Umanoterina novoletna čestitka

Dragi prijatelji, podpornice, partnerji in so-aktivistke,

V letu 2022 se je zdravstvena kriza, ki je krojila naše delovanje zadnja tri leta, počasi, a vztrajno začela umirjati, na žalost pa ne moremo enako trditi za drugi vseprisotni krizi – podnebno in ekosistemsko. V Umanoteri smo si tako še naprej dnevno prizadevali za udejanjanje načel trajnostnega razvoja tako na sistemski kot na individualni ravni.

Ob koncu leta bi se vam – vsem, ki nas spremljate in z nami tako ali drugače sodelujete – radi iskreno zahvalili za izkazano zaupanje in čas, ki ste ga namenili našim (skupnim) aktivnostim. V kolikor bi naše delovanje radi obenem podprli tudi finančno, nam do konca leta lahko v eni minuti brezplačno namenite 1 % svoje dohodnine.

Naj bodo zadnji decembrski dnevi umirjeni in naj s seboj prinesejo toplino, čarobnost ter prepričanje v bolj trajnostno leto 2023 – v vseh pomenih besede. Novo leto naj vam nakloni dobršno mero zaupanja v spremembe, ki jih s skupnimi močmi lahko dosežemo.

Sr(e)čno,

Ekipa Umanotere

O povezavi med hrano in podnebjem v globalnem kontekstu

O podnebnih spremembah in vplivu potrošnje in proizvodnje hrane smo predavali tudi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. V okviru študijskega krožka Človek, zdravje, medicina je predavanju prisluhnilo 22 slušateljev_ic, ki so se strinjali, da je tudi vprašanje hrane (četudi to na prvi pogled morda ni razvidno) globalno vprašanje.

Read more

Ena minuta za okolje

Preteklo je še eno leto in tu je že praznični december, ko lahko z 1 % dohodnine razveselite nevladne organizacije, kot je Umanotera. Za razliko od drugih daril vas to nič ne stane – nam pa omogoča, da na področju okolja v smeri bolj trajnostne družbe še bolj zavzeto opravljamo ozaveščevalno, izobraževalno, zagovorniško in raziskovalno delo.

Z vašo brezplačno podporo bomo v letu 2023 lahko še bolj udarni in odzivni! Read more