Okoljske migracije: vprašanje varnosti ali pravičnosti?

Umanotera je v imenu Mreže Plan B za Slovenijo na Vlado Republike Slovenije naslovila poziv, naj se zavzame za nabor politik, ki bo skladno prispeval k nadomestitvi diktata stalne rasti s paradigmo družbene blaginje, ob tem pa izkaže zgodovinsko odgovornost do ekonomsko šibkejših, prihodnjih generacij in planetarnih sobitij.Slovenija kljub svoji majhnosti pri tem lahko igra pomembno vlogo tudi v mednarodnih političnih procesih.

Read more

Poslanci naj zavrnejo sporazum CETA!

Na današnji novinarski konferenci Umanotere, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), Greenpeaca v Sloveniji, Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) in Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) z naslovom »Poslanci naj zavrnejo sporazum CETA!« smo predstavili skupen javni poziv poslancem Državnega zbora RS.

Read more