Dobre prakse zniževanja izpustov toplogrednih plinov navdihujejo in kažejo, da so odločne spremembe na poti v podnebno nevtralno družbo ne le možne in praktično izvedljive, temveč da prinašajo tudi vrsto sinergijskih koristi: ustvarjajo prihranke in nova zelena delovna mesta, ponujajo inovativne rešitve in razvojne priložnosti, varujejo okolje in zdravje ljudi ter zvišujejo kakovost bivanja.

V Umanoteri smo v letu 2019 pripravili infoliste 10 slovenskih dobrih praks  – praktičnih rešitev, ki so se zadnja leta razvile v Sloveniji na prednostnih področjih.

Izbrane dobre prakse: 

Dobre prakse blaženja podnebnih sprememb najdete tudi v izbranih katalogih dobrih praks:

Štiri dobre prakse si lahko ogledate tudi v obliki kratkih filmov promocije dobrih praks zniževanja toplogrednih plinov. Izbrane predstavljene dobre prakse smo identificirali na naslednjih prednostnih področjih: trajnostna mobilnost, energetska učinkovitost v stavbah in industriji, trajnostne verige oskrbe s hrano in trajnostna proizvodnja in potrošnja. Video izdelke si lahko ogledate spodaj.

Prav tako pa v ogled predlagamo video z 20. izbranimi dobrimi praksami zniževanja toplogrednih plinov, ki smo jih zbrali tekom projekta Slovenija znižuje CO2.