Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna [VABILO]

Mehka mobilnost ni samo nepogrešljiv del turistične ponudbe, ampak tudi pomemben dejavnik kakovosti bivanja gostiteljske skupnosti. V destinaciji Postojna kolesarjenje in pohodništvo že vgrajujemo v turistično ponudbo. Možnosti za mehko mobilnost pa še niso polno izkoriščene.

Občina Postojna in Zavod Znanje vas v sodelovanju z Umanotero vabita
na delavnico

Za več mehke mobilnosti v destinaciji Postojna,


ki bo v predavalnici Notranjskega muzeja Postojna, Kolodvorska cesta 3, Postojna
v četrtek, 14. aprila 2022, od 17. do 18. ure

Read more

LETNO DELOVNO SREČANJE KRANJSKIH GOSTINSKIH PONUDNIKOV [VABILO]

Po uspešni izvedbi zelenega kulinaričnega dogodka Kranjska dolga miza, s katerim so v Kranju zaorali ledino na področju organizacije podnebju prijaznejših turističnih dogodkov v Sloveniji, v Zavodu za turizem in kulturo Kranj že načrtujejo njegovo ponovitev. Ker se zavedajo pomena sodelovanja širokega kroga gostinskih ponudnikov, zato v sodelovanju z Umanotero vabijo na

LETNO DELOVNO SREČANJE KRANJSKIH GOSTINSKIH PONUDNIKOV,

ki bo potekalo v ponedeljek, 11. aprila 2022, od 8.30 do 11.30,
V Gostilni Rekar, Zasavska cesta 13, 4000 Kranj.

Read more

V Kranju sodelujemo pri razvoju trajnostnega turizma

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Kranju se tega zavedajo, zato so se z veseljem vključili v program podpore občin pri izvajanju projektov trajnostnega upravljanja z viri skupnosti Dovolj za vse, ki ga v okviru LIFE projekta CARE4CLIMATE izvajamo v Umanoteri in društvu Focus. Mestni občini Kranj in Zavodu za turizem in kulturo Kranj tako od lanskega leta nudimo podporo v smeri razvoja bolj trajnostnega turizma. 

Read more

Poročilo s podnebnih skupščin: z demokracijo v sonaravno družbo

Od 14. do 22. marca se je po Sloveniji odvilo pet podnebnih skupščin, na katerih so mladi in simpatizerji gibanja za podnebno pravičnost v skupinskih razpravah oblikovali zahteve za socialno pravičen in ambiciozen zeleni prehod. V proces odločanja se je vključilo več kot 150 ljudi, ki so pripravili 29 zahtev. Skupščine so odprle prostor za sodelovanje v procesu neposredne demokracije in hkrati prispevale k širjenju gibanja ter prizadevanj za sonaravno družbo. Read more

Skupaj razvijamo zeleni turizem – priložnosti za vse [VABILO]

Še pred začetkom pomladno-poletne turistične sezone v občini Črna na Koroškem hitimo z organizacijo delavnic o razvoju zelenega turizma. Prva delavnica se je v Kulturnem domu v Črni odvila 17. marca in je privabila 27 predstavnikov podjetij, civilne družbe, Občine, regionalne razvojne agencije, ponudnikov turističnih storitev in zainteresiranih občanov.

Ker se v Občini zavedajo pomembnosti sodelovanja občanov ter različnih organizacij pri razvoju turistične organizacije, vas v sodelovanju z Umanotero vabijo na 2. delavnico

Skupaj razvijamo zeleni turizem – priložnosti za vse

v četrtek, 7. aprila 2022, od 15.30 do 18.00 ure v
Kulturnem domu Črna na Koroškem, Center 153, Črna na Koroškem

Read more

Kako naj izgledajo pogostitve v času podnebnih sprememb? [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 31. 3. 2022 – “Skrajni čas je, da podnebju prijaznejša pogostitev na dogodkih postane prioritetna izbira,” je bil eden izmed glavnih zaključkov današnje nacionalne konference o podnebju prijaznejši pogostitvi na dogodkih, ki jo je organizirala Umanotera v sodelovanju s Convento, Kongresnim uradom Slovenije in Turizmom Ljubljana v okviru EUKI projekta Podnebni meni. Read more

Zgodovinske poplave, suše in neurja na Krakovskem nasipu v Ljubljani [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 22. 03. 2022 – Nekaj dni pred globalnim podnebnim shodom, ki bo 25. marca, je Umanotera v sodelovanju s Turizmom Ljubljana na ljubljanskem Krakovskem nasipu postavila razstavo Na vroči strani Alp – življenje v času podnebnih sprememb. Razstava orisuje posledice podnebnih sprememb, ki jih bomo v Sloveniji občutili, če ne bomo hitro in odločno zmanjšali izpustov toplogrednih plinov. Razstava, ki že eno leto potuje po Sloveniji, v novi, razširjeni različici predstavlja tudi jasno vidne podnebne spremembe, ki so se v Sloveniji že zgodile.

Read more

Kako dolgo še bo država zavirala energetski prehod? [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Ljubljana, 21. 3. 2022 – Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec naj nemudoma popravi škodo, ki jo je povzročil razvoju sončne energije v Sloveniji, in preneha zavirati pridobivanje sončne energije v Sloveniji. Nedopustno je, da Eko skladu zmanjka sredstev za podporo, operater omrežja pa zavrača priklope elektrarn na omrežje v času energetske krize in draginje ter ob izjemnem zanimanju gospodinjstev za samooskrbo s sončnimi elektrarnami. Vlada naj zato nemudoma zagotovi vsaj 100 milijonov evrov za spodbude za samooskrbo in nadgradnjo distribucijskih omrežij ter tako omogoči ljudem pridobivanje lastne energije iz obnovljivih virov. Potrebna sredstva lahko vlada brez težav zagotovi iz Podnebnega sklada, kjer je letos na voljo 355 milijonov evrov, denar pa še naprej ostaja neporabljen. Read more

VESELA NOVICA: VOLITVOMAT JE TU! [SPOROČILO ZA JAVNOST]

Danes smo na novinarski konferenci predstavili prihajajoče aktivnosti iniciative Glas ljudstva v predvolilnem času in novo orodje za volivke in volivce Volitvomat, s katerim želimo prispevati k čim boljši informiranosti pred volitvami. 

Read more

Izračun ogljičnega odtisa destinacije Postojna zaradi prevozov turistov

V Umanoteri smo izračunali ogljični odtis turistične destinacije Postojna za leto 2021 zaradi prevozov turistov. Upoštevali smo emisije toplogrednih plinov zaradi prihodov tujih in domačih turistov v destinacijo ter prevozov turistov po destinaciji z lastnimi prevoznimi sredstvi in javnim potniškim prevozom. Daleč največji del ogljičnega odtisa predstavljajo emisije zaradi prihodov turistov v destinacijo (97 %). […]