Okolju in zdravju prijaznejša hrana – kako jo prepoznamo? [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 31. 5. 2022 – »Za naslavljanje podnebne in okoljske krize je nujno, da potrošniki sprejemamo bolj trajnostne prehranske odločitve, hkrati pa je ključno, da se s problemom zelenega zavajanja soočimo tudi na sistemski ravni,«  se je strinjalo več kot 100 udeležencev spletnega dogodka o okolju in zdravju prijaznejši hrani, ki ga je organizirala Umanotera v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije.

Read more

Kako izračunamo ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov

Odnos med podnebjem in turizmom je dvosmeren. Podnebne spremembe vplivajo na turizem, saj povišanje temperatur in vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki povsod po svetu že vplivajo na konkurenčnost destinacij in povzročajo pomembne spremembe turističnih tokov. Hkrati pa turizem z emisijami toplogrednih plinov povzroča podnebne spremembe. Največji delež emisij pri tem povzročajo prevozi turistov. Ko razmišljamo o zmanjšanju vpliva turizma na podnebne spremembe, se je zato smiselno v prvi vrsti osredotočiti na ukrepe na področju mobilnosti oziroma prevozov turistov. Ogljični odtis pa je tisto orodje, ki nam omogoči prepoznati največje vire emisij in s tem najmočnejše vzvode ukrepanja.

Read more

Podnebno nevtralen kolesarski izlet po Ljubljani

V okviru konference CARE4CLIMATE: Z uspešnimi praksami do podnebne nevtralnosti Umanotera organizira kolesarski terenski izlet v Ljubljani, pri katerem bodo udeleženci od blizu spoznali nekaj dobrih podnebnih praks v prestolnici.

Read more

Demonstracijski projekt na Kraterju [VIDEO]

Umanotera in Focus v sodelovanju z društvom za razvoj trajnostnega oblikovanja Trajna na Kraterju vzpostavljata nov demonstracijski projekt: prenosni ogrevalni sistem zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja, ki prihaja s področja energetske samooskrbe.

O novem demonstracijskem projektu smo pripravili krajši video, v katerem Primož Turnšek odgovarja na naslednja vprašanja:

  • Kaj je vroče kompostiranje?
  • Zakaj so se v Trajni tega projekta lotili?
  • Katere so potrebne komponente za izvedbo projekta?
  • Kako pomembna je skupnost?
  • V katera druga okolja bi ta projekt lahko prenesli?
  • Ali jim je poskus v prvo uspel?

Read more

Nov projekt o podnebnih migracijah – Otok X

Od letošnje pomladi izvajamo nov projekt, Otok X, v katerem bomo povezali posledice podnebnih sprememb, migracije in naš lastni življenjski slog ter spodbudili družbeno aktivacijo mladih s kreativno kampanjo Ambasadorji prihodnosti. V novem šolskem letu vas tako čakajo nove gledališke interaktivne predstave Otok X o podnebnih migracijah, v katerih bodo mladi na izkustveni način spoznavali različne scenarije o stanju našega sveta in prihodnosti, ki jo bodo »pisali« sami v predstavi.

Read more

Leto neizpolnjenih pričakovanj, a tudi zmage skupnosti

Dragi prijatelji, podpornice, partnerji in soaktivistke,

Mesec maj je poleg precej toplejših dni prinesel tudi Umanoterino letno poročilo 2021.

V njem si lahko preberete, kako smo tudi v lanskem letu, ki je bilo ponovno zaznamovano s pandemijo in s prilagajanjem nanjo, delovali v smeri bolj trajnostne družbe. Podnebna kriza in kriza biotske raznovrstnosti sta namreč še kako prisotni – zato je ukrepanje na tem področju nujno potrebno. Četudi v javnih diskurzih ni bilo veliko prostora za podnebne in okoljske teme, smo ga prek rednega opozarjanja na izzive in priložnosti s področja trajnostnega razvoja ves čas ustvarjali sami. Nastopali smo v medijih in izdajali publikacije, sodelovali smo v delovnih skupinah in na odločevalce naslavljali konstruktivne predloge, organizirali smo dogodke (tudi v živo) in se mnogih, organiziranih v režiji drugih, tudi redno udeleževali.

