Državni zbor naj na glasovanju zavrne podpis sporazuma CETA

Umanoterovci smo se včeraj skupaj z ostalimi člani Koalicije proti tajnim sporazumom udeležili protestnega shoda »Ne v našem imenu! Stop sporazumu CETA!«, na katerem smo zahtevali, da Državni zbor na prihajajočem glasovanju zavrne podpis sporazuma CETA in se tako zavzame za interese prebivalk in prebivalcev Slovenije.

Read more

Okoljske migracije: vprašanje varnosti ali pravičnosti?

Umanotera je v imenu Mreže Plan B za Slovenijo na Vlado Republike Slovenije naslovila poziv, naj se zavzame za nabor politik, ki bo skladno prispeval k nadomestitvi diktata stalne rasti s paradigmo družbene blaginje, ob tem pa izkaže zgodovinsko odgovornost do ekonomsko šibkejših, prihodnjih generacij in planetarnih sobitij.Slovenija kljub svoji majhnosti pri tem lahko igra pomembno vlogo tudi v mednarodnih političnih procesih.

Read more

Poslanci naj zavrnejo sporazum CETA!

Na današnji novinarski konferenci Umanotere, Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), Greenpeaca v Sloveniji, Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) in Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) z naslovom »Poslanci naj zavrnejo sporazum CETA!« smo predstavili skupen javni poziv poslancem Državnega zbora RS.

Read more