V Posočju bomo sodelovali pri zmanjševanju ogljičnega odtisa turizma

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Posočju se pri razvoju turizma zavedajo, da je ohranjena narava njihov najpomembnejši razvojni vir. Hkrati pa destinacijo Dolina Soče obiskujejo čedalje bolj ozaveščeni turisti, ki pričakujejo podnebno odgovorno, nizkoogljično turistično ponudbo.

Read more

Delavnice o podnebju prijaznejši hrani v okviru Tedna globalnega učenja

Umanotera je spomladi 2022 v okviru projekta Podnebni meni razvila sodelovalno igro na temo podnebju in zdravju prijaznejše hrane, namenjeno starejšim učencem osnovnih šol in dijakom. Z izvajanjem igre smo pričeli konec junija, v novembru pa je šest izvedb, in sicer na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli v Ljubljani, na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje in v Šolskem centru Postojna, potekalo v okviru Tedna globalnega učenja, ki je letos med 14. in 20. novembrom. Read more

Kako organiziramo nizkoogljični dogodek in izračunamo njegov ogljični odtis? [VABILO]

Turistični, športni, kulinarični, kulturni in drugi dogodki so za organizatorje odlična priložnost, da izkažejo svojo aktivno vlogo pri spoprijemanju s podnebno krizo. Hkrati pa izkoristijo ozaveščevalni potencial dogodkov za promocijo podnebju prijaznejših praks ter spodbujanje sprememb v ravnanju posameznikov in organizacij. Pri tem je ogljični odtis dogodka ključno načrtovalsko in komunikacijsko orodje.

Umanotera vas vabi na spletni seminar z delavnico

Kako organiziramo nizkoogljični dogodek in izračunamo njegov ogljični odtis?

v torek, 29. novembra 2022, od 9. do 10:15 ure na spletni aplikaciji ZOOM

Read more

Slovenija na lestvici boja proti podnebnim spremembam malce višje kot lani, a še vedno neambiciozno

Danes je bila objavljena nova lestvica indeksa uspešnosti na področju boja proti podnebnim spremembam 2023* (Climate Change Performance Index – CCPI), ki ponuja pregled nad naslavljanjem podnebne krize v 59. državah in v EU kot celoti z najvišjimi izpusti toplogrednih plinov. Medtem ko so si nekatere države zastavile ambiciozne cilje v smeri podnebne nevtralnosti, ponovno niti ena izmed držav ni prejela najvišjih ocen za svoja prizadevanja na področju ohranjanja globalnega segrevanja znotraj meje 1.5 °C. Pri pripravi letošnjega indeksa je pri ocenjevanju nacionalnih politik ponovno sodelovala tudi Umanotera.

Read more

Trajnostni odzivi skupnosti na podnebno krizo in draginjo [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ne moremo si več privoščiti, da ne bi prešli na oskrbo z obnovljivo energijo in lokalno ekološko hrano ter na trajnostno mobilnost

Ljubljana, 11. 11. 2022 – 7. nacionalna konferenca Dovolj za vse, ki je potekala pod naslovom »Trajnostni odzivi skupnosti na podnebno krizo in draginjo«, je pokazala, da kljub kombinirani krizi  številne skupnostne prakse utirajo pot v podnebno nevtralno družbo. Še več – kriza lahko deluje kot katalizator, ko prehajamo od posameznih dobrih praks v pospešeno trajnostno tranzicijo na ključnih področjih življenja. 

Read more

Delavnica za javne uslužbence: vključevanje javnosti za učinkovitejše blaženje podnebnih sprememb [VABILO]

Javni uslužbenci se zavedate pomembnosti vključevanja javnosti, saj lahko tako dosežete široko podporo javnosti in s tem kvalitetnejše predpise, ki jih pripravljate. Hkrati se z aktivnim vključevanjem javnosti izognete marsikateri oviri in obenem povečate občutek soustvarjanja procesov, ki so navsezadnje namenjeni prav prebivalcem.

Read more

Infolisti s smernicami za bolj zeleno in vključujoče (delovno) okolje

Umanotera je ena izmed partnerskih organizacij na projektu Onkraj zgodb, ki naslavlja teme, povezane s podnebnimi migracijami. V sklopu projekta so bili pripravljeni infolisti z oprijemljivimi smernicami za implementacijo principov trajnostnega vodenja, nediskriminacije, participativne demokracije ter digitalnega in globalnega učenja v delovne in organizacijske strukture. Read more

Ob svetovnem dnevu hrane: Kar jemo, je ključno v našem boju proti podnebni krizi [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 14. 10. 2022 – Ob bližajočem se svetovnem dnevu hrane, 16. oktobra, ki letos poteka pod geslom »Ne pustimo nikogar zadaj«, v Umanoteri opozarjajo na odgovornost, ki jo pri naslavljanju podnebne krize s svojimi vsakodnevnimi prehranskimi odločitvami nosimo tudi prebivalci EU. Hrana je osnovno gorivo za življenje, njena pridelava pa spreminja okolje, podnebje in življenja ljudi po vsem svetu. Kar se vsak dan znajde na naših krožnikih, tako vpliva na vse člene v verigi, pri čemer lahko med najranljivejše uvrščamo pridelovalce, ki so posledicam podnebnih sprememb še posebej izpostavljeni. Pridelava hrane namreč nima zgolj velikega vpliva na aktualno podnebno krizo, ampak je tudi njena prva žrtev. Zato je pomembno, da vsi, deležni koristi trenutnega načina življenja, sprejmemo odgovornost, ki jo imamo pri zagotavljanju podnebno, okoljsko in družbeno bolj pravičnega sistema oskrbe s hrano. 

Read more

Veliko predvolilno soočenje predsedniških kandidatov in kandidatk z ljudstvom

Iniciativa Glas ljudstva, katere del je tudi Umanotera, pred prihajajočimi predsedniškimi volitvami, ki nas čakajo 23. oktobra, organizira veliko javno predvolilno soočenje kandidatov in kandidatk.

Read more

Kako med mlade vpeljati teme podnebju prijaznejšega prehranjevanja?

V Umanoteri smo ob bližajočem se svetovnem dnevu hrane, 16. oktobra, v pomoč pri ozaveščanju o bolj trajnostni (pre)hrani v izobraževanju pripravili dve publikaciji, v katerih je na poučen in interaktiven način obravnavana povezava med tem, kar jemo, in podnebnimi spremembami.

Read more