PRED ODLOČILNIM GLASOVANJEM: Dobrobit ljudi in okolja pred dobičke [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Za izenačitev emisijskih standardov sosežiga in sežiga ter strožji nadzor nad izpusti industrijskih naprav

Ljubljana, 22. februar 2024 – Na naslednji redni seji v začetku marca 2024 bodo poslanci in poslanke Državnega zbora odločali o noveli Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A). Novela, ki bi zaostrila okoljske standarde za sosežigalnice odpadkov in jih tako izenačila s tistimi za sežigalnice ter nad njimi uvedla strožji nadzor, je osnovni pogoj za reševanje zdravstvene in okoljske katastrofe v Kanalu ob Soči in drugih krajih ob sosežigalnicah odpadkov. V Umanoteri zato ponovno pozivamo izvoljene politike, da se zoperstavijo pritiskom kapitala in se postavijo na stran dobrobiti ljudi in okolja!

Read more

Kako vzpostaviti trajnostni učni poligon na prostem? [NAPOTKI]

Kako pristopiti k vzpostavljanju učnega poligona v našem kraju? Kdo so lokalni zanesenjaki, ki lahko igrajo ključno vlogo pri tem procesu? Kako v proces načrtovanja vključimo skupnost? Na kaj moramo biti pri sami vzpostavitvi še posebej pozorni? Kako poskrbeti za trajnostnost prostora in kako o njej komunicirati? Kako prostor uporabljati?

V pomoč pri iskanju odgovorov na zapisana vprašanja so vam lahko napotki za vzpostavitev trajnostnega učnega poligona na prostem, ki smo ga pripravili v Umanoteri. Koristni napotki so zanimivi za vse, ki bi vas vzpostavitev takšnega prostora zanimala ali pa bi o tem želeli več informacij. 

Read more

Odprte prijave na mednarodno poletno šolo politične ekologije 2024 “Pravični zeleni prehod: med javnim, zasebnim in skupnostnim” [VABILO]

Zavedanje o nujnosti razogljičenja se je v zadnjih letih okrepilo na vseh ravneh in pri različnih družbenih akterjih. Kritični glasovi opozarjajo, da je zeleni prehod prepočasen ali premalo ambiciozen, vse bolj glasne pa so tudi zahteve, da je treba v obzir vzeti rastoče neenakosti in da potrebujemo pravičen zeleni prehod. Ali trenutni zeleni prehod prinaša […]

Usposabljanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb uspešno izvedeno tudi v spletni obliki

Ali ste vedeli, da je povprečni skupni ogljični odtis prebivalcev_k Slovenije v tem trenutku skoraj petkrat prevelik, kar predstavlja prevelik pritisk na okolje? To je le eno izmed vprašanj, o katerih so včeraj skupaj s sodelavkama Umanotere Gajo in Niko razpravljali udeleženci_kami prvega spletnega usposabljanja o poučevanju o (pre)hrani v času podnebnih sprememb. Kar 53 izobraževalcev_k iz vse Slovenije je z aktivno udeležbo potrdilo, da je tema poučevanja o podnebju in zdravju prijaznejši hrani v našem prostoru še kako relevantna.

Read more

Za boljšo porabo evropskih sredstev za zeleni prehod: Primeri in priporočila iz Slovenije

Umanotera je pripravila poročilo dobrih in slabih praks porabe evropskih sredstev v Sloveniji, iz katerih se lahko kaj naučimo, preko njih širimo znanje in tako spodbujamo boljšo porabo teh sredstev za doseganje ciljev zelenega prehoda. Read more

Pred jutrišnjo obravnavo novele zakona ZVO-2A: pismo poslankam in poslancem

Jutri bodo poslanci in poslanke Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor odločali o usodi prebivalk in prebivalcev Kanala ob Soči in drugih krajev ob sosežigalnicah odpadkov.

Poslanci in poslanke imajo priložnost, da se namesto na stran kapitala postavijo na stran zdravja ljudi in dobrobiti narave, in sprejmejo novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), EPA 1056 – IX, ki bo zaostrila okoljske standarde za sosežigalnice odpadkov ter jih tako izenačila s tistimi za sežigalnice in nad njimi uvedla strožji nadzor.

Read more

Inovativne energetske rešitve za prihodnost brez fosilnih goriv [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 21. 12. 2023 – V novi zbirki slovenskih dobrih praks blaženja podnebnih sprememb so na področju energetike predstavljena slovenska podjetja, ki uspešno prispevajo k hitremu prehodu na bolj elektrificiran, trajnosten in prilagodljiv energetski sistem. Štiri podjetja na tem področju orjejo ledino in kažejo na priložnosti zelenega prehoda s povezovanjem proizvajalcev in porabnikov energije iz obnovljivih virov, z zagotavljanjem storitev shranjevanja, z uporabo zelenega vodika v industrijskih procesih ter z recikliranjem in predelavo baterij. 

Read more

Medijska izjava po pogovoru o letni oceni dela vlade v luči njenih predvolilnih zavez Glasu ljudstva [SPOROČILO ZA JAVNOST]

V iniciativi Glas ljudstva smo ob koncu leta pripravili pogovor z mediji o letni oceni dela vlade v luči njenih predvolilnih zavez.

Strokovnjakinje in strokovnjaki z različnih področij, ki v okviru skupnih prizadevanj iniciative Glas ljudstva za odgovorno politiko in uresničevanje predvolilnih zahtev spremljajo delo vlade, so predstavili svoje poglede, podatke in ocene. V pripravi je tudi že drugo periodično poročilo o monitoringu uresničevanja predvolilnih zavez vlade, ki ga bomo predstavili v januarju 2024. Read more

Tlakovanje poti jedrski energiji za zaprtimi vrati [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 20. december 2023 – Proces odločanja o nadaljnji rabi jedrske energije in novih jedrskih objektih v Sloveniji je nejasen in nepregleden ter v veliki meri poteka za zaprtimi vrati. Nevladne organizacije nasprotujejo sprejemu Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije in poudarjajo, da morajo biti za informirano, kakovostno in odgovorno odločanje Državnega zbora predstavljeni vsi podatki in analize različnih scenarijev dolgoročne podnebne strategije Slovenije.

Read more

Usposabljanje “Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb” [VABILO]

Hrana je več kot zgolj to, kar jemo. Predstavlja enega izmed gradnikov naših družb in kultur, prek hrane se kaže naš odnos do sveta, ki nas obdaja. Trenutni svetovni sistem oskrbe s hrano povzroči skoraj tretjino vseh antropogenih izpustov toplogrednih plinov in je tako eden izmed glavnih vzrokov za podnebno krizo, poleg tega pa vodi v pospešeno izginjanje biotske raznovrstnosti ter v zniževanje kakovosti pitne vode in zmanjševanje rodovitnosti tal.

Umanotera vabi na usposabljanje
Poučevanje o (pre)hrani v času podnebnih sprememb
v četrtek, 25. januarja 2024, od 14.30 do 16.00
ZOOM

Read more