Umanotera v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za Magno

Umanotera si je v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za lakirnico, ki jo avtomobilski dobavitelj Magna Steyr načrtuje zgraditi v občini Hoče – Slivnica, prizadevala za zmanjšanje negativnih vplivov tovornega prometa in vztrajala pri prenosu transporta na železnico. Ob podpori Ministrstva za infrastrukturo je proučila možne rešitve prenosa tovornega prometa na železnico in rezultat je zaveza investitorja, ki vodi k želenim ciljem zmanjšanja vpliva načrtovane lakirnice na zdravje in okolje. Železniški prevoz tovora je zaradi manjšega vpliva na kakovost zraka in podnebje sprejemljivejši od načrtovanega prevoza s tovornjaki, ki bi potekal tudi skozi občino Maribor. S tem bi še prispeval k povišanim koncentracijam PM10, zaradi katerih je ta občina po kakovosti zraka že sedaj degradirano območje. Vsako dodatno onesnaževanje zraka je zaradi s tem povezanih zdravstvenih problemov prebivalcev potrebno preprečiti. Sprejeta zaveza investitorja pa ne odpravlja pomislekov v zvezi z načinom umeščanja investicije, ujemanjem lakirnice s trajnostnim razvojnim modelom, ki ga zasleduje naša država, izbire najprimernejše lokacije ter sprejemljivostjo uničevanja najboljših kmetijskih zemljišč.

Read more

Posvet: Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni

Na vključujoč način zasnovan in k trajnostnim ciljem usmerjen občinski proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje. Občine, ki razvijajo spretnosti pridobivanja sredstev, ustvarjanja prihrankov, zadrževanja finančnih tokov v lokalnem okolju ter k trajnostnim ciljem usmerjene porabe razpoložljivih sredstev, postanejo privlačne za bivanje, obiskovalce in investitorje.

Umanotera vas v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na

nacionalni posvet Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni

15. september 2017, od 9. do 13. ure, Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

***Obvezne prijave sprejemamo na prijavnici (tukaj).***

***Vabilo na posvet s programom je na voljo na tej spletni povezavi.***

Read more