Podnebne spremembe in migracije: študije primerov [infolisti]

Za milijone ljudi so migracije že danes edina možnost za prilagajanje na podnebne spremembe. Suše, orkani, poplave in dvigovanje morske gladine – vse to sili ljudi v selitve. Za bolj poglobljeno spoznavanje podnebnih migracij in vzrokov zanje so bile v okviru projekta Onkraj zgodb pripravljene študije primerov šestih regij, ki so trenutno že zelo močno prizadete zaradi podnebnih sprememb in katerih prebivalci so se že prisiljeni seliti tudi zaradi njihovih posledic. Predstavljena območja so: Bolivija, Mjanmar in Bangladeš, Pacifiška regija, Palestina, Sahel in Uganda. 

Read more

Priprava ključnih podnebnih politik – ponovno zamujena priložnost? [SPOROČILO ZA JAVNOST]

V teh dneh sta se odvijala ključna procesa bodoče podnebne politike, ki bosta odločilna za potrebno podnebno ukrepanje do 2030 in ki naj bi tudi zagotovila, da se bo implementacijski deficit podnebnega ukrepanja v Sloveniji odpravil. Prav zato je normativni poseg na področje izvajanja podnebnih ukrepov nujen.

Ljubljana, 28. 6. 2023 – Ob izvajanju dveh ključnih procesov podnebne politike v mreži Plan B za Slovenijo opozarjajo na nujnost vključujoče razprave z upoštevanjem strokovnih ter na znanosti temelječih ukrepov. Vsebina prejšnji teden (s strani Vlade) potrjenega osnutka posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) je namreč v trenutni obliki podnebno, naravovarstveno in socialno nezadostna, proces priprave Zakona o podnebnih spremembah pa že kaže na zamujanje priložnosti za bolj vključujočo razpravo in s tem za vzpostavitev nujno potrebnega podnebnega dialoga. Ker sta procesa priprave obeh dokumentov še v teku, v mreži pozivajo, naj se njuna vsebina zato pripravlja v bolj vključujoči razpravi s strokovno javnostjo in ključnimi deležniki.

Read more

Ob svetovnem dnevu beguncev: Podnebne migracije se že dogajajo, hkrati pa podnebni begunci še vedno niso zaščiteni [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 19. 6. 2023 – Ob jutrišnjem svetovnem dnevu beguncev, 20. junija, ki letos poteka pod geslom »Upanje stran od doma. Svet, v katerem so begunci vedno vključeni,« v Umanoteri in Humanitasu opozarjajo na dejstvo, da je zaradi posledic podnebnih sprememb že danes razseljenih na milijone ljudi. Hkrati poudarjajo nujnost sprejetja mednarodne definicije podnebnega begunca, ki bi vodila do prepotrebne zaščite vseh, ki so zaradi posledic podnebnih sprememb primorani zapustiti svoje domove. Svoboda gibanja danes namreč ne velja enako za vse na tem planetu, neenakosti pa močno omejujejo selitve in še dodatno ogrožajo najranljivejše. Read more

Razumevanje podnebnih migracij na lokalnih ravneh in na nacionalni ravni: odzivi politik na primeru Ugande [VIDEO]

Posledice podnebnih sprememb so le redko edini dejavnik, ki vpliva na odločitev posameznika, da se preseli oziroma ostane, kjer je, lahko pa predstavljajo povečano tveganje za večplastno krizo skupaj s družbeno-ekonomskimi krizami, izbruhi bolezni, konflikti in skrajno marginalizacijo. Podnebne migracije lahko sicer predstavljajo težavo tako v bogatih kot v revnih državah, a revščina pomembno vpliva na ranljivost ljudi za podnebne šoke in stresne dejavnike.

Read more

Kako vzpostaviti sistem ogrevanja z vročim kompostiranjem? [VIDEO]

Video o demonstracijskem projektu na Kraterju je ugledal luč sveta! Umanotera in društvo Focus sta v sodelovanju združila moči pri vzpostavitvi novega demonstracijskega projekta, ki tokrat prihaja s področja energetske samooskrbe. Na skupnostnem začasnem prostoru Krater v Ljubljani smo vzpostavili projekt prenosnega ogrevalnega sistema zunaj omrežja s pomočjo vročega kompostiranja. Otvoritev je potekala 30. junija 2022. V videoposnetku so dokumentirane faze priprave eksperimenta in refleksija ter spoznanja, pridobljena tekom projekta in ob njegovem zaključku.

Read more

O (pre)hrani v času podnebnih sprememb z izobraževalci_kami

Ali ste vedeli, da je povprečni skupni ogljični odtis prebivalcev_k Slovenije v tem trenutku skoraj petkrat prevelik? To je le eno izmed vprašanj, o katerih so prejšnji teden skupaj sodelavkama Umanotere Gajo in Niko razpravljali udeleženci 3. regijskega srečanja vodij timov Zdravih šol v ljubljanski regiji.

Read more

Podnebni meni za lokalno skupnost [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Za naslavljanje podnebne in ekosistemske krize so spremembe v načinu oskrbe s hrano nujne, pri čemer je poleg lokalnosti hrane potrebno zasledovati tudi ostale vidike podnebnega menija

Ljubljana, 2. 6. 2023 – Že 8. nacionalna konferenca o trajnostnem upravljanju z viri skupnosti je postregla s posebnim menijem – več kot 100 udeležencev se je strinjalo s tem, da je nastopil »skrajni čas za preoblikovanje prehranskih sistemov v smeri spodbujanja bolj trajnostne in zdrave prehrane, saj to lokalnim skupnostim prinaša mnogotere koristi.« Dobre tuje in domače prakse že danes kažejo, da je pot do tja možna, poleg sprememb v prehranskih vzorcih pa je potrebna tudi večja podpora na ravni občin, regij, države ter EU.

Read more

Dogodek o uporabi načela “da se ne škoduje bistveno”

V maju se je v organizaciji Umanotere odvil dogodek o uporabi načela “da se ne škoduje bistveno” (ang. do no significant harm; DNSH). Namen je bil zainteresirane članice mreže Plan B za Slovenijo, ki jo koordinira Umanotera, seznaniti s tem relativno novim instrumentom Evropske komisije za vrednotenje naložb glede na njihov vpliv na okolje in naravo, seznanitev z nekaterimi dosedanjimi primeri njegove uporabe in razmislek o tem, kako načelo učinkovito uporabljati pri prizadevanjih v prihodnosti. Read more

O podnebnih spremembah in (pre)hrani v času Tednov vseživljenjskega učenja

V Umanoteri nadaljujemo z gostovanji po šolah s sodelovalno igro o podnebju in zdravju prijaznejši (pre)hrani, katere namen je na poučen in interaktiven način opolnomočiti učence in dijake o povezavi med tem, kar jemo, in podnebnimi spremembami. V Tednu vseživljenjskega učenja smo tako gostovali na Srednji šoli za gastronomijo in turizem Ljubljana, kjer so se s tematiko (pre)hrane  v času podnebnih sprememb spoznavali dijaki 3. letnikov. 

Read more

Leto pretresov in izjemne politične participacije [Umanoterino letno poročilo 2022]

Dragi prijatelji, podpornice, partnerji in soaktivistke,

Mesec maj zaključujemo s pogledom nazaj in z najnovejšim letnim poročilom. Umanoterino letno poročilo 2022 najdete tukaj, v njem pa se leta pretresov in izjemne politične participacije spominjamo skozi projekte in akcije, katerih del smo bili.

Read more