Svetovnemu prvenstvu v Planici ob rob: večina pričakuje ukrepe, vključno s športniki

Ljubljana, 20. 2. 2023 – Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v dolini pod Poncami predstavlja izjemen dogodek z vrhunskimi dosežki športnikov, ki se bo odvijal v naravnem okolju ene najlepših dolin naše države. Velika nacionalna in mednarodna pozornost ponujata odlično priložnost, da se hkrati  opozori tudi na pereče okoljske izzive. Čeprav bodo od 21. februarja do 5. marca prizorišče zavzeli športniki, bo tema trajnostnosti ostala prisotna. Kako to?

Read more

Planica 2023: Tudi začasna prireditvena infrastruktura mora biti trajnostna, nastala škoda pa po izvedenem dogodku sanirana

V preteklih tednih so v javnosti odzvanjale novice[1] o neprimerni umestitvi začasnih parkirišč za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici – po tem, ko so lokalne nevladne organizacije opozorile[2] na dejstvo, da so organizatorji začasna parkirišča postavili na kmetijskih zemljiščih in na naravnih vrednotah, kot je ledeniška morena. Očitno škodo, ki je bila storjena na teh pomembnih površinah, bo treba v največji možni meri odpraviti takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere. Predvsem pa: podobnim negativnim vplivom na okolje se je treba v prihodnosti izogniti.

Read more

Zaposlimo vodjo projektov in pisarne

V Umanoteri iščemo osebo za finančno in administrativno vodenje projektov, vodenje pisarne in koordinacijo mreže Plan B za Slovenijo. Iščemo osebo z dolgoletnimi izkušnjami s finančnim in vsebinskim vodenjem srednjih in večjih projektov, pripravljanjem poročil in vodenjem pisarne. Iščemo osebo, ki jo veseli obdelava podatkov in priprava poročil, ima veselje do dela z ljudmi, hkrati pa je odprta za širitev znanja tudi na druga področja Umanoterinega delovanja.

Read more

Smernice za mladinsko delo na področju podnebnih migracij

V okviru projekta Onkraj zgodb, v katerem se osredotočamo na vprašanja podnebnih migracij, smo s partnerskimi organizacijami razvili smernice za mladinsko delo z občutljivimi temami. Read more

Prejeli smo nagrado Conventa Hall of Fame

V torek, 31. januarja, je Umanotera prejela nagrado Conventa Hall of Fame, ki je za trud letno podeljena posameznikom in organizacijam, ki so zaznamovali in spodbudili razvoj industrije srečanj in Convente.

Read more

Ekskurzija s strokovnim posvetom o trajnostnih dogodkih [VABILO]

Trajnostni dogodki so za organizatorje in udeležence odlična priložnost, da pokažemo
trajnostne prakse in ozaveščamo posameznike, organizacije in družbo. Na ta način aktivno
doprinesemo k reševanju podnebne in okoljske krize ter drugih družbenih izzivov.

 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in
FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023
vabita

V PLANICO NA EKSKURZIJO S STROKOVNIM POSVETOM O
TRAJNOSTNIH DOGODKIH

1. MAREC 2023
NORDIJSKI CENTER PLANICA
(z organiziranim prevozom iz Ljubljane)

Read more

Izjava Umanotere ob izsekavanju Rožnika

V Umanoteri se pridružujemo zaskrbljenosti zaradi obsega in načina izvedbe sečnje v gozdu v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Ogorčeni smo nad ravnanjem ljubljanske območne enote Zavoda za gozdove in Mestne občine Ljubljana, ki se pred grobim posegom v mestni gozd nista posvetovali z relevantnimi strokovnimi institucijami in zainteresirano javnostjo. Tako je ostalo preslišano mnenje Zavoda RS za varstvo narave, da s postopno, časovno in prostorsko prilagojeno sečnjo ne bi tako izrazito posegli v socialne in ekološke funkcije mestnega gozda, hkrati pa bi v daljšem časovnem obdobju lahko dosegli enako realizacijo načrtovanega poseka.

Kot so izpostavili v IPoP, je ob posegih v tako pomembno območje potrebno sporazumevanje vseh vpletenih v javno korist. Prebivalci bi morali biti s procesi in vsebino planov pravočasno in izčrpno seznanjeni in smiselno vključeni v sprejemanje odločitev.

Ker se kljub kritičnim mnenjem stroke in pozivom civilne družbe sečnja nadaljuje, Mladi za podnebno pravičnost jutri, 17. januarja ob 15:30, organizirajo Protest proti izsekavanju Rožnika.

 

Uporabljena fotografija: Sanja Fidler

Uspehi iniciative Glas ljudstva v letu 2022

Ob zaključku leta smo v iniciativi Glas ljudstva pogledali nazaj na naše podvige in jih malo prešteli. Tako bo jasno, da smo na napredek pri organiziranju civilne družbe z razlogom ponosni.

Read more

Strokovna ekskurzija v Planico: »S TRAJNOSTNIMI DOGODKI DO OGLJIČNO NEVTRALNE IN Z VIRI UČINKOVITE DRUŽBE« [VABILO]

Trajnostni dogodki so odlična priložnost, da organizatorji izkažete svojo aktivno vlogo pri reševanju podnebne krize in hkrati izkoristite svoj potencial za spodbujanje trajnostnih praks posameznikov in organizacij.

FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023 in
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj

vabita na strokovno ekskurzijo v Planico – Dolino svetovnih prvenstev

»S TRAJNOSTNIMI DOGODKI DO OGLJIČNO NEVTRALNE IN Z VIRI UČINKOVITE DRUŽBE«

v sredo, 1. marca 2023
Nordijski center Planica, Slovenija

Read more

Spletni tečaj o podnebnih migracijah in globalnem učenju

V okviru projekta Onkraj zgodb je nastal interdisciplinarni spletni tečaj, v katerem so naslovljene teme okoljske in podnebne krize v povezavi s podnebnimi migracijami, udeleženci pa bodo spoznali orodja za naslavljanje globalnih izzivov. Tečaj se bo pričel 13. 2. 2023.

Read more