Skrajni čas za izstop iz ECT [video]

V Umanoteri smo v sodelovanju z organizacijo Corporate Europe Observatory pripravili video o spornem hidravličnem lomljenju, t. i. frackingu v Petišovcih. Video povzema dogajanja od pričetka izvajanja dotičnega projekta do odpora lokalnih prebivalcev in odločitve države, da je za projekt potrebno opraviti presojo vplivov na okolje. Toda britanska naftna in plinska družba Ascent Resources se je raje kot za okolju odgovorno poslovanje odločila, da bo Slovenijo zaradi odločitve, da je potrebno preveriti vplive frackinga na okolje, tožila na podlagi Pogodbe o energetski listini ali ECT. Ascent Resources je tako od Slovenije neuradno zahteval kar 120 milijonov EUR odškodnine.

Read more

Strateški načrt skupne kmetijske politike v javni razpravi brez okoljskega poročila

Umanotera je 20.7.2021 kot koordinator mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila zahtevo za razgrnitev okoljskega poročila za predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027, ki je v javni obravnavi do 15.8.2021. Strateški načrt vsebuje ključne strateške usmeritve za izvajanje Skupne kmetijske politike (SKP) v Republiki Sloveniji in bo pomembno vplival na stanje okolja in narave v naši državi.

Organizacije, ki smo članice mreže Plan B za Slovenijo, strateške dokumente spremljamo in komentiramo s stališča varstva okolja, narave, zagotavljanja trajnostnega razvoja, s posebno pozornostjo na oceni predvidenih vplivov načrtovanih ukrepov na biodiverziteto in podnebne spremembe. Brez osnutka okoljskega poročila predloga Strateškega načrta Skupne kmetijske politike ne moremo celovito komentirati.

Read more

Evropske okoljske organizacije pozivajo k ambicioznemu predsedovanju [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Bo Slovenija vodila ali zavirala Evropo na poti podnebne nevtralnosti in zaščite biotske raznovrstnosti?

Ljubljana, 20. julij 2021 – Slovenija bo 20. in 21. julija v okviru predsedovanja Svetu EU gostila neformalno srečanje ministrov za okolje, prvo srečanje na visoki ravni o okoljskih temah. Slovenija ima edinstveno priložnost, da prispeva k reševanju perečih okoljskih vprašanj, kot so podnebna kriza in kriza biotske raznovrstnosti ter izguba habitatov in onesnaževanje. Po drugi strani obstaja tveganje, da bo pomanjkanje slovenskega vodstva povzročilo nadaljnje zamude pri ukrepanju in poglobilo krize. Read more

Mi smo kvorum! [Ob zmagi skupnosti za vodo]

Dragi okoljski sopotniki,

Hvaležnost. To je beseda, s katero lahko opišemo občutja Umanoterine ekipe v tem trenutku. Hvaležnost vsem, ki ste referendumsko kampanjo podprli s prostovoljnim delom, donacijami in seveda s podpisi PROTI. S podpisi proti škodljivi noveli Zakona o vodah, s čimer smo pokazali, da nam je za naravo še kako zelo mar.

Read more

Zniževanje ogljičnega odtisa se začne z njegovim merjenjem

Ogljični odtis je pomemben pokazatelj vpliva na podnebne spremembe in obenem orodje za načrtovanje ukrepov za zmanjšanje emisij in spremljanje njihove učinkovitosti.

17. junija 2021 smo v Umanoteri pripravili interaktivno spletno delavnico Ogljični odtis občin, ki je bila namenjena vsem, ki bi radi vzpostavili evidenco izpustov toplogrednih plinov v svoji lokalni skupnosti in jo nato uporabili pri načrtovanju ukrepov za blaženje podnebnih sprememb.

Read more

Čas je za podnebni meni [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 8. julij 2021 – V Umanoteri so v želji po spodbuditvi potrebnih sprememb v smeri bolj trajnostnega sistema oskrbe s hrano izdali vodnik po tem, kako in zakaj se prehranjevati na podnebju prijazen način. Globalnega segrevanja namreč ni mogoče zadržati pod 2 °C brez sprememb v načinu proizvodnje in potrošnje hrane. Povečanje deleža hrane rastlinskega izvora ter zmanjšanje potrošnje mesa in mlečnih izdelkov je eden izmed najučinkovitejših in najpreprostejših ukrepov, s katerim lahko vsak od nas zmanjša svoj ogljični odtis in spodbudi prehod v bolj trajnosten sistem oskrbe s hrano. Da bi bil naš način prehranjevanja čim bolj okolju prijazen in koristen za naše zdravje, je poleg tega priporočljivo, da je hrana lokalna, pridelana na ekološki način, sezonska ter čim manj predelana in zapakirana, in da ne pristane med odpadki. 

Read more

Skupnostni projekti: gradijo skupnosti in naslavljajo podnebne spremembe

Skupnostni sadovnjak na degradirani površini, skupnostna sončna elektrarna na stavbi krajevne skupnosti, stanovanjska zadruga, razpršeni hotel … To je le nekaj izmed skupnostnih projektov, ki so v nastajanju po Sloveniji. Okoljski organizaciji Umanotera in Focus ugotavljata, da idej in pobud za skupnostne projekte ne manjka, ker pa le-ti prvi na tak način naslavljajo izzive, se zaradi tega uresničujejo počasi in potrebujejo strokovno podporo.

Read more

Pomemben datum se bliža …

Še teden dni nas loči od pomembnega glasovanja PROTI škodljivemu Zakonu o vodah, kjer bomo s skupnimi močmi zaščitili našo vodo. Predčasno glasovanje bo potekalo v torek (6.7.), sredo (7.7.) in četrtek (8.7.), splošno glasovanje pa v nedeljo, 11.7.

Iskrena hvala vsem, ki ste že do zdaj referendumsko kampanjo podprli s prostovoljnim delom, donacijami, podpisi. Posredujemo še nekaj načinov, kako lahko pomagate.

    • Ker nam lahko uspe samo skupaj. 
    • Ker ne smemo dovoliti, da kratkoročni gospodarski interesi ogrozijo to, kar je res pomembno – vodne vire, naše največje naravno bogastvo.
    • Za vodo, proti škodljivemu zakonu.

Read more

Vlado postavljamo pred izziv: 10 zelenih testov v času predsedovanja Slovenije Svetu EU

Slovenija že drugič v svoji 30-letni zgodovini predseduje Svetu EU. Vodstvo Slovenije se pričakuje na več področjih, še posebej pomembno in zahtevno pa bo na področju okolja:

• Svet Evropske unije je v začetku tega tedna dokončno potrdil evropski podnebni zakon, ki določa cilj podnebne nevtralnosti za EU do leta 2050 in vsaj 55 % zmanjšanje emisij do leta 2030. Ali bo Slovenija vodila kot zgled in spodbudila doseganje tega cilja s potrebnimi spremembami svojih nacionalnih ciljev in politik?
• EU končuje novo strategijo za gozdove in je v fazi sprejemanja pravno zavezujočih ciljev obnove narave za začetek okrevanja biotske raznovrstnosti. Ali bo Slovenija zagotovila, da je biotska raznovrstnost v središču nove strategije za gozdove in bo postala zgled pri zaščiti in obnovi slovenskih, z biotsko raznovrstnostjo bogatih gozdov, mokrišč in prosto tekočih rek?

Read more