Po definiciji je pravična trgovina “trgovinsko partnerstvo, ki temelji na dialogu, transparentnosti in spoštovanju in si prizadeva za večjo enakopravnost v mednarodni trgovini. Prispeva k trajnostnemu razvoju s tem, da ponuja boljše pogoje prodaje in zagotavlja pravice marginaliziranih proizvajalcev in delavcev, predvsem na jugu. Organizacije, ki se ukvarjajo s pravično trgovino in ki jih podpirajo potrošniki, se aktivno vključujejo v podpiranje proizvajalcev, osveščanje in vodenje kampanj za spremembe v pravilih in praksi konvencionalne mednarodne trgovine.”

Gibanje pravične trgovine (Fair trade) si prizadeva za to, da na mesto proste trgovine stopi pravična trgovina, ki bo depriviligiranim proizvajalcem na jugu omogočila dostojno preživetje in končno presekala Gordijski vozel revščine, bolezni, zadolževanja, podhranjenosti in degradacije okolja. Največji problem sistema proste trgovine je ta, da so pravila trgovanja postavljena v prid bogatim. Zato se prepad med tistimi, ki imajo v rokah moč in nadzor in med onimi, ki so predmet nadzora in izkoriščanja vedno bolj poglablja.

V Sloveniji imamo pravično trgovino v Ljubljani:

3MUHE

Stari trg 30, Ljubljana

telefon: 01 421 07 15

e-Naslov: 3muhe@pravicna-trgovina.si 

Spletna stran: www.pravicna-trgovina.si

 

Več o pravični trgovini

Bistveni koncepti pravične trgovine in druge povezave