V letu 2020 smo obeležili 25. leto delovanja Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Naša pot se je začela leta 1995 s prvim projektom Agenda 21 za Slovenijo, v katerem smo želeli oblikovati pozitivno vizijo razvoja v obdobju tranzicije, ko se naša država ni približevala modelu trajnosti, temveč se je začela od njega oddaljevati. Namesto klasičnega okoljevarstva smo se usmerili v napredno, sistemsko paradigmo trajnostnega razvoja, ki jo je leta 1992 uveljavila svetovna konferenca v Riu de Janeiru.

Do danes se je spremenilo marsikaj, Umanotera pa še vedno o(b)staja in že petindvajset let sistematično, povezovalno in kontinuirano spodbuja teme trajnostnega razvoja. Trajnostni razvoj razumemo kot dinamično ravnovesje med človekom in naravo, ki omogoča socialno pravičnost in medgeneracijsko solidarnost. Trajnostni razvoj pomeni tudi, da namesto naravnih dobrin, ki so omejene, izkoriščamo neomejene zmogljivosti našega razuma. Le tako bomo lahko naše okolje in z njim naravne vire zapustili naslednjim generacijam v čim boljšem stanju. Način našega delovanja, vključno z Umanoterino okoljsko politiko, pa dokazuje, da načela, ki jih zagovarjamo, tudi uresničujemo pri našem delu. V svoji 25-letni zgodovini je Umanotera samostojno in v sodelovanju z drugimi organizacijami izvedla več kot 130 projektov (aktualne kampanje in projekti, pretekle aktivnosti), pri čemer je vedno dajala poudarek strokovnosti in profesionalizaciji. Leta 2010 je Ministrstvo za okolje in prostor Umanoteri podelilo status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju varstva okolja. Od leta 2017 je vpisana tudi v evidenco raziskovalnih organizacij.

Ker se v Umanoteri zavedamo pomena in moči povezovanja in sodelovanja različnih deležnikov pri naslavljanju pomembnih izzivov s področja trajnostnega razvoja, svojo vlogo vidimo tudi v povezovanju širokega nabora ciljnih skupin – nevladnih organizacij, občin in lokalnih skupnosti, podjetij, strokovnih združenj in izobraževalnih institucij, mladih, medijev in odločevalcev na lokalni, nacionalni in EU ravni. V ta namen smo bili pobudniki procesov kot so Zmenek s Slovenijo in Manifest civilne družbe za razvoj Slovenije ter Krčenje prostora civilne družbe, Umanotera pa je tudi že 11 let koordinator mreže nevladnih organizacij s področja trajnostnega razvoja Plan B za Slovenijo, v okviru katere krepimo našo zagovorniško vlogo ter prispevamo k reševanju ključnih okoljskih problemov pri nas. V zadnjih letih dajemo velik poudarek komuniciranju o podnebnih spremembah, katerih posledice so vse bolj prisotne povsod okoli nas.

Vabimo vas, da se virtualno sprehodite po naši 25-letni poti ali se nasmejite ob igranju Umanoterinega 0,5% kviza.

Vsekakor pa ste vedno toplo vabljeni, da se nam pridružite – kot prostovoljec, donator ali partner. Veseli bomo vsakršne spodbude, s katero bomo ustvarjali skupno trajnostno prihodnost.

 

Zmenek s Slovenijo-Okvirni program

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

Comments are closed.