S spremljanjem novih trendov stremimo k uveljavljanju trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah ter k vzpostavljanju ravnotežja med človekom in okoljem. Organiziramo različne dogodke, na katerih opozarjamo na probleme s področja okolja in trajnostnega razvoja, oblikujemo pobude in odpiramo javne razprave. S soočanjem različnih mnenj, izdajanjem publikacij, poročil in raziskav objavljamo alternative uradnim dokumentom, informiramo in osveščamo ter tako spreminjamo javno mnenje.

Uspešno smo izvedli mnogo odmevnih projektov na različnih področjih, kot so podnebne spremembe, razvoj in krepitev nevladnega sektorja, gensko spremenjeni organizmi, pravična trgovina, ravnanje z odpadki, kemikalije, varovanje narave, ogljični odtis, trajnostne politike v strateških dokumentih, zelena delovna mesta, družbeno odgovorno obdarovanje, prostotrgovinski sporazumi, ipd.

Strateška področja delovanja in cilji:

 1. Okoljsko vzdržna družba: Slovenija izpolni svojo odgovornost za globalno okoljsko ravnotežje, predvsem na področjih podnebja in biotske raznovrstnosti.
 2. Socialno-pravična družba: Slovenija aktivno sodeluje pri reševanju lokalnih in globalnih problemov ter si prizadeva za družbo trajne blaginje za vse (družba, ki jo definirajo ustreznejši in bolj celoviti kazalniki razvoja od BDP-ja, pravični odnosi, odgovornost in omogočanje enakih priložnosti za vse, brez bogatenja na račun izkoriščanja).
 3. Lokalno samooskrbna družba: Osnovne potrebe Slovenije so do leta 2030 pokrite z lokalnimi viri (energija, hrana, voda in drugi viri) v okviru njihove nosilne sposobnosti.
 4. Odprta družba: V Sloveniji je uveljavljena participatorna demokracija. Da bi bile sprejete odločitve v javnem interesu, so procesi odločanja odprti in temeljijo na vključevanju civilne družbe. Nevladni sektor je enakovreden javnemu in zasebnemu.

Strategije za doseganje strateških ciljev

 1. Teorija trajnostnega razvoja in politike
 2. Trajnostni razvoj v praksi
 3. Informiranje, izobraževanje, ozaveščanje

Nad-strategija, ki je integrirana v ostale: Povezovanje.

S svojim delom naslavljamo predvsem:

 • državo
 • lokalne skupnosti
 • nevladne organizacije
 • podjetja
 • posameznike
 • šole
 • medije

S svojim poslanstvom, ki je vzpostavljanje ravnotežja med človekom in okoljem ter uveljavljanje trajnostnega razvoja v nacionalnih politikah, se želimo dotakniti čim širše množice ljudi. Zato smo z vami povezani tudi na družbenih omrežjih Facebook, Twitter,  Flickr, YouTube in  SlideShare. Tam vam posredujemo informacije o naših dejavnostih in projektih, zanimive povezave in nasvete s področja trajnostnega razvoja, gradiva, ki jih lahko uporabljate v informativne in izobraževalne namene, predvsem pa si želimo čim več vaših vprašanj, predlogov, komentarjev in pogovorov.

Oglejte si naše akutalne projekte in kampanje.

Sprehodite se skozi naše pretekle dosežke.

Preberite si naša letna poročila.

Pridružite se nam.