Izjava Umanotere ob izsekavanju Rožnika

V Umanoteri se pridružujemo zaskrbljenosti zaradi obsega in načina izvedbe sečnje v gozdu v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Ogorčeni smo nad ravnanjem ljubljanske območne enote Zavoda za gozdove in Mestne občine Ljubljana, ki se pred grobim posegom v mestni gozd nista posvetovali z relevantnimi strokovnimi institucijami in zainteresirano javnostjo. Tako je ostalo preslišano mnenje Zavoda RS za varstvo narave, da s postopno, časovno in prostorsko prilagojeno sečnjo ne bi tako izrazito posegli v socialne in ekološke funkcije mestnega gozda, hkrati pa bi v daljšem časovnem obdobju lahko dosegli enako realizacijo načrtovanega poseka.

Kot so izpostavili v IPoP, je ob posegih v tako pomembno območje potrebno sporazumevanje vseh vpletenih v javno korist. Prebivalci bi morali biti s procesi in vsebino planov pravočasno in izčrpno seznanjeni in smiselno vključeni v sprejemanje odločitev.

Ker se kljub kritičnim mnenjem stroke in pozivom civilne družbe sečnja nadaljuje, Mladi za podnebno pravičnost jutri, 17. januarja ob 15:30, organizirajo Protest proti izsekavanju Rožnika.

 

Uporabljena fotografija: Sanja Fidler

Uspehi iniciative Glas ljudstva v letu 2022

Ob zaključku leta smo v iniciativi Glas ljudstva pogledali nazaj na naše podvige in jih malo prešteli. Tako bo jasno, da smo na napredek pri organiziranju civilne družbe z razlogom ponosni.

Read more

Strokovna ekskurzija v Planico: »S TRAJNOSTNIMI DOGODKI DO OGLJIČNO NEVTRALNE IN Z VIRI UČINKOVITE DRUŽBE« [VABILO]

Trajnostni dogodki so odlična priložnost, da organizatorji izkažete svojo aktivno vlogo pri reševanju podnebne krize in hkrati izkoristite svoj potencial za spodbujanje trajnostnih praks posameznikov in organizacij.

FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023 in
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

vabita na strokovno ekskurzijo v Planico – Dolino svetovnih prvenstev

»S TRAJNOSTNIMI DOGODKI DO OGLJIČNO NEVTRALNE IN Z VIRI UČINKOVITE DRUŽBE«

v sredo, 1. marca 2023
Nordijski center Planica, Slovenija

Read more

Spletni tečaj o podnebnih migracijah in globalnem učenju

V okviru projekta Onkraj zgodb je nastal interdisciplinarni spletni tečaj, v katerem so naslovljene teme okoljske in podnebne krize v povezavi s podnebnimi migracijami, udeleženci pa bodo spoznali orodja za naslavljanje globalnih izzivov. Tečaj se bo pričel 13. 2. 2023.

Read more

Umanoterina novoletna čestitka

Dragi prijatelji, podpornice, partnerji in so-aktivistke,

V letu 2022 se je zdravstvena kriza, ki je krojila naše delovanje zadnja tri leta, počasi, a vztrajno začela umirjati, na žalost pa ne moremo enako trditi za drugi vseprisotni krizi – podnebno in ekosistemsko. V Umanoteri smo si tako še naprej dnevno prizadevali za udejanjanje načel trajnostnega razvoja tako na sistemski kot na individualni ravni.

Ob koncu leta bi se vam – vsem, ki nas spremljate in z nami tako ali drugače sodelujete – radi iskreno zahvalili za izkazano zaupanje in čas, ki ste ga namenili našim (skupnim) aktivnostim. V kolikor bi naše delovanje radi obenem podprli tudi finančno, nam do konca leta lahko v eni minuti brezplačno namenite 1 % svoje dohodnine.

Naj bodo zadnji decembrski dnevi umirjeni in naj s seboj prinesejo toplino, čarobnost ter prepričanje v bolj trajnostno leto 2023 – v vseh pomenih besede. Novo leto naj vam nakloni dobršno mero zaupanja v spremembe, ki jih s skupnimi močmi lahko dosežemo.

Sr(e)čno,

Ekipa Umanotere

O povezavi med hrano in podnebjem v globalnem kontekstu

O podnebnih spremembah in vplivu potrošnje in proizvodnje hrane smo predavali tudi na Univerzi za tretje življenjsko obdobje. V okviru študijskega krožka Človek, zdravje, medicina je predavanju prisluhnilo 22 slušateljev_ic, ki so se strinjali, da je tudi vprašanje hrane (četudi to na prvi pogled morda ni razvidno) globalno vprašanje.

Read more

Ena minuta za okolje

Preteklo je še eno leto in tu je že praznični december, ko lahko z 1 % dohodnine razveselite nevladne organizacije, kot je Umanotera. Za razliko od drugih daril vas to nič ne stane – nam pa omogoča, da na področju okolja v smeri bolj trajnostne družbe še bolj zavzeto opravljamo ozaveščevalno, izobraževalno, zagovorniško in raziskovalno delo.

Z vašo brezplačno podporo bomo v letu 2023 lahko še bolj udarni in odzivni! Read more

Kako organiziramo nizkoogljični dogodek in izračunamo njegov ogljični odtis?

Športni, kulinarični, kulturni in drugi dogodki so odlična priložnost, da organizatorji izkažejo svojo odgovornost pri spoprijemanju s podnebno krizo. Hkrati pa izkoristijo ozaveščevalni potencial dogodkov za spodbujanje trajnostnih sprememb v ravnanju posameznikov in organizacij. Pri tem je ogljični odtis dogodka ključno načrtovalsko in komunikacijsko orodje. Omogoči nam prepoznati največje vire emisij in s tem najmočnejše vzvode ukrepanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, hkrati pa tudi različnim javnostim učinkovito poročati o dosežkih na tem področju. Read more

Vlada sprejela odločitev, da Slovenija izstopi iz ECT!

Vlada je sprejela odločitev, da Slovenija izstopi iz ECT! Gre za zelo pomembno (in pravilno) odločitev, saj ECT ovira podnebno energetski prehod in služi le interesom energetskih korporacij. Na podlagi te Pogodbe npr. Ascent toži Slovenijo za vrtoglavih 500 mio EUR. Zaradi očitnih negativnih posledic ECT za podnebne in okoljske politike smo si v Umanoteri več let prizadevali za izstop Slovenije iz tega mehanizma.

Read more

V Posočju bomo sodelovali pri zmanjševanju ogljičnega odtisa turizma

Učinkovit prehod v nizkoogljično družbo zahteva poleg ukrepov na nacionalni ravni tudi visoko stopnjo sodelovanja posameznikov in skupnosti, pri tem pa trajnostno upravljanje z viri prinaša vse več razvojnih priložnosti tudi za lokalno skupnost. V Posočju se pri razvoju turizma zavedajo, da je ohranjena narava njihov najpomembnejši razvojni vir. Hkrati pa destinacijo Dolina Soče obiskujejo čedalje bolj ozaveščeni turisti, ki pričakujejo podnebno odgovorno, nizkoogljično turistično ponudbo.

Read more