Študije primerov učinkov podnebne krize na lokalnih ravneh s perspektive mladih

V okviru spletnega tečaja, ki smo ga razvili znotraj projekta Onkraj zgodb, so mladi iz Slovenije, Avstrije, Bosne in Hercegovine in Španije sami pripravili enega izmed učnih modulov, v katerem so predstavljali lokalne primere vpliva podnebnih sprememb in migracij in te obravnavali z lastne perspektive. Read more

Velik korak naprej – Evropski parlament podprl obravnavo uredbe EU o obnovi narave [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Zadnja ocena Evropske agencije za okolje je pokazala, da evropska biodiverziteta izjemno hitro upada. Mnoge vrste, habitate in ekosisteme, ki so ključni za kvaliteto naših življenj in naše zdravje, ogrožajo širjenje mestnih območij, netrajnostno kmetijstvo in gozdarstvo ter onesnaževanje. Nujno je, da naravo zaščitimo, da bi spreobrnili trenutni trend, pa bo potrebnih veliko dodatnih prizadevanj. 

Ljubljana, 12. 7. 2023 – Evropski poslanci so danes podprli obravnavo uredbe EU o obnovi narave, kar je pomemben korak v smeri Evrope, v kateri smo pripravljeni poplačati dolg naravi, ki smo si ga prislužili v preteklosti z njenim prekomernim izkoriščanjem in onesnaževanjem. Sprejem uredbe bi pomembno pripomogel k izvajanju Strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030: Vračanje narave v naša življenja. Nevladne organizacije s področij trajnostnega razvoja in urejanja prostora izid močno pozdravljamo. 

Read more