Ekskurzija s strokovnim posvetom o trajnostnih dogodkih [VABILO]

Trajnostni dogodki so za organizatorje in udeležence odlična priložnost, da pokažemo
trajnostne prakse in ozaveščamo posameznike, organizacije in družbo. Na ta način aktivno
doprinesemo k reševanju podnebne in okoljske krize ter drugih družbenih izzivov.

 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in
FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023
vabita

V PLANICO NA EKSKURZIJO S STROKOVNIM POSVETOM O
TRAJNOSTNIH DOGODKIH

1. MAREC 2023
NORDIJSKI CENTER PLANICA
(z organiziranim prevozom iz Ljubljane)

Read more

Izjava Umanotere ob izsekavanju Rožnika

V Umanoteri se pridružujemo zaskrbljenosti zaradi obsega in načina izvedbe sečnje v gozdu v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Ogorčeni smo nad ravnanjem ljubljanske območne enote Zavoda za gozdove in Mestne občine Ljubljana, ki se pred grobim posegom v mestni gozd nista posvetovali z relevantnimi strokovnimi institucijami in zainteresirano javnostjo. Tako je ostalo preslišano mnenje Zavoda RS za varstvo narave, da s postopno, časovno in prostorsko prilagojeno sečnjo ne bi tako izrazito posegli v socialne in ekološke funkcije mestnega gozda, hkrati pa bi v daljšem časovnem obdobju lahko dosegli enako realizacijo načrtovanega poseka.

Kot so izpostavili v IPoP, je ob posegih v tako pomembno območje potrebno sporazumevanje vseh vpletenih v javno korist. Prebivalci bi morali biti s procesi in vsebino planov pravočasno in izčrpno seznanjeni in smiselno vključeni v sprejemanje odločitev.

Ker se kljub kritičnim mnenjem stroke in pozivom civilne družbe sečnja nadaljuje, Mladi za podnebno pravičnost jutri, 17. januarja ob 15:30, organizirajo Protest proti izsekavanju Rožnika.

 

Uporabljena fotografija: Sanja Fidler

Uspehi iniciative Glas ljudstva v letu 2022

Ob zaključku leta smo v iniciativi Glas ljudstva pogledali nazaj na naše podvige in jih malo prešteli. Tako bo jasno, da smo na napredek pri organiziranju civilne družbe z razlogom ponosni.

Read more

Strokovna ekskurzija v Planico: »S TRAJNOSTNIMI DOGODKI DO OGLJIČNO NEVTRALNE IN Z VIRI UČINKOVITE DRUŽBE« [VABILO]

Trajnostni dogodki so odlična priložnost, da organizatorji izkažete svojo aktivno vlogo pri reševanju podnebne krize in hkrati izkoristite svoj potencial za spodbujanje trajnostnih praks posameznikov in organizacij.

FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023 in
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

vabita na strokovno ekskurzijo v Planico – Dolino svetovnih prvenstev

»S TRAJNOSTNIMI DOGODKI DO OGLJIČNO NEVTRALNE IN Z VIRI UČINKOVITE DRUŽBE«

v sredo, 1. marca 2023
Nordijski center Planica, Slovenija

Read more

Spletni tečaj o podnebnih migracijah in globalnem učenju

V okviru projekta Onkraj zgodb je nastal interdisciplinarni spletni tečaj, v katerem so naslovljene teme okoljske in podnebne krize v povezavi s podnebnimi migracijami, udeleženci pa bodo spoznali orodja za naslavljanje globalnih izzivov. Tečaj se bo pričel 13. 2. 2023.

Read more