Sončno elektrarno v vsako skupnost [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 24. 11. 2021 – “Potencial za koriščenje sončne energije v Sloveniji je zelo velik in skrajni čas je, da ga tudi izkoristimo. Prehod na sončno energijo je pot k blagostanju, zanesljivi oskrbi z energijo, zaščiti podnebja in čistemu zraku,” je bilo glavno sporočilo današnje konference Dovolj za vse: Sončno elektrarno v vsako skupnost, ki sta jo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organizirala Umanotera in društvo Focus.

Read more

Spletna seminarja “Pred COP26: Kam nas vodi globalna podnebna politika?”

Organizacije Umanotera, Focus in PIC smo skupaj z Mladimi za podnebno pravičnost v tednu pred podnebnim vrhom v Glasgowu COP26 organizirale dva spletna seminarja s krovnim naslovom Pred COP26: Kam nas vodi globalna podnebna politika?”. Potekala sta 25. in 26. oktobra v okviru projekta ClimACT.

Read more

COP26: Prevelika pričakovanja, ki se niso uresničila [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 14. 11. 2021 – Povprečna temperatura Zemljinega ozračja se je v primerjavi s predindustrijskim obdobjem že povišala za 1,2 °C. Z veliko hitrostjo se približuje meji 1,5 °C, na kateri bi morali zaustaviti globalno segrevanje, da bi preprečili katastrofalne in nepovratne posledice podnebnih sprememb. Podnebni vrh COP26 v Glasgowu nam je pri tem nastavil ogledalo: kar je svet trenutno pripravljen narediti, je daleč od tega, kar je potrebno za pravočasno ublažitev podnebne krize.
Read more

Okoljska presoja za kmetijsko politiko očitno zgolj formalni privesek

Mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo, katere koordinatorka je Umanotera, je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 11. 11. 2021 naslovila dopis z zahtevo za razgrnitev okoljskega poročila za predlog Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027. Strateški načrt vsebuje ključne usmeritve za izvajanje Skupne kmetijske politike (SKP) v Republiki Sloveniji in bo pomembno vplival na stanje okolja in narave v naši državi.

 

Read more

Umanotera je del iniciative Glas ljudstva

Umanotera se povezuje v široko mrežo civilne družbe Glas ljudstva, v okviru katere bomo v predvolilnem času s konkretnimi zahtevami za izboljšanje družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi nagovorili politične stranke. Iniciativa trenutno združuje že več kot 100 nevladnih organizacij, ki smo se skupaj zbrale z namenom, da v predvolilnem času s konkretnimi zahtevami za izboljšanje družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi nagovorimo politične stranke.

Read more

Slovenija na lestvici boja proti podnebnim spremembam na neslavnem 50. mestu

Danes je bila objavljena nova lestvica indeksa uspešnosti na področju boja proti podnebnim spremembam 2022* (Climate Change Performance Index – CCPI), ki ponuja pregled nad naslavljanjem podnebne krize v 60. državah (in v EU kot celoti) z najvišjimi izpusti toplogrednih plinov. Medtem ko so si nekatere države zastavile ambiciozne cilje, ki indicirajo, da se je dirka proti podnebni nevtralnosti pričela, niti ena država ni prejela najvišjih ocen za svoja prizadevanja na področju ohranjanja globalnega segrevanja znotraj meje 1.5 °C. Pri pripravi letošnjega indeksa je pri ocenjevanju nacionalnih politik ponovno sodelovala tudi Umanotera.

Read more

Desetine milijonov iz Podnebnega sklada velikim onesnaževalcem [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 4. 11. 2021 – Medtem ko v Glasgowu poteka svetovna podnebna konferenca COP26, na kateri bi Slovenija kot predsedujoča Svetu EU morala voditi z zgledom, Ministrstvo za okolje in prostor pod taktirko ministra Andreja Vizjaka predlaga, da se več deset milijonov iz Podnebnega sklada – tj. sredstev, s katerimi bi morali pomagati zmanjševati izpuste toplogrednih plinov – podari največjim podnebnim onesnaževalcem v Sloveniji.

Read more

‘Zelena rast’ ne obstaja – vsega manj je edini način za zaustavitev katastrofe

Britanski Guardian je konec septembra objavil članek avtorja Georga Monbiota z naslovom “‘Zelena rast’ ne obstaja – vsega manj je edini način za zaustavitev katastrofe” (ang. ‘Green growth’ doesn’t exist – less of everything is the only way to avert catastrophe).

Read more