovno opozorili na nevarnosti, ki jih prinaša sporazum CETA in izrazili podporo stališčem ministra Počivalška, da sporazuma CETA Slovenija ne more podpreti. Hkrati smo ministra tudi pozvali, naj stališče glede sporazuma CETA tudi jasno in odločno zagovarja na zasedanju Sveta.

 

Povezava na celoten poziv se nahaja tukaj.