Izvedeno drugo usposabljanje za izobraževalce: Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb

Samo s spremembo prehranjevalnih navad ne bomo rešili podnebne krize, hkrati pa podnebne krize ne moremo ustrezno nasloviti brez spremembe prehranjevalnih navad. Veliko izobraževalno in motivacijsko moč na tem področju imajo tudi izobraževalci, ki mlade seznanjajo s podnebju in zdravju prijaznejšo hrano, in tako na dolgi rok spreminjajo vsakodnevne prehranske navade ter s tem prispevajo k zmanjšanju negativnih vplivov na naravo in podnebje.

V Umanoteri smo v 28. septembra 2022 uspešno izvedli drugo usposabljanje za izobraževalce, na katerem je beseda tekla o poučevanju (pre)hrane v času podnebnih sprememb. Usposabljanja se je udeležilo 26 izobraževalcev, ki smo jim predstavili nabor konkretnih aktivnosti, ki jih lahko uporabijo pri svojem delu, eno izmed pripravljenih delavnic pa smo preizkusili tudi v praksi. Seveda pa na dogodku ni manjkala tudi podnebju prijaznejša pogostitev. Fotografije z usposabljanja si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Read more

Iniciativa Glas ljudstva predstavlja predsedniški Volitvomat

Glas ljudstva, iniciativa, ki združuje več kot 100 civilnodružbenih organizacij ter več tisoč posameznic in posameznikov z vseh družbenih področij in iz celotne Slovenije, je na novinarski konferenci 28. septembra 2022 predstavila predsedniški Volitvomat ter odzive kandidatov in kandidatk na nekaj ključnih vprašanj.

Read more

Podnebna kriza in prehranska draginja – akutno krizo je treba reševati z dolgoročnimi trajnostnimi ukrepi [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 26. 9. 2022 – »Nujno je že danes sprejeti trajnostne ukrepe za zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno hrano po dostopnih cenah za vse, ki ima hkrati najmanjši možen vpliv na podnebje in okolje,« je bilo sporočilo okrogle mize Podnebna kriza in prehranska draginja – kako rešiti dve muhi na en mah?, ki je v organizaciji Umanotere potekala v Hiši EU v Ljubljani. Brez spremembe v načinu proizvodnje in potrošnje hrane ne moremo v zadostni meri nasloviti podnebne krize, ki po drugi strani močno vpliva na pridelavo in ceno hrane.

Podnebne spremembe so v letošnjem letu zopet pokazale svojo moč, kar se je v Sloveniji močno odrazilo tudi na področju kmetijstva, ki je kot gospodarska dejavnost najbolj izpostavljeno njihovim vplivom. »Vplivi podnebnih sprememb se prej ali slej odrazijo na ceni hrane,« je v uvodnem nagovoru poudarila Nika Tavčar iz Umanotere in pri tem izpostavila dolgoročnost podnebne krize, ki bo tudi po izteku epidemije in koncu vojne v Ukrajini vodila do vse zahtevnejše in po vsej verjetnosti tudi dražje pridelave hrane. Zato je že danes nujno sprejeti »dolgoročne okoljsko in socialno odgovorne sistemske rešitve, s katerimi bi prehransko draginjo in podnebno krizo naslovili hkrati.«
Read more

Kako so v Kranju znižali ogljični odtis kulinarične prireditve za skoraj 40 %?

Alpske regije in njihovi prebivalci so zaradi podnebnih sprememb prizadeti bolj kot druge regije, pri čemer je turizem med najbolj ranljivimi sektorji. Občina Kranj je kot turistična destinacija prejemnica zlatega znaka Slovenia Green Destination in je zavezana razvoju trajnostnega turizma. V svojem akcijskem načrtu ima zato opredeljene aktivnosti na področju turizma, katerih namen je zmanjšati emisije toplogrednih plinov in izboljšati zmožnost sektorja za prilagajanje podnebnim spremembam. Mestna občina Kranj se je za izvedbo teh nalog povezala z organizacijama Umanotera in Focus, ki v okviru LIFE projekta Care4Climate nudita podporo lokalnim skupnostim pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti.

Mestna občina Kranj in Zavod za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) sta 23. junija 2022 na Gradu Khislstein že drugič organizirala kulinarični dogodek Kranjska dolga miza in pri tem poskušala čim bolj slediti zelenim načelom z nagovorom udeležencev k trajnostni mobilnosti, izogibanjem uporabe plastike za enkratno uporabo, pripravo obrokov iz lokalnih sestavin ter preprečevanjem zavržene užitne hrane. Namen dogodka je tudi v lokalnem okolju spodbuditi ozaveščenost o podnebnih spremembah in njihovem blaženju.

Read more

Podnebju in okolju prijaznejša hrana: RASTLINSKE ALTERNATIVE MESU [VABILO]

Pot do trajnostne, podnebno nevtralne družbe ni mogoča brez spremembe načina prehranjevanja. Pri tem je povečanje deleža hrane rastlinskega izvora oziroma zmanjšanje potrošnje mesa in mlečnih izdelkov med ukrepi, s katerimi lahko posamezniki največ prispevamo k blaženju podnebnih sprememb. Ta prehod nam lahko olajšajo rastlinski nadomestki mesa, ki jih je danes že moč najti na trgu.

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj vabi na spletni dogodek z okroglo mizo

Podnebju in okolju prijaznejša hrana:

RASTLINSKE ALTERNATIVE MESU

v četrtek, 6. oktobra 2022, od 10. do 11.30 ure

ZOOM

Read more

Energetske krize ne bomo rešili s fosilnimi viri energije [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 12. 9. 2022 – Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor v Državnem zboru danes obravnava predlog Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, ki je do 26. 9. 2022 še v javni razpravi. Zakon energetskim družbam in industriji v primeru kriznih razmer omogoča odstopanja od mejnih vrednosti emisij, določenih v okoljevarstvenih dovoljenjih. Podjetja bi lahko na podlagi teh določb preklopila na rabo bolj umazanih goriv, ne da bi ob tem morala pridobiti kakršnokoli dovoljenje ali da bi bila opravljena presoja vplivov tovrstne zamenjave goriv na okolje. Gre za slabo rešitev in velik korak nazaj, zato v Umanoteri in društvu Focus predlagajo, da se v predlogu zakona opredeljena možnost odstopanja od (v okoljevarstvenih dovoljenjih) določenih emisijskih vrednosti za industrijo črta.

Read more