Kako so v Kranju znižali ogljični odtis kulinarične prireditve za skoraj 40 %?

Alpske regije in njihovi prebivalci so zaradi podnebnih sprememb prizadeti bolj kot druge regije, pri čemer je turizem med najbolj ranljivimi sektorji. Občina Kranj je kot turistična destinacija prejemnica zlatega znaka Slovenia Green Destination in je zavezana razvoju trajnostnega turizma. V svojem akcijskem načrtu ima zato opredeljene aktivnosti na področju turizma, katerih namen je zmanjšati emisije toplogrednih plinov in izboljšati zmožnost sektorja za prilagajanje podnebnim spremembam. Mestna občina Kranj se je za izvedbo teh nalog povezala z organizacijama Umanotera in Focus, ki v okviru LIFE projekta Care4Climate nudita podporo lokalnim skupnostim pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti.

Mestna občina Kranj in Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) sta 23. junija 2022 na Gradu Khislstein že drugič organizirala kulinarični dogodek Kranjska dolga miza in pri tem poskušala čim bolj slediti zelenim načelom z nagovorom udeležencev k trajnostni mobilnosti, izogibanjem uporabe plastike za enkratno uporabo, pripravo obrokov iz lokalnih sestavin ter preprečevanjem zavržene užitne hrane. Namen dogodka je tudi v lokalnem okolju spodbuditi ozaveščenost o podnebnih spremembah in njihovem blaženju.

Read more

Podnebju in okolju prijaznejša hrana: RASTLINSKE ALTERNATIVE MESU [VABILO]

Pot do trajnostne, podnebno nevtralne družbe ni mogoča brez spremembe načina prehranjevanja. Pri tem je povečanje deleža hrane rastlinskega izvora oziroma zmanjšanje potrošnje mesa in mlečnih izdelkov med ukrepi, s katerimi lahko posamezniki največ prispevamo k blaženju podnebnih sprememb. Ta prehod nam lahko olajšajo rastlinski nadomestki mesa, ki jih je danes že moč najti na trgu.

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj vabi na spletni dogodek z okroglo mizo

Podnebju in okolju prijaznejša hrana:

RASTLINSKE ALTERNATIVE MESU

v četrtek, 6. oktobra 2022, od 10. do 11.30 ure

ZOOM

Read more

Energetske krize ne bomo rešili s fosilnimi viri energije [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 12. 9. 2022 – Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor v Državnem zboru danes obravnava predlog Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, ki je do 26. 9. 2022 še v javni razpravi. Zakon energetskim družbam in industriji v primeru kriznih razmer omogoča odstopanja od mejnih vrednosti emisij, določenih v okoljevarstvenih dovoljenjih. Podjetja bi lahko na podlagi teh določb preklopila na rabo bolj umazanih goriv, ne da bi ob tem morala pridobiti kakršnokoli dovoljenje ali da bi bila opravljena presoja vplivov tovrstne zamenjave goriv na okolje. Gre za slabo rešitev in velik korak nazaj, zato v Umanoteri in društvu Focus predlagajo, da se v predlogu zakona opredeljena možnost odstopanja od (v okoljevarstvenih dovoljenjih) določenih emisijskih vrednosti za industrijo črta.

Read more

Iniciativa Glas ljudstva išče prostovoljce

Iniciativa Glas ljudstva, katere del je tudi Umanotera, se po uspešni kampanji ob aprilskih državnozborskih volitvah pripravlja na jesenske volitve. Pripravili smo dopis za lokalne aktiviste, s katerim vas vabimo, da se ob prihajajočih lokalnih volitvah aktivirate v svojih občinah.

Read more

Podnebna kriza in prehranska draginja – kako rešiti dve muhi na en mah? [VABILO]

Naš sistem oskrbe s hrano je netrajnosten in neodporen na ekonomske in podnebne šoke, ki smo jim že priča in ki jih lahko v še večji meri pričakujemo v prihodnosti. Brez odločnih in učinkovitih ukrepov se aktualna prehranska draginja lahko sprevrže v stalnico, čedalje hujša podnebna kriza pa jo bo še poglabljala.

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj vabi na okroglo mizo

Podnebna kriza in prehranska draginja – kako rešiti dve muhi na en mah?

v ponedeljek, 26. septembra 2022, od 11. do 12.40 ure

Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana in ZOOM

Read more

Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb

Skoraj dve leti sta že minili od pričetka desetletja, v katerem se morajo izpusti v Evropi zmanjšati za vsaj 55 % (oziroma še bolje za 65 %), da bi omejili prispevek evropskega kontinenta h globalnemu segrevanju in posledičnim podnebnim spremembam [1]. V zadnjem času so sicer pandemija, vojna in inflacija nekoliko zasenčile politična prizadevanja za dosego podnebne nevtralnosti do sredine stoletja, vendar nam narava še naprej pošilja ostre opomnike. Stoletne padavine in poplave, nedavni vročinski val in zgodovinski gozdni požari tako kažejo, da podnebna kriza traja že (pre)dolgo in da ni nekaj, kar se bo zgodilo šele v oddaljeni prihodnosti.

Slovenija je resda dosegla zadane podnebne cilje za leto 2020, vendar je razloge za to pripisati predvsem kombinaciji začetnih neambicioznih ciljev ter zmanjšanja gospodarskih aktivnosti in prometa (zaradi pandemije) in ne toliko velikim strukturnim reformam.

Read more

Pilotno izvajanje sodelovalne igre: Izobraževanje mladih o podnebju prijaznejši hrani

Umanotera je v sklopu projekta Podnebni meni: Spodbujanje trajnostnega in zdravju prijaznejšega prehranjevanja razvila sodelovalno igro na temo podnebju in zdravju prijaznejše prehrane. Namen sodelovalne igre je na poučen in interaktiven način opolnomočiti učence in dijake o povezavi med tem, kar jemo, in podnebnimi spremembami. Read more

Usposabljanje za izobraževalce: Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb [VABILO]

Hrana je več kot zgolj to, kar jemo. Predstavlja enega izmed gradnikov naših družb in kultur, prek hrane se kaže naš odnos do sveta, ki nas obdaja. Trenutni svetovni sistem oskrbe s hrano povzroči skoraj tretjino vseh antropogenih izpustov toplogrednih plinov in je tako eden izmed glavnih vzrokov za podnebno krizo, poleg tega pa vodi v pospešeno izginjanje biotske raznovrstnosti ter v zniževanje kakovosti pitne vode in zmanjševanje rodovitnosti tal.

 

Umanotera vabi na usposabljanje

Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb

 

28. septembra 2022 od 16.30 do 19.00 v Grand Hotelu Union v Ljubljani Read more

Razstava Na vroči strani Alp v Atriju ZRC SAZU

Razstava Na vroči strani Alp, ki smo jo v Umanoteri pripravili v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, do 21. julija gostuje v (prijetno hladnem) Atriju ZRC SAZU. Vabljeni na ogled!

Read more

MEDNARODNA POLETNA ŠOLA POLITIČNE EKOLOGIJE: “OKOLJSKA KRIZA JE POLITIČEN, NE TEHNIČEN PROBLEM.”

Z okroglo mizo Pravične tranzicije – poti naprej se je končala Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022, ki je v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE potekala med 27.6. in 1.7. na Fakulteti za družbene vede. Skupaj 200 udeležencev – domačih in tujih študentov, svetovno uveljavljenih raziskovalcev in predavateljev, predstavnikov civilne družbe, uradnikov in drugih, je na poletni šoli pridobivalo znanja o novih konceptih reševanja večplastne podnebne in družbene krize ter pravičnem zelenem prehodu.

Read more