Konferenca Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri ≈ Od besed k dejanjem ≈

Razmišljate o vpeljavi razpršenega hotela? Morda o vzpostavitvi skupnostnih vrtičkov, doživljajskega igrišča ali pa stanovanjske zadruge? Imate druge ideje za skupnostne projekte, ali bi radi slišali, kakšne ideje imajo drugi v vašem okolju in kako je nekaterim že uspelo?
Read more

Posvet »Progresivni« sporazumi o prosti trgovini ali kako ugrabiti državo

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na posvetu

»Progresivni« sporazumi o prosti trgovini ali kako ugrabiti državo

Z osrednjimi gosti posveta

 

Max Bank, (LobbyControl),

Pia Eberhardt, (Corporate Europe Observatory),

Stuart Trew, (Canadian Centre for Policy Alternatives),

Read more

Sporazum CETA stopa v začasno rabo, vlada še ni izpolnila svojih zavez glede CETE

Sporazum o prosti trgovini med EU in Kanado, znan pod kratico CETA, ki po izračunih študije po naročilu Ministrstva za gospodarstvo prinaša tisočinko odstotka višji BDP na letni ravni v desetletnem obdobju, je danes stopil v začasno rabo. Z začasno rabo sporazuma CETA bodo postale izvršljive tudi določbe sporazuma, ki prinašajo številna tveganja za varnost in kakovost prehrane, varovanje okolja, javne storitve in ogrožajo samo zakonodajno funkcijo države. Iz začasne rabe pa bo izvzet najbolj sporni del sporazuma CETA, sistem reševanja sporov ICS, ki ga bo predvidoma nadomestilo Multilateralno naložbeno sodišče (MIC). Read more

Napredne občine s proračunskimi mehanizmi učinkovito spodbujajo trajnostni razvoj na lokalni ravni

»Trajnostni razvoj se lahko začne na lokalni ravni in z občinskimi financami ga je mogoče učinkovito spodbuditi«, so se strinjali govorci na današnjem posvetu Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni. Organizirala ga je Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in je bi namenjen predstavitvi koncepta občinskega proračuna kot mehanizma za doseganje trajnostnega razvoja lokalne skupnosti in njegovih družbenih, gospodarskih in okoljskih koristi. Udeleženci posveta so se seznanili z relevantnimi političnimi smernicami, ki bodo usmerjale javno-finančne tokove do 2030, in z viri financiranja ukrepov trajnostnega lokalnega razvoja. Read more

Mednarodne organizacije pozivajo k spoštovanju demokratičnih pravic in procesov

65 mednarodnih nevladnih organizacij in mrež je na predsednika vlade dr. Mira Cerarja naslovilo pismo, v katerem so izrazile zaskrbljenost glede pritiskov na civilno družbo in nevladne organizacije v Sloveniji, ki delujejo v javnem interesu na področju varovanja okolja.  Read more

Umanotera v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za Magno

Umanotera si je v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za lakirnico, ki jo avtomobilski dobavitelj Magna Steyr načrtuje zgraditi v občini Hoče – Slivnica, prizadevala za zmanjšanje negativnih vplivov tovornega prometa in vztrajala pri prenosu transporta na železnico. Ob podpori Ministrstva za infrastrukturo je proučila možne rešitve prenosa tovornega prometa na železnico in rezultat je zaveza investitorja, ki vodi k želenim ciljem zmanjšanja vpliva načrtovane lakirnice na zdravje in okolje. Železniški prevoz tovora je zaradi manjšega vpliva na kakovost zraka in podnebje sprejemljivejši od načrtovanega prevoza s tovornjaki, ki bi potekal tudi skozi občino Maribor. S tem bi še prispeval k povišanim koncentracijam PM10, zaradi katerih je ta občina po kakovosti zraka že sedaj degradirano območje. Vsako dodatno onesnaževanje zraka je zaradi s tem povezanih zdravstvenih problemov prebivalcev potrebno preprečiti. Sprejeta zaveza investitorja pa ne odpravlja pomislekov v zvezi z načinom umeščanja investicije, ujemanjem lakirnice s trajnostnim razvojnim modelom, ki ga zasleduje naša država, izbire najprimernejše lokacije ter sprejemljivostjo uničevanja najboljših kmetijskih zemljišč.

Read more

Posvet: Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni

Na vključujoč način zasnovan in k trajnostnim ciljem usmerjen občinski proračun je najbolj učinkovit način, da lokalna skupnost hkrati doseže visoko kakovost življenja, gospodarski napredek in ohranjeno okolje. Občine, ki razvijajo spretnosti pridobivanja sredstev, ustvarjanja prihrankov, zadrževanja finančnih tokov v lokalnem okolju ter k trajnostnim ciljem usmerjene porabe razpoložljivih sredstev, postanejo privlačne za bivanje, obiskovalce in investitorje.

Umanotera vas v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije vabi na

nacionalni posvet Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni

15. september 2017, od 9. do 13. ure, Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana

***Obvezne prijave sprejemamo na prijavnici (tukaj).***

***Vabilo na posvet s programom je na voljo na tej spletni povezavi.***

Read more

Za podaljšanje obratovanja NEK je treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje

Ministrstvo za okolje in prostor je kot drugostopenjski organ odločilo v zvezi s pritožbo nevladnih organizacij PIC, Focus, Umanotera in SE-F zoper sklep Agencije RS za okolje (ARSO), da za podaljšanje obratovalne dobe Nuklearne elektrarne Krško (NEK) presoja vplivov na okolje ni potrebna. Ministrstvo je ta sklep odpravilo in odločilo, da je za podaljšanje obratovalne dobe iz 40 na 60 let, tj. do leta 2043, potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Read more

Skupnostne dobre prakse na skupnem zemljevidu Slovenije

V okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajamo organizacije Umanotera, društvo Focus in PIC, smo vzpostavili novo spletno stran Dovolj za vse. Spletna stran želi skozi predstavitev dobrih praks skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v Sloveniji in predstavitvijo uporabnih gradiv navdušiti in hkrati pomagati lokalnim skupnostim pri izvajanju projektov skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri. Read more

Okolje je naša glavnica, ki je ne dovolimo zapraviti

Danes je na tiskovni konferenci 66 okoljskih nevladnih organizacij in civilnih iniciativ Vlado RS pozvalo, naj s civilno družbo vzpostavi konstruktiven dialog, učinkovit nadzor nad onesnaževalci in odgovornost državnih institucij. Prepričani so, da so številni konflikti nastali in nastajajo po nepotrebnem, in bi se jim na tak način lahko izognili. Read more