Strateški načrti skupne kmetijske politike ne bodo dosegali ciljev Zelenega dogovora

European Environmental Bureau in BirdLife Europe sta naredila prvo oceno osnutkov strateških načrtov izvajanja skupne kmetijske politike, tudi slovenskega, in ugotavljata, da velika večina strateških načrtov skupne kmetijske politike biodiverzitetne in podnebne krize ne obravnava ustrezno. Poročilo se nanaša na 21 pregledanih planov.

Read more

Odprte prijave za Mednarodno poletno šolo politične ekologije 2022 [VABILO]

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022 – Novi koncepti za pravične tranzicije: k dobremu življenju znotraj planetarnih omejitev

Večplastne krize okolja in družbe nas ženejo k iskanju alternativnih rešitev za organizacijo našega družbenega, gospodarskega in institucionalnega ustroja. Številne tranzicije se že dogajajo, a različni akterji jih razumejo in do njih pristopajo zelo različno. Tranzicije ne pomenijo zgolj tehnoloških sprememb: pomenijo predvsem spremembe v družbi, vedenju, kulturi in oblikah politike. Tranzicije v nizkoogljično družbo morajo biti pravične, poštene, vključujoče, participativne, deliberativne, solidarnostne in transdisciplinarne. Voditi nas morajo v pluralistične družbe, ki bodo živele dostojno in solidarno znotraj planetarnih omejitev. Za soustvarjanje tranzicij potrebujemo prostore za razmislek in deliberacijo, da se izognemo reproduciranju »odvisnosti od poti« in ustvarjanju še globljih izzivov.

Read more

Začetek izvajanja aktivnosti v okviru projekta Onkraj zgodb

Umanotera je ena izmed partnerskih organizacij pri projektu Onkraj zgodb, v katerem bomo naslavljali teme, povezane s podnebnimi migracijami. V sklopu projekta bo organiziranih tudi nekaj usposabljanj, prvo pa je na temo zelenega sistema delovanja organizacije pripravila Umanotera.

Read more

Nova študija: sodelovanje skupnosti za prehod v nizkoogljično družbo prinaša mnoge koristi

Skupnosti so lahko del rešitve za prehod v nizkoogljično družbo in pomemben člen pri krepitvi odpornosti na različne krize. Družbene, gospodarske in okoljske koristi skupnostnih praks potrjuje tudi nova študija “Podnebne pobude, ki jih vodijo skupnosti”. Nastala je na pobudo organizacij Focus in Umanotera v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, vključuje pa predstavitve 19 dobrih praks in izpostavlja priložnosti za Slovenijo.

Read more

Prevzem odzivov političnih strank na zahteve iniciative Glas ljudstva

Iniciativa Glas ljudstva, katere podpisnica je Umanotera, je pred nekaj tedni političnim strankam pred aprilskimi državnozborskimi volitvami predala zahteve z različnih družbenih področij. Danes so stranke na Trgu republike vrnile svoje odzive nanje.

Read more

Posodobljen dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo

V branje vam predlagamo posodobljen dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo. V njem so na enem mestu predstavljeni vzroki za podnebne spremembe in njihove posledice na globalni ravni, posledice podnebnih sprememb v Sloveniji ter projekcije podnebnih sprememb pri nas. 

Read more

Z Občino Črna na Koroškem bomo sodelovali pri razvoju zelenega turizma

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Črni na Koroškem se tega zavedajo, zato so se z veseljem vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajamo v Umanoteri in društvu Focus. Občini Črna na Koroškem bomo tako v letošnjem letu nudili podporo v smeri razvoja zelenega turizma. 

Read more

Poziv vladam: Ustavimo uničevanje svetovnih gozdov!

Okoljske organizacije, združene v kampanji #Together4Forestspozivamo nacionalne vlade, naj omejijo prispevek EU k uničevanju gozdov in ekosistemov ter kršitvam človekovih pravic po svetu. V štirinajstih državah EU* so potekale akcije z namenom ozaveščanja o kritično visoki stopnji krčenja svetovnih gozdov. V pismu, ki smo ga naslovili na EU, pa nas je več kot 100 organizacij civilne družbe EU pozvalo, naj izkaže vodilno vlogo na področju varstva okolja in z učinkovito in močno zakonodajo poskrbi, da uničevanje gozdov ne bo več nevidna sestavina izdelkov, ki jih kupimo v supermarketu. 

Read more

Predavanje o zelenem sistemu delovanja organizacije in izvedbi trajnostnih dogodkov [VABILO]

Umanotera v okviru projekta Onkraj zgodb pripravlja brezplačno

predavanje o zelenem sistemu delovanja organizacije in izvedbi trajnostnih dogodkov.

Primarno je predavanje namenjeno partnerskim organizacijam v konzorciju, ker pa gre za široko temo, ki je v času podnebne krize zelo relevantna, so toplo vabljene tudi ostale zainteresirane civilnodružbene organizacije.

Read more

“Zeleno” okrevanje EU ovirajo naložbe v fosilna goriva in ogrožanje narave

Najnovejše poročilo organizacij CAN Europe in CEE Bankwatch Network ugotavlja, da države v 672 milijard evrov vreden sklad EU za okrevanje vključujejo naložbe, ki bodo zelo verjetno škodile okolju in podnebju. Tudi slovenski načrt za okrevanje zaznamujejo premajhne naložbe v obnovljive vire energije in trajnostno mobilnost ter potencialno škodljivi projekti za okolje.

Read more