Read more

Vlada naj stori več v boju s podnebno krizo in za razvoj OVE [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ob prihajajočem dnevu podnebnih sprememb in sklicu prve seje novega Državnega zbora si želimo, da bi nova zasedba političnih predstavnikov pokazala več volje in odločnosti v spopadanju s podnebno krizo ter senzibilnosti do varovanja narave in prostora. 

 

Ljubljana, 13. 5. 2022 – Pandemija koronavirusa in ruska vojaška agresija sta okupirali pozornost ljudi in politike. Vendar pa dejstvo, da podnebna kriza trenutno ni ena izmed prvenstvenih skrbi ljudi, ne pomeni, da se je ta grožnja obstoju človeške civilizacije kakorkoli zmanjšala – prej nasprotno. Posledice podnebnih sprememb vse bolj čutimo in te neposredno ogrožajo našo blaginjo. Če so ljudje zaradi drugih katastrof nekoliko pozabili na podnebne spremembe, si politika tega ne more in ne sme privoščiti. Ob prihajajočem dnevu podnebnih sprememb, ki ga obeležujemo to nedeljo, 15. maja, in prvi seji novega Državnega zbora Umanotera nove politične predstavnike poziva, da boj s podnebno krizo vzamejo resno in ga umestijo med prioritete svojega političnega dela. 
Read more

Poraba EU sredstev v Srednji in Vzhodni Evropi [VABILO]

Prehod v podnebno nevtralnost, h kateremu se je EU zavezala z Evropskim zelenim dogovorom (European Green Deal – EGD), bo zahteval velike spremembe v javnem financiranju in spodbudah. Pomembno je, da so EU sredstva porabljena učinkovito – za zaščito okolja in podnebja. Kakšno je stanje v Centralni in Vzhodni Evropi?

 

Umanotera vas vabi na spletna seminarja

 

  • Kako zeleno bo EU financiranje v Centralni in Vzhodni Evropi?

v torek, 17. maja 2022, od 13.00 do 15.00 na Zoom-u

in

  • Uporabni primeri: Poraba EU sredstev v Centralni in Vzhodni Evropi

v ponedeljek, 30. maja 2022, od 12.00 do 14.00 na Zoom-u

 

Read more

Ogljični odtis destinacije zaradi prevozov turistov – kako ga izračunamo? [VABILO]

Turizem je bil pred izbruhom epidemije sektor z nevzdržno rastočimi izpusti toplogrednih plinov. Večinski delež jih nastane zaradi prevozov. Številne napredne turistične destinacije že zasledujejo ambiciozne cilje zmanjševanja svojih izpustov in tako prevzemajo odgovorno vlogo pri spoprijemanju s podnebno krizo. Pri identificiranju prioritetnih ukrepov in spremljanju njihovih učinkov je merjenje izpustov ključnega pomena. Umanotera vas […]

Okolju in zdravju prijaznejša hrana – kako jo prepoznamo? [VABILO]

Potrošniki lahko s svojimi trajnostnimi nakupovalnimi izbirami pomembno prispevamo k naslavljanju podnebne krize, hkrati pa poskrbimo tudi za svoje zdravje. Pri tem nam pomagajo okoljski znaki in certifikati. Vendar pa je v množici oznak predvsem na živilskih izdelkih težko prepoznati tiste, ki so zaupanja vredni in nam zagotavljajo, da so izbrani izdelki resnično okolju in zdravju prijazni. Zato je pomembno, da se o teh temah informiramo in kot ozaveščeni potrošniki sprejemamo bolj trajnostne odločitve – tudi pri hrani.

Umanotera vas v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije vabi na spletni dogodek

Okolju in zdravju prijaznejša hrana – kako jo prepoznamo?

v torek, 31. maja 2022,  od 10. do 11.15 ure na Zoom-u

Read more